Letna skupščina družbe Adria Airways d.d.

Skupščina delniške družbe Adrie Airways je na svoji 29. redni seji potrdila letno poročilo za leto 2010 in potrdila dokapitalizacijo družbe.

s5-aas_img_3760.jpgNa današnji seji je skupščina družbe Adrie Airways d.d. potrdila letno poročilo za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora. Skupščina ni podelila razrešnice organom vodenja in nadzora za obdobje 1.1.2010 do 31.12.2010. Največji lastnik, družba PDP d.d. je predlagala, da se izvede posebna revizija posameznih poslov, na podlagi česar bo ponovno odločala o razrešnici organom nadzora. Skupščina je na predlog upravnega odbora z dnevnega reda umaknila imenovanje revizorja za leto 2011 in odločitev o tem prestavila na naslednjo sejo.

Skupščina je sprejela sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, povečanju osnovnega kapitala in podelitvi pooblastila o spremembi statuta družbe v skladu z besedilom sklica skupščine. Skupščina je potrdila predlog poslovodstva in podala soglasje za izvedbo mednarodnega razpisa, s katerim bo družba iskala investitorja; razpis bo objavljen do najkasneje 31.3.2012.