Ličer ponovno pod solkanskim mostom

Aeroklub Obalni letalski center Portorož je pod pokroviteljstvom Mestne občine Nova Gorica organiziral izvedbo leta motornega letala pod kamnitim solkanskim mostom. Dogodek je bil posvečen počastitvi praznovanja 100. obletnice prvega poleta z motornim letalom Edvarda Rusjana.

Let pod kamnitim solkanskim mostom je izvedel poklicni pilot-inštruktor letenja Benjamin Ličer, ki je v aeroklubu OLCP upravnik že 30 let. Let pod solkanskim mostom je opravil z akrobatskim letalom Zlin 526, reg. oznak S5-DBO. S tem letalom je pod solkanskim mostom letel že dvakrat prej. Prvič leta 1999 v počastitev 90. obletnice prvega poleta Edvarda Rusjana in drugič leta 2006 ob praznovanju 100. obletnice bohinjske železnice in tudi samega kamnitega mostu.

solkanski_most_img_6146.jpg

Benjamin Ličer se je začel ukvarjati z modelarstvom v OŠ Šempeter pri Novi Gorici, kjer mu je bil mentor Nino Špacapan. Z jadralnim in motornim letenjem pa je začel na letališču Ajdovščina pod mentorstvom Edvarda Lorencona. Do današnjih dni je Ličer  naletel 10100 ur. V Jugoslaviji je dosegel naziv najboljšega športnika v akrobatskem letenju. Za nagrado je bi s strani športne zveze postavljen za nosilca olimpijske plamenice na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu. V Sloveniji je štirikrat dosegel naslov državnega prvaka v akrobatskem letenju (kategorija Sportsman). Ličer je sodeloval na večini letalskih prireditev v Jugoslaviji in Sloveniji. Bil pa je tudi na veliko letalskih prireditvah v tujini. Sodeloval je tudi z akrobatskimi skupinami Frecce Tricolori, Karo As in Team 2000.

solkanski_most_img_6509.jpg

Razpon solkanskega kamnitega mostu je 80m. Višina loka nad gladino Soče je 40m. Ličer je letel 25-30m nad gladino Soče pri tem pa je imelo letalo hitrost 295-300km/h. Hitrost letala je pomembna zaradi dviganja letala po podletu kamnitega mostu in preletom betonskega mostu. Letalo se mora namreč dvigati z 25m/s, da varno preleti cestni most.

solkanski_most.jpg

Vir in fotografije: Arhiv Benjamina Ličra