Že opazni rezultati štipendijskega sistema za pilote

Junija lani je v Letalski šoli SV v Cerkljah ob Krki potekal dvotedenski izbor kandidatov za poklicne vojaške pilote, ki so se vključili v nov štipendijski sistem šolanja na Fakulteti za strojništvo, smer letalstvo. Sistem prinaša učinkovitejše šolanje vojaških pilotov že med študijem z obveznimi praksami za letalsko usposabljanje in priznanje vojaškega usposabljanja za pridobitev civilnih licenc.

»Spremembe, ki smo jih izvedli lani skupaj z Uradom za vojaške zadeve, so bile nujne,« je povedal poveljnik Letalske šole podpolkovnik Aleš Štimec, »saj je prišlo do podvajanja praktičnih usposabljanj zaradi civilnih in vojaških standardov.« Zaradi podvajanja praktičnega in teoretičnega dela usposabljanja so študenti pozno dosegli operativni status pilotov, višji pa so bili tudi stroški izobraževanja. Nov sistem šolanja odpravlja podvajanje in nalaga tako štipendistom MO kot Letalski šoli SV strožje obveznosti. Letalska šola SV (LETŠ) je del letalskih usposabljanj prenesla v obvezne prakse med študijem za letalsko usposabljanje. »Prejšnji izobraževalni sistem je bil namreč naravnan tako, da smo vojaške pilote šolali na Fakulteti za strojništvo, smer letalstvo, kjer so pridobili le civilne licence za pilota, po končanem vojaškostrokovnem usposabljanju pa licence za vojaškega pilota. S tem je prišlo do poznega podeljevanja statusa pilota in nepotrebnih stroškov,« je dejal podpolkovnik Štimec. Novost novega študijskega programa je tudi uporaba obstoječega izobraževalnega sistema, ki kandidate teoretično usposobi, v vojaški letalski šoli pa se praktično usposobijo.

Šolanje kandidatov za vojaškega pilota poteka v LETŠ v štirih fazah. Prvo kandidat konča ob koncu prvega letnika in  pridobi dovoljenje športnega pilota. V drugi fazi, ki se začne z začetkom sedmega semestra, dobi pooblastilo za letenje po instrumentih. Po končanem študiju jih čaka najprej temeljno vojaškostrokovno usposabljanje, nato usposabljanje nadaljujejo na Šoli za častnike. Ko postanejo časniki SV z vojaško evidenčno dolžnostjo pilot, se lahko zaposlijo v Letalski šoli SV, v kateri nadaljujejo letalsko usposabljanje do prehoda v operativno enoto. Vsa dovoljenja, ki jih pridobijo v LETŠ, veljajo tudi na civilnem področju. Glede na potrebe SV, sposobnosti posameznika in njegove želje določijo, kdo je bolj primeren za pilota helikopterja oziroma letala. Kandidati za pilote letal po dveh do treh letih učenja teorije in letenja v LETŠ usposabljanje nadaljujejo v operativni enoti. Preden postanejo poklicni vojaški piloti v SV z vsemi licencami in pooblastili, opravijo več kot 200 ur letenja.

Šolanje pilotov helikopterjev se nekoliko razlikuje od šolanja za pilote letal. Njihovo usposabljanje se začne na letalu zlin 242L, s čimer pridobijo licenco športnega pilota letala. Kandidati nadaljujejo teoretično in praktično usposabljanje za poklicnega pilota helikopterja na šolskih helikopterjih bell 206 jetranger. Pri tem se naučijo osnovnega letenja s helikopterjem, nadaljujejo pa z instrumentalnim in nočnim letenjem.

lets_sv.jpg

Lani je izbor kandidatov za poklicne vojaške pilote končalo 29 študentov 1. in 2. letnika Fakultete za strojništvo, smer letalstvo. Letalska šola SV je v prvi polovici leta 2010 z izbranimi kandidati izvedla prvo fazo usposabljanja, s katero so štipendisti pridobili dovoljenje športnega pilota letala. Kot je poudaril podpolkovnik Štimec, »je od izbora do končanja prve faze preteklo le leto dni, kar je rekorden čas, ki dokazuje pravilnost odločitve glede novega sistema šolanja kandidatov«.

Izzivi, s katerimi se bo LETŠ soočila v prihodnjih letih, bodo skrb za učinkovito usposabljanje štipendistov, dobro sodelovanje z letalskimi  tehniki, ki jim je letos kljub omejitvam glede vzdrževanja letal uspelo zagotoviti zadostno število plovnih letal, in skrbno načrtovanje drugih nalog, kot je zadostno število učiteljev letenja. »Imamo najboljšo generacijo kandidatov, zato moramo učinkovito načrtovati usposabljanje in njihov čimprejšnji prehod v operativne enote,« je končal podpolkovnik Štimec. Pripadniki Letalske šole so se 12. julija s slovesnim postrojem spomnili dneva enote, ki ga LETŠ praznuje 26. junija. Poveljnik enote podpolkovnik Štimec se je sodelavcem zahvalil za uspešno opravljene naloge in najbolj zaslužnim pripadnikom enote podelil priznanja.

čŒlanek je bil objavljen v Reviji Slovenska vojska in napisan pred primopredajo dolžnosti poveljnikov LETŠ.
Besedilo: Nataša Oblak, Revija Slovensk vojska, Letnik XVIII/11, 23. julij 2010
Fotografija: Bruno Toič