Z izborom do najboljših kandidatov za pilote

2. junija je v Letalski šoli SV v Cerkljah ob Krki izbor kandidatov za poklicne vojaške pilote končalo 29 študentov 1. in 2. letnika Fakultete za strojništvo, smer letalstvo. Dvotedenski izbor kandidatov za vojaške pilote je bil razdeljen v dva dela, pri čemer so kandidati prvi teden obnovili teoretično znanje, drugi pa v spremstvu učiteljev letenja iz Letalske šole SV opravili 13 letalskih vaj s poleti po pol ure na šolskih letalih SV zlin 242L.

Z izborom do boljših in mlajših kandidatov
zadnje_priprave_kandidatke_in_ucitelja_letenja.jpgNajprej se morajo vsi kandidati za vojaške pilote vpisati na Fakulteto za strojništvo, smer letalstvo. Tisti, ki ustrezajo zahtevnim zdravstvenim, varnostnim in drugim merilom, v Letalski šoli SV na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki opravijo 14-dnevni izbor. Na letošnji izbor za vojaške pilote se je prijavilo skoraj 40 kandidatov, študentov 1. in 2. Letnika Fakultete za strojništvo, smer letalstvo, od tega jih je izbor zaradi zdravstvenih, varnostnih ali osebnih razlogov predčasno zapustilo 11. Kot je povedal poveljnik Letalske šole SV major Aleš Štimec, želijo izbrati najboljše kandidate in kandidatke ter zagotoviti najboljši kader, ki ima sposobnosti in spretnosti, da s programom osnovnega in nadaljnjega letalskega usposabljanja v Letalski šoli SV pridobi znanje za delo vojaškega pilota v SV. Izbor kandidatov za pilote traja dva tedna in je razdeljen v dva dela. Prvi teden kandidati obnovijo osnovno teoretično znanje iz letalstva, kot so na primer mehanika letala, tehnične značilnosti, zgradba letala, manevri itn. Po
blaz_pavlin.jpgMajor Aleš Štimec:
Naš cilj je, da dobimo v SV čim mlajše kandidate, jih štipendiramo in šolamo že med študijem, s čimer bomo v enoto dobili kvalificiranega pilota pri 27 ali 28 letih.
teoretičnem delu kandidati pišejo preizkus znanja, ki je podlaga za prehod na praktični del. Drugi teden kandidati opravijo šest ur letenja s šolskimi letali zlin 242L v spremstvu učitelja letenja. Praktični del obsega 13 letalskih vaj po trideset minut letenja dvakrat na dan, in sicer dopoldan ter popoldan, pri čemer je zadnja vaja izpitni polet, med katerim mora kandidat pokazati vse pridobljeno znanje in veščine. Pred vsako vajo učitelji letenja s kandidati najprej opravijo skupinske priprave na let s predstavijo načrta letenja in nalog. Potem se odpravijo na polurni let, pri čemer vse postopke kandidatov v kabini letala s pomočjo dvojne komande skrbno nadzira in spremlja učitelj letenja. Po pristanku letala opravijo krajšo analizo, s katero kandidate opozorijo na morebitne nepravilnosti med poletom in kako jih izboljšati. Po praktičnem delu je čas za individualne priprave. Major Štimec je povedal, da na izboru ocenjujejo predvsem intelektualne sposobnosti kandidatov in njihove vedenjske vzorce. Na izboru kandidatov za pilote sodelujejo kandidati, ki že imajo določeno letalsko znanje in licence, ter tisti, ki tega še nimajo, zato program izbora prilagajajo njihovemu predhodnemu znanju in izkušnjam. »Naš cilj je, da dobimo v SV čim mlajše kandidate, jih štipendiramo in šolamo že med študijem, s čimer bomo v enoto dobili kvalificiranega pilota pri 27 ali 28 letih,« je še dodal major Štimec. Pilot sicer lahko leti do 60. leta, po raziskavah pa je na vrhuncu psihofizičnih sposobnosti med 28. in 32. letom.

