Podpora prenovitvi pravil za dodeljevanje slotov

Vlada je podprla sprejem Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (Prenovitev), pri tem pa bo v postopku aktivno sodelovala zaradi razjasnitve določenih nejasnih rešitev, ki so podane v gradivu.

canceled.jpgEvropska komisija je pripravila predlog prenovitve Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti. Trenutno veljavni sistem ni skladen s sistemom kontrole zračnega prometa, je premalo fleksibilen, za koordinatorje slotov ni zagotovljena zadostna neodvisnost, sistem pa tudi ni dovolj pregleden.

Uredba o slotih iz leta 1993 je bila uvedena v času, ko je na evropskem trgu letalskih prevozov prevladovalo majhno število tradicionalnih nacionalnih družb. Danes je konkurenca veliko večja (od leta 1992 se je npr. število prog znotraj EU več kot podvojilo), zato je potrebno to področje na novo urediti. Splošni cilj predloga uredbe je tako zagotoviti optimalen sistem dodeljevanja in uporabe letaliških slotov na prenasičenih letališčih.

Cilja prenovljene uredbe sta okrepitev sistema dodeljevanja in uporabe slotov ter zagotavljanje njihove učinkovite uporabe, pa tudi spodbujanje lojalne konkurence in pospeševanje konkurenčnosti med operaterji.

Bistveni ukrepi uredbe bodo uvedba možnosti za sekundarno trgovanje s sloti, okrepitev preglednosti postopka dodeljevanja slotov in neodvisnosti koordinatorjev slotov, vključitev sistema dodeljevanja slotov v reformo evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (enotno evropsko nebo), sprememba „pravila 80/20“ (letalska družba lahko pridobi prednost pri dodelitvi slota med naslednjo isto letalsko sezono, če je uporabila najmanj 85 % dodeljenega zaporedja slotov, namesto sedanjih 80 %) in opredelitve zaporedja slotov ter sistema obračunavanja letaliških pristojbin za preprečitev zapoznelega vračanja slotov v pool.

V Sloveniji še nimamo koordiniranih letališč, čeprav je letališče Jožeta Pučnika Ljubljana blizu meje. Slovenija bo v razpravah v okviru organov Sveta EU aktivno sodelovala in podprla stališča, ki bodo v korist manjših evropskih letališč (t.i. regionalnih letališč) in regionalnih letalskih prevoznikov.