Optimistične napovedi Združenja za letalski promet

Mednarodno združenje za letalski promet (International Air Transport Association - IATA) je v svoji zadnji napovedi predvidila občuten portast prevoza potnikov in tovora. Do leta 2014, naj bi tako število potnikov naraslo na 3,3 milijarde (2009: 2,5 milijarde potnikov), tovora pa na 38 milijonov ton (2009: 26 milijonov ton). Največji porast potnikov bo na račun Kitajske.

Kitajska postaja tudi motor rasti v letalskem prometu. Na račun 800 milijonov dodatnih potnikov jih bo kar 360 milijonov (45%) potovalo v Azijsko Pacifiški regiji. Kitajska  bo v tem okvirju 'sodelovala' z 214 milijoni potniki. Na domčih letih jih bo letelo dodatnih 181 milijonov, na mednardonih pa dodatnih 33 milijonov potnikov. ZDA bodo ostale največji trg z 671 milijoni prepeljanih potnikov na notranjih in 215 milijonov potnikov na mednarodnih letih.

a380_b_airfrance.jpg

Najhitreje rastoči trgi bodo: Kitajska (10,8%), UAE (10,2%), Vietnam (10,2%), Malezija (10,1%) in Šri Lanka (9,5%). Leta 2014 bodo po število mednarodnih potnikov na prvem mestu ZDA (215 mio, +45 mio v primerjavi z letom 2009), druga bo VB (198 mio, + 45 mio), trejta bo Nemčija (163 mio, +29 mio), Španija (123 mio, +21 mio) in Francija (111 mio, +21 mio). Število potnikov na notranjih linijah se bo povečalo iz 1,5 milijarde na 2 milijardi. Najbolj bo zrasel kitajski trg (+13,9% oz. 181 mio dodatnih potnikov), sledila ji bosta Vietnam, Južnoafriška republika, Indija in Filipini. Njaveč potnikov na notranjih letih bodo imele v letu 2014 ZDA (671mio potnikov), Kitajska (379), Japonska (102), Brazilija (90) in Indija (69).

IATA (International Air Transport Association) zastopa 230 letalskih družb, ki predstavljajo 93%  rednega letalskega prometa.

Foto: Airfrance