CAA izdala prvi dovoljenji za izvajanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom

Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije se je skladno z obljubo/planom prednostno lotila reševanja problematike dovoljenj za jadralne padalce, jadralne zmajarje ter tandem padalce.

padalci_img_7479a.jpgV petek 28.9.2012 je na svojih spletnih straneh ter v Uradnem listu RS objavila dve Operativno tehnični zahtevi, in sicer za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji ter s tandem padali; na podlagi Operativno – tehnično zahteve za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom je tako v četrtek 4.10.2012 izdala prvi dve dovoljenji za izvajanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom.

Seznam imetnikov dovoljenj bo agencija skladno z 31. členom Operativno tehnične zahteve objavila na svoji spletni strani. Tako bodo tudi potrošniki obveščeni, kdo izpolnjuje predpisane zahteve in lahko izvaja zračni prevoz potnikov.

Naj spomnimo, da Operativno – tehnično zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom določa odgovornost pilotov tandem padal in izvajalca skokov, vzdrževanje in opremo tandem pilota, operativne omejitve, dovoljenje za izvajanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom, operativni priročnik, vozovnice in zavarovanje za  opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom.

Izvajalec skokov vloži vlogo pri pristojnem organu na predpisanem obrazcu, ki je Priloga 1 te operativno – tehnične zahteve in priloži podpisano Izjavo, ki je Priloga 2 te operativno – tehnične zahteve.

Agencija je do danes prejela 5 vlog za izdajo dovoljenja za izvajanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom, ki jih bo rešila v najkrajšem možnem času.