Na letališču Cerklje ob Krki otvorili nov kontrolni stolp

Danes dopoldan so na  letališču Cerklje ob Krki otvorili nov stolp kontrole zračnega prometa.

 

Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Uroš Krek, ki je skupaj s poveljnikom sil Slovenske vojske generalmajorjem Alanom Gederjem slovesno prerezal trak ob odprtju stolpa. Državni sekretar je ob tem opozoril na pomen odprtja novega stolpa tudi v smislu civilno-vojaškega povezovanja in sodelovanja z lokalnim okoljem prav na dan, ko so bila vrata vojašnic odprta za obiskovalce. Poudaril je še, da je projekt prenove letališča tudi korak proti otvoritev_stolpa.jpgdvonamenskosti letališča, saj bo imelo letališče status mednarodnega letališča, ki se bo lahko uporabljalo tudi za civilne namene, in priložnost za gradnjo in posodobitev lokalne infrastrukture. Za gradnjo novega objekta za nadzor zračnega prometa je Nato prispeval 1,3 milijona evrov od skupaj 10,8 milijona evrov, prav v tednu pred odprtjem pa je zavezništvo sprejelo odločitev za nadaljnje financiranje tega projekta v letih 2011 in 2012. Po besedah državnega sekretarja mag. Uroš Kreka ima tako ta projekt vse možnosti, da postane novo dolenjsko okno v svet.

Poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Alan Geder je v uvodnem nagovoru opozoril na pomen stolpa za Slovensko vojsko v smeri oblikovanja njene operativne izstopne in vstopne točke. Poveljnik sil je v svojem govoru poudaril tudi pomen odprtja novega stolpa v času, ko so zaradi zmanjševanja sredstev naložbe v Slovenski vojski ustavljene. Kontrolni stolp je osrednji letališki objekt, iz katerega bodo upravljali vse naprave za varnost ter kontrolo leta in druge letališke dejavnosti, vsem operativnim službam pa bo omogočal neprekinjeno delovanje, je še dejal poveljnik sil.

geder_in_lacko.jpgVodja projektne skupine za prenovo letališča Cerklje ob Krki na Ministrstvu za obrambo Jožef Lacko je na slovesnosti predstavil najpomembnejše značilnosti stolpa in potek gradnje ter se zahvalil vsem izvajalcem in podizvajalcem za profesionalno opravljeno nalogo in dobro sodelovanje. Pri tem je vodja projektne skupine še poudaril, da je naložba v objekt za nadzor zračnega prometa stala 60.000 evrov manj, kot je predvidevala pogodba. Svoje zadovoljstvo nad projektom je izrazil tudi direktor Gradbenega podjetja Granit, d. d., Peter Kosi, ki je poudaril dobro sodelovanje z naročnikom in pravilno izbiro podizvajalcev pri gradnji tako zahtevnega in tehnološko dovršenega objekta.

 

Stolp kontrole zračnega prometa na letališču Cerklje ob Krki so zgradili Gradbeno podjetje Granit, d. d., in številni podizvajalci, končan pa je bil v enem letu. Objekt za vodenje zračnega prometa s komunalno infrastrukturo sestavljata pritlična in enonadstropna stavba, nad katero se dviga več kot 30 metrov visok sedemnadstropni kontrolni stolp. Projekt gradnje letališkega stolpa in komunalne infrastrukture je bil eden izmed najbolj kompleksnih v programu posodobitve letališča v tehnološkem in izvedbenem smislu.stolp_cerklje_img_7886.jpg

Stolp kontrole zračnega prometa na letališču Cerklje ob Krki, ki so ga zgradili Gradbeno podjetje Granit, d. d., iz Slovenske Bistrice in številni podizvajalci, je bil končan v dogovorjenem roku 365 dni. Januarja je bilo izdano uporabno dovoljenje, marca je Brigada zračne obrambe in letalstva prevzela objekt, v teh dneh pa je bilo izdano tudi dovoljenje za obratovanje, tako da se bodo letališke službe iz starega preselile v novi stolp. Objekt za vodenje zračnega prometa s komunalno infrastrukturo sestavljata pritlična in enonadstropna stavba, nad katero se dviga 35 metrov visok sedemnadstropni kontrolni stolp. Projekt gradnje letališkega stolpa in komunalne infra¬strukture je eden izmed najbolj kompleksnih v programu posodobitve letališča v tehnološkem in izvedbenem smislu.

Izdelava konstrukcije
V Poljčanah, v obratu gradbenega podjetja Granit d.d., so izdelali elemente za jekleno konstrukcijo na vrhu stolpa, kjer bodo prostori za  kontrolo letalskega prometa. Za konstrukcijo, sestavljeno iz 532 različnih delov, so porabili 73 ton in 367,5 kg železa.

Montaža konstrukcije
Zaradi teže elementov jeklene konstrukcije so jih transportirali na vrh stolpa  s pomočjo dveh avtodvigal, saj so bili  za žerjave pretežki. Najprej so zmontirali sidra v betonsko osnovo, na sidra pa namestili jekleno konstrukcijo.

Zasteklitev
Zasteklitev kontrolne sobe obsega okoli 340 kvadratnih metrov steklenih površin. Sestavljena je iz 120 različno velikih kosov stekla. Največji merijo 2,5 X 3 metre in en tehta okoli 500 kg. Težke in občutljive steklene elemente so z vakuumskim orodjem in avtodvigalom dvigovali 30 metrov visoko na vrh stolpa.

Montaža opreme in naprav

Večino, 80% gradbenih del je opravil Granit, ostala  kooperanti. Na projektu sodelovalo 9 večjih  kooperantov, a tudi ti so imeli  podizvajalce. V špici je bilo na gradbišču hkrati tudi 142 gradbenih delavcev in obrtnikov; električarjev, mizarjev, kleparjev,  steklarjev, pleskarjev,  fasaderjev…

Testiranje naprav
V stolpu  so že vgrajene govorne naprave za vodenje zračnega prometa in komuniciranje med letališkimi službami.  Dobavilo jih   je podjetje Frequentis in v februarju 2010  so bile naprave vgrajene in preizkušene. Zaključno testiranje so opravili predstavniki dobavitelja,  naročnika in uporabnika in jih v začetku marca prevzeli.

Video MORS
Video RTVSLO

Fotogalerija