Podpisan Sporazum FAB CE

Danes popoldne so na Brdu pri Kranju slovesno podpisali Sporazum o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (Sporazum FAB CE).

Sporazum so podpisali Doris Bures, zvezna ministrica za promet, inovacije in tehnologijo Repulike Avstrije, Rudo Vidovič‡, minister za komunikacije in promet Bosne in Hercegovine, Ivo Vykydal, namestnik ministra za promet čŒeške republike, mag. Danijel Mileta, državni sekretar v Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške, Tamas Ivan Kovacs, namestnik državnega sekretarja za infrastrukturo Republike Madžarske, Ján Figeč¾ , minister za promet, gradnjo in regionalni razvoj (tudi podpredsednik vlade) Slovaške republike, in dr. Patrick Vlačič, minister za promet Republike Slovenije.

fab_ce_img_3627.jpg

Sporazum FAB CE (Agreement on the establishment of Functional Airspace Block Central Europe) bo navedenim državam omogočil, da bodo izpolnile zahteve, ki jih narekujejo evropski predpisi o enotnem evropskem nebu (SES - Single European Sky). Z oblikovanjem funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (FAB CE) bo kontrola zračnega prometa med sodelujočimi državami organizirana glede na operativne potrebe in ne na državne meje, s čimer bo zmogljivost zračnega prostora v tem delu Evrope povečana, njegova raba pa učinkovitejša. Z vzpostavitvijo projekta SESAR bo v Evropi v zrak izpuščenih 16 milijonov ton CO2 na leto manj.

Kot je pojasnila Doris Bures, zvezna ministrica za promet, inovacije in tehnologijo Repulike Avstrije, bodo od sporazuma imeli koristi potniki in letalske družbe. Potovalni časi se bodo skrajšali, letalske družbe pa bodo prihranile pri stroških. Jan Figel, je dodal, da "Pot ne bo enostavna in odvisno bo od vsakega izmed nas, kako bomo fab_ce_img_3651.jpgte cilje uresničili. Rezultat sodelovanja sedmih držav, bo zelo pomembna izboljšava evropskega letalskega prometa na področju varnosti, učinkovitosti, kapacitete letov in ekologije." Hrvaški državni sekretar na ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Danijel Mileta je povedal, da je cilj projekta FAB CE izboljšati okoliščine za potnike, poenostaviti vsakodnevne procedure in zagotoviti maksimalno učinkovitost ob minimalnih stroških, vendar ne na račun varnosti.

Za izpolnitev Sporazuma FAB CE ne bo treba zagotoviti javnih finančnih sredstev. Zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa v FAB CE se bo financiralo iz pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na zračnih poteh (preletnih pristojbin) v skladu s predpisi EU. Funkcionalni blok zračnega prostora Srednje Evrope (FAB CE) bo v svoji osnovni obliki zaživel konec leta 2012, kar je tudi zahteva regulative o enotnem evropskem nebu, končna implementacija FAB CE pa se predvideva v letu 2015.

Namen regulative o enotnem evropskem nebu je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora, kar vpliva na varnost v zračnem prometu, zmogljivost zračnega prostora in seveda tudi stroške letenja. V Evropi je danes 67 »zračnih prostorov«. Do leta 2012 naj bi se evropski zračni prostor organiziral v devetih funkcionalnih blokih zračnega prostora. FAB CE, v katerem sodeluje Slovenija, je torej eden izmed  njih.

Dr. Partik Vlačič, minister za promet je povedal: 'Skupni napori v zadnjih nekaj letih so danes pripeljali do podpisa sporazuma o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora v srednji Evropi. V zadnjih 20 letih smo na področju kontrole zračnega prometa priča velikim tehnološkim spremembam in novim ekonomskim okoliščinam ter družbeno socialnim fenomenom, ki so se pojavili tako v našem širšem oklju kakor tudi v civilnem letalstvu.  Evropska komisija je v letu 2004 prevzela iniciativo, da ustvari novo evropsko nebo, ki bo povezalo našo staro celino in jo naredilo učinkovitejšo in konkurenčnejšo v globalnem civilnem letalstvu. Enotno evropsko nebo bo fab_ce_img_3632.jpgevropski letalski industriji omogočilo varnejši , učinkovitejši in tudi cenejši zračni promet. Z oblikovanjem funkcionalnih blokov uresničujemo enega od osnovnih gradnikov tega projekta. Evropa bo s prvimi vidnimi učinki enega najambicioznejših projektov Evropske unije projekta SESAR postal tudi vodilna v svetu na področju upravljanja zračnega prometa. Današnji podpis sporazuma o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope je manifestacija prvega projekta, ko sta k skupnemu sodelovanju stopila industrija in njen partner država. Evropa s tem svetovnem merilu dela edinstveni korak, ki bo zagotovo prinesel prednost pred tekmeci. Prepirčan sem, da delim z vami navdušenje, da smo uspeli preseči razlike med nami. Rezltati sporazuma nam dajejo nove cilje in priložnosti za nadlajnje uspešno sodelovanje. Danes s podpisom sporazuma namreč FAB CE prehaja v svojo naslednjo fazo.'

