Slovenska vojska nad Počkom ne širi območja z začasnim izvajanjem zapor zračnega prostora

V zvezi z zapisi v medijih o širitvi območja zapor zračnega prostora na območju osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku podajamo naslednje obvestilo.

Kontroli zračnega prometa Slovenije, d. o. o., je bila podana prošnja za ureditev in prilagoditev režima občasnih zapor zračnega prostora nad vadiščem. Ta je bila s strani Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., tudi odobrena. Namen ureditve je izključno v povečanju varnosti letenja in usposabljanja ter splošne varnosti na območju vadišča.

bell412-img_8871.jpgZračni prostor nad vadiščem se je že do zdaj in se bo tudi v prihodnje zapiral le občasno.  Skladno s potrebami usposabljanja in urjenja pripadnikov Slovenske vojske se zapira le takrat, kadar je to nujno za varnost zračnih plovil, ki bi letela nad vadiščem. Zapira se v točno določenih časovnih intervalih. V preteklem letu je bil zračni prostor na omenjenem območju zaprt vsak drugi mesec v povprečju 20 ur.

Zračni prostor je bil na tem območju do nedavnega razdeljen na tri cone, nova ureditev ga deli na šest. S takšno ureditvijo lahko zapiramo le posamezne dele zračnega prostora, s čimer smo lahko prilagodljivejši in s tem povzročamo manj ovir v zračnem prostoru.

Aprila 2012 Slovenska vojska načrtuje okrog 30 ur zapor dela zračnega prostora nad vadiščem, in sicer razporejeno v šestih dneh. Za prihodnja usposabljanja ne predvidevamo večjih sprememb v obsegu ur zapor zračnega prostora v primerjavi s predhodnim obdobjem.

V primeru nujnih letov skozi zaprti del zračnega prostora nad vadiščem je že zdaj v veljavi postopek, po katerem se aktivnosti Slovenske vojske na vadišču začasno prekinejo, s čimer se omogočijo nujni leti.

Vir: www.mors.si