Aerodrom Ljubljana lani posloval dobro, čisti dobiček večkot pet milijonov

Aerodrom Ljubljana, d. d., je v letu 2012 kljub zaostrenim gospodarskim pogojem in težavam domačega prevoznika posloval dobro. Ob padcu prometa in s tem povezanih prihodkov je uspel ohraniti visok čisti dobiček v vrednosti 5,193 mio evrov.

lju_img_1996.jpgV lanskem letu je Aerodrom Ljubljana ustvaril za 30.846 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je za 4,6 odstotka manj kot je bilo načrtovano in za 9,3 odstotka manj v primerjavi z letom 2011. Predvsem je upad prihodkov zaznamovalo zmanjšanje prometa na domačem trgu, prihodki od prodaje na tujem so se obdržali na ravni ustvarjenih leta 2011. Kljub zmanjšanju obsega prometa so realizirani komercialni prihodki presegli načrt in le malenkost zaostali za ustvarjenimi v 2011. Zmanjšanje poslovnih prihodkov je bilo v veliki meri nadomeščeno z učinkovitim obvladovanjem poslovnih odhodkov, ki so znašali 25.621 tisoč evrov, kar je za slab odstotek pod načrtovano vrednostjo in za 3 odstotke manj kot leta 2011.

lju-vhod_v_salon.jpgDobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 5.225 tisoč evrov je nižji od načrta in v primerjavi z letom prej. Prilagajanje na strani poslovnih odhodkov in višji finančni prihodki so ugodno vplivali na čisti dobiček, ki je znašal 5.193 tisoč evrov, za načrtom je zaostal za 11,6 odstotka, za ustvarjenim v 2011 pa le za 1,2 odstotka.

Doseženi rezultati poslovanja so bili za Aerodrom Ljubljana torej dobri, še posebej glede na splošno gospodarsko situacijo v Sloveniji inširše v Evropi ter močno skrčenje prometa domačega prevoznika v letu 2012. Na poslovni rezultat so vplivale tudi omejene zmožnosti prilagajanja stroškov nihajočemu prometu, saj Aerodrom Ljubljana deluje v panogi z visokim deležem fiksnih stroškov zaradi zagotavljanja infrastrukture in njenega nemotenega obratovanja ter izpolnjevanja standardov za zagotavljanje varnosti in kakovosti storitev. Pozitivne rezultate so na drugi strani prinesla prizadevanja pri iskanju priložnosti za povečanje prihodkov v dejavnostih, ki niso strogo vezane na letališke in ki se kažejo kot vse pomembnejši element ustvarjanja prihodkov.

lju_nocna_img_0297.jpgKoličina oskrbljenega prometa je bila manjša od načrtov, ker prevozniki niso v celoti izpolnili svojih napovedi. Domači prevoznik je prepeljal bistveno manjše število potnikov od načrta – zabeležil je 11 odstotkov večji upad od načrtovanega, na tujem trgu pa načrtovano povečanje prometa (večje število frekvenc, nadomestitev manjših letal z večjimi) ni bilo v celoti realizirano, poleg tega pa je v juniju prišlo tudi do nenadne ukinitve redne linije v Prago. Tako je prek Letališča Ljubljana v letu 2012 potovalo 1.198.911 potnikov, kar je za 9,1 odstotka manj v primerjavi z načrtom in za 12,5 odstotka manj kot leto prej. Nekoliko manjši je bil upad prometa pri premikih letal, ki jih je bilo v letu 2012 35.019, za 8,4 odstotka manj kot v načrtu in 10,8 odstotka manj kot leta 2011.

wizz_air_img_0305.jpgKrčenje gospodarske aktivnosti v Evropi je v letu 2012 močno zaznamovalo letalsko panogo. Letalski prevozniki svoje poslovanje v krizi optimizirajo s konsolidiranjem mrež in zmanjševanjem linij, pri čemer so izraziteje prizadeta manjša letališča z nižjim tržnim potencialom. Tako se je tudi Aerodrom Ljubljana soočil s številnimi izzivi na tem področju, a je mu je kljub temu uspelo pritegniti novega letalskega prevoznika in povečati ponudbo nizkostroškovnih letov – od oktobra naprej je na ljubljanskem letališču prisoten prevoznik Wizz Air.

facebook.jpgKategorija tovornega prometa je glede na načrt upadla manj kot potniška (skupaj za 2,8 odstotka), za letom prej pa je zaradi izpada ladijskega, cestnega, kamionskega in poštnega tovora zaostajala za 13,4 odstotka, medtem ko je letalski tovor načrt in obseg iz leta 2011 presegel.

zima_rolba_lju_img_1681.jpgZaradi negotove situacije v letalskem prometu je bila izvedba nekaterih načrtovanih naložb zamaknjena v letošnje leto. Za naložbe v objekte in opremo je bilo od načrtovanih 13.108 tisoč evrov namenjenih 2.209 tisoč evrov, vse iz lastnih sredstev.

čŒeprav v letu 2013 še ni mogoče pričakovati bistvenega okrevanja gospodarstva, se trend padanja skupnega prometa na ljubljanskem letališču že ustavlja, za kar je zaslužna izrazita rast obsega prometa tujih prevoznikov v prvem kvartalu. Napoved za leto 2013 na področju potniškega prometa je pozitivna, z rahlim 2,2-odstotnim okrevanjem. Poslovni prihodki in odhodki bodo za letom 2012 nekoliko zaostajali, prav tako čisti dobiček iz poslovanja. V letošnjem letu so načrtovane naložbe v objekte in opremo v skupni vrednosti 27.604 tisoč evrov, pri čemer bosta najpomembnejši začetek gradnje novega potniškega terminala in prenova starega. Naložbe bodo predvidoma v celoti financirane iz lastnih virov.