Enciklopedija letalstva

Enciklopedija letalstva (503)

29 Mar 08
Napisal

Letalski center Maribor v svojih sekcijah, jadralni, motorni, modelarski, padalski in sekciji ultralahkega  letenja,  združuje  več kot 200 članov . Letalska flota kluba šteje 9 motornih letal, ultralahko letalo , enajst jadralnih letal in več sodobnih padal.Letenje in padalski skoki  se izvajajo večinoma na letališču v Mariboru, pri preletih pa se koristijo tudi druga letališča po Sloveniji in v tujini. V vseh sekcijah Letalskega centra Maribor organiziramo lastno šolanje kandidatov. V športnem klubu imamo  vrhunsko usposobljene inštruktorje, ki svoja bogata znanja prenašajo na bodoče letalce in padalce. Med izšolanim kadrom našega letalskega centra najdemo danes vrhunske športnike letalce  –  tekmovalce, nekaj naših članov pa je nadaljevalo  izobraževanje in  odšlo med poklicne pilote.

letaski_center_maribor.jpgPosebej zanimiva je tudi orientacija in dejavnost Letalskega centra Maribor na področju letalske obrambe proti toči. Letalski center se je prvi v Sloveniji že v  osemdesetih letih  odločil za takšno obrambo. Ta dejavnost se uspešno, sicer z manjšimi prekinitvami izvaja tudi danes.

V letalskem centru tudi nečlanom nudimo letalske dejavnosti. Tako se lahko naši gostje odločijo za panoramske in druge polete z motornimi in ultralahkim letalom, poletijo lahko tudi z jadralnim letalom ali pa izberejo -  padalski skok, seveda v tandemu z izkušenim padalcem  – inštrukturjem.

Letalski center Maribor sodeluje na raznih športnih prireditvah, mitingih in drugih dogodkih, kamor  je povabljen. Posebej odmevni so športni vikendi Maribora, dnevi odprtih vrat, predvsem pa letalski mitingi na domačem letališču. Zadnjega smo uspešno organizirali  leta 1996 in upamo, da bomo uspešni tudi pri organizaciji velikega aeromitinga IAS MARIBOR ‘08. Vrata Letalskega centra Maribor so vedno odprta za vse obiskovalce in prijatelje letenja. Razveselimo se vsakega obiska, še posebej pa smo veseli tistih, ki se bodo v prihodnosti odločili za letalstvo in se nam pridružili.Tako se bo nadaljevala že potrjena 80-letna  zgodovinska tradicija in nesporno dejstvo, da spada Maribor s svojo okolico med letalsko in tehnično najrazvitejša področja v Evropi in svetu.

09 Feb 08
Napisal
151. helikopterska eskadrilja (do 2013 - 15. helikopterski bataljon)

Eskadrilja zagotavlja zračno podporo enotam Slovenske vojske ter opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči na težko dostopnih terenih ter ob naravnih in drugih nesrečah.


Naloge:
 • zagotovitev zračne podpore enotam Slovenske vojske
 • usposabljanje pilotov in tehničnega osebja
 • iskanje in reševanje ter sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči
 • izvajanje nalog vojaškega letalstva v povezavi in za potrebe enot SV
 • izvrševanje mednarodnih obveznosti
 • gašenje požarov
 • prevozi tovorov v hribovite predele.

letalska_baza_na_brniku.jpg


Zelo pomembne naloge 151. helikopterska eskadrilja opravlja tudi na civilnem področju, saj velikokrat nudi pomoč civilnim strukturam in organizacijam je pa tudi vključen v sistem zaščite, reševanja in pomoči ter stalno nudi svoje zmogljivosti v vajah za zaščito in reševanje civilnega prebivalstva v naravnih in drugih nesrečah. Poleg tega tesno sodeluje s Planinsko zvezo Slovenijo, za katero opravlja oskrbovanje planinskih domov, prevoz planincev itd. Skrbi tudi za iskanje in reševanje ponesrečencev v gorah in sodeluje z Gorsko reševalno službo, kateri omogoča najhitrejši dostop do težko prehodnih gorskih terenov. Helikopterji 151. helikopterske eskadrilje sodelujejo tudi z gasilci, za katere opravljajo opazovanje in javljanje morebitnih požarov. V primeru večjih požarov pa aktivno sodelujejo pri gašenju, saj so opremljeni z opremo za gašenje. Izvajajo tudi stalne prevoze za Agencijo za okolje Slovenije na Kredarico in prevažajo jamarje, arheologe, geografe itd; ter njihovo opremo na težko dostopne terene.

Od 15. julija 2010 do 21. novembra 2014 je bil poveljnik 151. helikopterske eskadrilje major Branko Rek. 21. novembra 2014 je poveljstvo nad enoto prevzel major Igor Lanišnik .

na_ploscadi_na_brniku.jpg

Pogosto se helikopterji uporabljajo za prevoz padalcev na različnih prireditvah.

Glavne enote bataljona so:
 • Poveljstvo 151. helikopterske eskadrilje,
 • helikopterski oddelek B 412,
 • helikopterski oddelek B 412,
 • helikopterski oddelek AS 532 AL Cougar,
 • Letalsko tehnična četa.

Nazaj