Bojni helikopter 5. generacije

Rusija se je lotila konceptualnega razvoja novega bojnega helikopterja pete generacije, ki bi se med drugim odlikoval tudi z nizko radarsko zaznavnostjo (RCS-Radar Cross Section), kar pomeni, da bodo v njegov dizajn vključene tudi tako imenovane »stealth« tehnologije.

Zaenkrat podrobnejših informacij o zmogljivostih novega bojnega helikopterja še ni, a po trditvah naj bi bila v projekt njegovega razvoja vložena najmanj milijarda dolarjev s strani ruske helikopterske industrije, del denarja pa naj bi prišel tudi iz državnega proračuna. V projekt se bosta s svojimi študijami prototipov vključila tako Kamov kot Milov, ki sta vodilna mi_28n.jpgna področju razvoja ruskih helikopterjev. Po ocenah bodo v Kamovu že tradicionalno izhajali iz modela, opremljenega z dvema koaksialnima nasproti si vrtečima glavnima rotorjema, medtem ko naj bi bil Milov model opremljen s klasičnim (enojnim) glavnim rotorjem. Ocene o prednostih obeh rešitev, kar zadeva izbire glavnih rotorjev, so deljene, nesporno pa drži, da je letenje s helikopterji, opremljenimi s koaksialnim glavnim rotorjem precej enostavnejše in veliko bolj stabilno, medtem pa uporaba klasičnega glavnega rotorja na drugi strani ponuja višjo stopnjo zanesljivosti in ima iz izkušenj višjo stopnjo bojne odpornosti v primerjavi s tekmecem. Po oceni ruskih helikopterskih strokovnjakov mora novi ruski bojni helikopter pete generacije imeti že v osnovi nizko radarsko zaznavnost, nizko raven hrupa, velik dolet, opremljen mora biti s naprednim računalniško podprtim sistemom nadzora oborožitvenih sistemov ter zmožnost doseganja hitrosti letenja od 500 do 600 km/h. Kakorkoli že, projekt ne bo stekel, dokler si ne bo pridobil tudi vladne podpore, kar pomeni, da brez vladne podpore projekt sploh ne bo zaživel. Po ocenah naj bi bil z zadostnimi finančnimi sredstvi in dobro organizacijo dela novi bojni helikopter razvit v dobrih petih letih, v nasprotnem primeru pa bi se lahko zavlekel na deset in več let, česar pa si nihče od zainteresiranih ne želi. Ruske oborožene sile imajo v svoji operativni uporabi še vedno največ helikopterjev tretje generacije Mi-24 »hind« iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja in le manjše število naprednejših bojnih helikopterjev četrte generacije Mi-28 havoc (slika par Mi-28N) ter Ka-50 in Ka-52 hokum. (Drago Dakič Prelc, foto: Kamov)

obramba_logo.gif