V drugi polovici septembra bo Slovenska vojska izvedla dve vaji

Skladno z načrtovanimi usposabljanji za leto 2011 bodo sile Slovenske vojske (SV) v drugi polovici septembra izvedle taktično vajo poveljstev in enot SV Izziv 2011, ki bo potekala med 19. in 22. septembrom v Republiki Sloveniji, ter taktično vajo z bojnim streljanjem enot zračne obrambe in letalstva Challenge 2011, ki bo potekala med 21. septembrom in 2. oktobrom na poligonu Krivolak in letališču Petrovac v Republiki Makedoniji.

Namen vaje Izziv 2011 je urjenje postopkov poveljstev in enot sil SV pri prehodu v višjo stopnjo pripravljenosti ter zaščita sil, preizkus in ocena zmogljivosti sil v visoki stopnji pripravljenosti ter potrditev sposobnosti sil SV pri zagotavljanju ppc9_airpolicing_dsc04739.jpgogojev vzpostavitve zračnega mostu kot začetne faze vaje Challenge 2011, nadalje napotitev enot za bojno podporo in podporo delovanja na kopnem, morju in zraku ter izvajanje iskanja in reševanja. Vaja bo hkrati okvir za urjenje Poveljniškega centra na poti doseganja končnih operativnih zmogljivosti bodočega Združenega operativnega centra.

Vodja vaje je poveljnik Poveljniškega centra brigadir Dragan Bavčar. Na vaji bodo sodelovala vsa poveljstva in enote SV v različnem obsegu, skupaj se bo na vaji urilo okoli 2.700 pripadnikov in pripadnic sil SV. Na vaji bodo sodelovali tudi Policija, Carina, Slovenija Control, d. o. o., in Letališke službe letališča JP Brnik ter italijanske zračne sile, ki izvajajo redno zaščito zračnega prostora Republike Slovenije.

Na vaji Challenge 2011, ki bo nadaljevanje vaje Izziv 2011 in temelji na dvostranskem sodelovanju z makedonsko vojsko, bodo enote zračne obrambe SV skupaj s pripadniki makedonske vojske izvedle bojno streljanje z lahkimi prenosnimi 9bzo.jpgraketnimi sistemi igla, z letali pilatus PC-9M bo letalstvo SV izvedlo bombardiranje ciljev na kopnem, posadke helikopterjev bodo urile postopke v zračnem transportu na neznanem terenu v dnevnih in nočnih pogojih letenja ter postopke izvajanja medicinske evakuacije. Na vaji se bosta preverili tudi sposobnost premeščanja sil zunaj nacionalnega ozemlja ter zmožnost izvajanja zračnega poveljevanja in kontrole v državi gostiteljici.

Poveljujoči na vaji je poveljnik Brigade zračne obrambe in letalstva podpolkovnik Jani Topolovec. Na vaji bo sodelovalo okoli 200 pripadnikov SV, med njimi tudi 14 pripadnikov prostovoljne rezervne sestave. Glavnina pripadnikov je iz Brigade zračne obrambe in letalstva, na vaji pa bodo sodelovali tudi pripadniki Poveljstva sil, 11. bataljona za zveze, 670. poveljniško-logističnega bataljona in 17. bataljona vojaške policije. Na vaji bo osem zračnih plovil SV, od tega pet letal pilatus PC-9M, dva helikopterja cougar AS-532 in helikopter bell 412.