Slovenski Cougarji zaključujejo z vajo v Nemčiji

Od 16. marca do 10. aprila 2011 na vadišču Hohenfels v Nemčiji (Joint Multinational Readiness Center - JMRC) poteka vaja za preverjanje usposobljenosti ameriške brigade (172. SIB US Army in Europe) za napotitev v sile ISAF v Afganistan.


Na vaji sodeluje tudi Slovenska vojska, ki jo zastopa začasna skupina 15. Helikopterskega bataljona (15. HEB). Glavni del skupine sestavljata helikopterski oddelek Cougar s šestimi piloti in oddelek letalsko - tehnične čete s tremi tehniki letalci ter tremi letalskimi tehniki. Poleg tega se v skupini nahaja tudi vojak vezist iz 107. Letalske baze.

jmrc_dsc01594.jpg

Skupina 15. HEB na vaji sodeluje z dvema helikopterjena AS-532 AL Cougar. Skupno šteje trinajst ljudi in zagotavlja dve polni posadki za dnevno ter eno posadko za nočno delovanje - letenje.

Vaja predstavlja multinacionalno taktično sodelovanje enot NATO na področju letalskih operacij. Namen vaje je poenotenje operativnih in taktičnih postopkov letalskih operacij.

V prvem delu vaje, t.i. vadbenem delu, so bile slovenske posadke vključene v bojno skupino za izvajanje desantov (Task Force Quick Strike). Letenje se je izvajalo v skupini šestih helikopterjev, ki so jo sestavljali dva helikopterja AH-64 Apache ter štirje transportni helikopterji. Naloga Apachev je bila izvidovanje rajona, čiščenje in zaščita pristajalnih mest ter podpora pehoti po izkrcanju desanta. V skupini transportnih helikopterjev sta poleg dveh slovenskih Cougarjev sodelovala še dva nemška helikopterja CH-53 Stallion. Naloga transportnih helikopterjev je bila prevoz in desantiranje vojakov ter opreme. V enem naletu so lahko prepeljali 78 vojakov z opremo.

jmrc_dsc01747a.jpg

Posadke so bile poleg same izvedbe desanta vključene še v štabno delo, ki vključuje načrtovanje in koordiniranje desanta. Načrtovanje desanta se prične vsaj 72 ur pred pričetkom desanta ter vključuje AMCM (Air Mission Coordination Meeting), AMB (Air Mission Briefing), CAR (Combined Arms Rehearsal), AB (Aircrew Briefing) in neposredno pripravo posadke na letalsko nalogo. Vanjo spadajo naslednje naloge: preverjanje vremena, preverjanje letalskih informacij, preverjanje obveščevalnih podatkov v taktičnem operativnem centru in izračun sposobnosti helikopterja. Ena ura letenja je tako povprečno zahtevala vsaj štiri do pet ur specialističnih letalskih priprav in koordinacije, ter minimalno 7 ur štabnega dela in usklajevanj. Zaradi vključenosti dveh tipov transportnih helikopterjev v desant sta bili priprava in koordinacija še toliko bolj zahtevni.

V prvih desetih dneh vaje so posadke tako izvedle pet desantov ter bile vključene v načrtovanje šestih (zadnji desant je zaradi slabega vremena in odločitve poveljujočega častnika desanta odpadel).

Poleg desantiranja so opravljali še naloge logistične podpore, ki vključujejo prevoz notranjega in zunanjega tovora (strelivo, medicinska oprema, havbice) ter prevoz osebja.

jmrc_dsc_0291.jpg

V drugem delu vaje se je pričela t.i. »Force on Force Excercise«, kjer je dejansko stanje na terenu narekovalo tempo angažiranja slovenskih posadk na vaji. Zahteve za uporabo helikopterjev so prihajale s strani brigadnega operativnega centra, ki je glede na potrebe na terenu podajal zahtevke za zračno podporo v bataljonski center (Tactical Operations Center - TOC). Ta je potem upravljal z bojno skupino in jim izdajal naloge.

Poleg naštetih nalog, ki so neposredno povezane z organizacijo in izvedbo letenja, so se pripadniki slovenskega kontingenta vsakodnevno udeleževali tudi bataljonskih usklajevalnih sestankov v TOC, na katerih so dobivali podatke s strani vseh štabnih organov in podrejenih enot, ter sprotno reševali nastale probleme. Do sedaj so se udeležili tudi dveh analiz (After Action Rewiev - AAR), ki so jih opazovalci in nadzorniki na vaji organizirali po zaključku vsake faze vaje.

jmrc_dsc_0279.jpg

Slovenske posadke so bile dnevno običajno angažirane vsaj dvanajst do štirinajst ur in so tako do sredine vaje naletele že več kot 117 ur pilotskega naleta. Do sedaj niso imele nobenih tehničnih težav na helikopterjih, prav tako pa jim je vreme v tem času dobro služilo.

26. marca je na vajo prispela tudi skupina štirih častnikov iz Slovenske vojske (dva iz 20. MOTB in dva iz CBU Postojna), ki se usposabljajo za izvajanje nalog opazovalcev in nadzornikov (Observers/Controllers) za nadzor in spremljanje taktičnih postopkov enot pehote.

Vrnitev slovenskega kontingenta v domovino pa je načrtovana v tem vikendu.

Besedilo: stotnik Aleš Ogrinc in stotnik Gregor Hribar, BRZOL
Foto: 15. HEB

jrmc_dsc_0327.jpg