Vlada bo pomagala družbi Adria Airways

Vlada se je na včerajšnji seji ponovno seznanila s finančnim stanjem družbe Adria Airways in z načrtom finančnega prestrukturiranja, ki ga je sprejel upravni odbor družbe dne 23. 5. 2011. Ob tem je sklenila:

adria_crj900_img_1994.jpg• Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list, RS, št. 18/11) soglaša, da AUKN ob pogoju zagotovitve ustreznega vira v proračunu Republike Slovenije v skladu z Načrtom finančnega prestrukturiranja in pod pogojem izvedbe ukrepa preoblikovanja 50% terjatev bank do družbe v osnovni kapital družbe (konverzija terjatev v osnovni kapital) sodeluje v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Adria Airways, d.d., na način, da v tem postopku v osnovni kapital te družbe vplača 49,5 milijona evrov, 500.000,00 evrov pa vplača Posebna družba za podjetniško svetovanje (PDP, d.d.).
• Cilj Republike Slovenije je z aktivnim sodelovanjem v navedenem postopku zagotoviti nadaljnje zadovoljevanje interesov Republike Slovenije na področju dejavnosti rednega zračnega prevoza, ki ga opravlja letalski prevoznik s sedežem v Republiki Sloveniji, predvsem pa:
- ohranitev družbe Adria Airways, d. d., kot letalske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji (letalska družba z operativno licenco, ki jo podeljuje pristojni organ v Republiki Sloveniji),
- ohranitev sedeža družbe Adria Airways, d. d., v Republiki Sloveniji,
- ohranitev blagovne znamke Adria Airways,
- ohranitev ključnih letalskih povezav, pomembnih za Republiko Slovenijo kot malo odprto gospodarstvo, za mobilnost prebivalstva, ter za turistične in poslovne tokove ljudi in blaga,
- zagotovitev nadaljnjega razvoja spremljajočih dejavnosti, povezanih z letalstvom (turizem, logistika in podobno),
- PDP, d.d. 3-mesečno poroča vladi o izvajanju sanacijskih ukrepov prestrukturiranja Adrie.