Tamas Ivan Kovacs je dodal, da mora biti FAB CE odprt tudi za ostale države.

"Uspešna implementacija projekta bo zahtevala še veliko dela tako na strani države kot na strani ponudnikov letalskih storitev," je dejal namestnik češkega ministra za promet Ivo Vykydal. Minister za komunikacije in promet BiH Rudo Vidovič‡, pa je pozdravil sporazum, saj naj bi izboljšal položaj države na njeni poti v EU in zvezo Nato.

Sporazum morajo sprejeti še nacionalni parlamenti
Minister Vlačič je na koncu spomnil, da sporazum sedaj čaka še potrditev v nacionalnih parlamentih. Zelo pomembna za uresničitev pa bo tudi spodbuda pri izvajalcih navigacijskih služb. Direktorji navigacijskih služb omenjenih držav so zato danes že podpisali sporazume o sodelovanju ANSP (Air Navigation Service Providers) in se zavzeli za njihovo implementacijo (spodnja slika).

Sporazum o prenehanju CEATS
Danes so podpisali tudi Sporazum o prenehanju CEATS Sporazuma, kot posledico namena oblikovanja FAB CE.

CEATS sporazum - Sporazum o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja Evropska organizacija za varnost zračne plovbe v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prostoru (CEATS) je Republika Slovenija podpisala leta 1997 in je pričel veljati v letu 2004. Republika Slovenija sicer CEATS Sporazuma ni ratificirala, sprejela pa je njegovo začasno uporabo.

fab_ce_img_3660.jpg

Od njegovega podpisa pa do danes je prišlo do bistvenih sprememb v konceptu vodenja zračnega prometa - sprejete so bile evropske uredbe o enotnem evropskem nebu, ki so temeljito spremenile princip organiziranosti in izvajanja navigacijskih služb. Poleg tega so študije pokazale, da bi vztrajanje pri izvedbi projekta CEATS zahtevalo prevelika finančna sredstva, rezultat pa ne bi prispeval k večji varnosti v zračnem prometu.

Foto: Borut Podgoršek


FAB CE - Funkcionalni blok zračnega prostora Srednje Evrope
Funkcionalni blok zračnega prostora je koncept, ki ga je uvedel prvi paket regulative o enotnem evropskem nebu, je glavno sredstvo za zmanjševanje razdrobljenosti evropskega zračnega prostora. Zračni prostor naj bi se organiziral glede na operativne potrebe in ne na podlagi nacionalnih mej.

V projektu vzpostavitve FAB CE sodeluje kot nacionalni izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa javno podjetje Kontrola zračnega prometa, d.o.o.

Projekt sofinancira Evropska unija z dodelitvijo pomoči v okviru sredstev za projekte skupnega interesa na področju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).


Kronologija sklenitve Sporazuma FAB CE
2004 - 2008
Evropska komisija je v letu 2004 izdala prvi paket regulative o enotnem evropskem nebu, s katerim se pričenja optimizacija evropskega zračnega prostora. V 2008 je Evropska komisija izdala drugi paket, ki prenavlja evropski sistem kontrole zračnega prometa in vse večji zračni promet v  Evropi v prihodnjih letih naj bi bil tako uspešno obvladovan. Cilji Komisije so tudi v večja varnost, nižji stroški, manjše zamude in obvladovanje vpliva na okolje.

Junij 2008
Prometni ministru Avstrije, Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, čŒeške Republike, Republike Madžarske, Slovaške Republike in Republike Slovenije so v skupni deklaraciji potrdili namen oblikovanja funkcionalnega bloka zračnega prostora ter povabili predstavnike držav in nacionalne izvajalce storitev navigacijskih služb zračnega prometa k ureditvi potrebnih dogovorov in začetku pogajanj za sklenitev sporazuma.

November 2009
Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o oblikovanju funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope.

2010
Republika Slovenija je projekt FAB CE vodila v letu 2010, ko je bil narejen največji napredek v pogajanjih in doseganju soglasja med sodelujočimi državami.

Maj 2011
V Sloveniji so podpisali Sporazuma FAB CE med Republiko Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Hrvaško, čŒeško republiko, Republiko Madžarsko, Slovaško republiko in Republiko Slovenijo.

2012 - 2015
Funkcionalni blok zračnega prostora Srednje Evrope FAB CE bo v svoji osnovni obliki zaživel konec leta 2012, kar je tudi zahteva regulative o enotnem evropskem nebu, končna implementacija  FAB CE pa se predvideva v letu 2015.