Že med študijem do osnovnega letalskega znanja in licenc
Glede na rezultate izbora, zdravstvene, varnostne in psihofizične sposobnosti kandidatov ter potrebe SV najboljši dobijo štipendijo MO. kandidat_pred_vsakim_letom_pregleda_letalo.jpgŠtipendisti morajo med študijem opraviti tudi obvezno študijsko prakso, ki vključuje določen del osnovnih letalskih  usposabljanj in usposabljanj za pridobitev nekaterih letalskih licenc. Po končanem študiju jih čaka najprej temeljno vojaškostrokovno usposabljanje, nato pa nadaljujejo šolanje na Šoli za častnike. Ko postanejo častniki SV z vojaško evidenčno dolžnostjo pilot, se lahko zaposlijo v Letalski šoli SV, v kateri nadaljujejo letalsko usposabljanje do prehoda v operativno enoto. Vsa dovoljenja, ki jih pridobijo v Letalski šoli SV, veljajo tudi na civilnem področju. Hkrati se seznanjajo z osnovami vojaškega taktičnega letenja, ki obsega tako delovanje z orožjem kot tudi druge vrste taktik, na primer uporabo delovanja helikopterjev. Glede na sposobnosti posameznika, njegove želje in potrebe SV določijo, kdo je bolj primeren za pilota helikopterja oziroma letala. Kandidati za pilote letal po dveh do treh letih učenja teorije in letenja v Letalski šoli SV usposabljanje nadaljujejo v operativni enoti. Preden postanejo poklicni vojaški piloti v SV z vsemi licencami in pooblastili, opravijo več kot 200 ur letenja.

Šolanje pilotov helikopterjev
urban_ulacr.jpgUrban Ulčar:
Sem študent 1. Letnika Fakultete za strojništvo. V 2. letniku se bom najverjetneje odločil za smer letalstvo, saj me zanima poklic pilota. Izbor je dobra priložnost za to, da preizkusim, ali mi to ustreza. Z izborom sem zadovoljen, saj za zdaj vse poteka dobro. Upam, da se mi bo uspelo uvrstiti v ožji izbor kandidatov. Sem član aerokluba, zato že imam nekaj izkušenj z letenjem, licence pa še nimam. Učitelji letenja ocenjujejo predvsem naš napredek, zato smo vsi v enakopravnem položaju ne glede na predhodno znanje.

joze_zorko.jpgJože Zorko:
Kot študent 2. Letnika Fakultete za strojništvo, smer letalstvo, sem se odločil za izbor, saj želim postati vojaški pilot. Poleg tega SV ponuja dobro priložnost za zaposlitev po študiju. Nekaj izkušenj z letenjem sicer imam iz aerokluba, vendar ne veliko. Izbor je zanimiv, čeprav s svojim delom za zdaj nisem najbolj zadovoljen, vsaj taki so moji prvi občutki. čŒe izbora ne bom opravil, bom malo razočaran, saj sem si že od majhnega želel, da bi postal pilot. čŒe mi ne bo uspelo, bom poskušal najti zaposlitev kot letalski tehnik.
Šolanje pilotov helikopterjev se nekoliko razlikuje od šolanja za pilote letal. Njihovo osnovno šolanje se prav tako začne na letalu zlin 242L, s čimer pridobijo licenco športnega pilota letala. Kandidati nadaljujejo teoretično in praktično usposabljanje za poklicnega pilota helikopterja na šolskih helikopterjih bell 206 jetranger. Pri tem se naučijo osnovnega letenja s helikopterjem, nadaljujejo pa z instrumentalnim in nočnim letenjem. Ko kandidati pridobijo licenco poklicnega pilota helikopterja in pooblastilo za instrumentalno letenje, ki vključuje tudi teorijo za licenco prometnega pilota, torej ATPL, lahko začnejo leteti na transportnih helikopterjih SV bell 412 ali AS 532 cougar. Dodatno se usposabljajo tudi za izredne postopke na simulatorjih, saj nekaterih vaj na letalih ni mogoče izvajati ali so lahko preveč nevarne. Šolanje na simulatorjih večinoma poteka v tujini. Prav tako morajo piloti helikopterjev opraviti dodatno  usposabljanje za gašenje požarov, prevoze tovora, letenje v gorah, za reševanje, bojno delovanje in letenje v nočnih razmerah.

Selection of candidates for pilots
On 2 June 2009, 29 first- and second-yearstudents of the Faculty of MechanicalEngineering, Aviation Division passed, at theSA F Flight School in Crklje ob Krki, selectionof candidates for pilots. The two-week selectionwas carried out in two parts — in the firstweek, the candidates covered the theory andduring the second week they carried out aseries of 13 half-hour practical exercises onSV Zlin 242L training planes, accompanied

by Flight School instructors.

Besedilo: Marko Pišlar, Revija Slovenska vojska, Letnik XVII/10, 26. junij 2009
Fotografije: Bruno Toič