Promet se je okrepil za deset odstotkov

kzps_img_2141-001.jpgPo podatkih KZPS je Slovenijo v letu 2013 preletelo 279.401 letalo. Na treh mednarodnih letališčih v Sloveniji so zabeležili 14.370 pristankov in 14.363 vzletov. Gre samo za IFR lète.

Med slovenskimi letališči pa so zabeležili 1118 lètov. Povprečen dan je imel 704 operacije, največ pstolp_img_9397.jpgrometa pa je bilo 24.08.2013 in sicer 1255 operacij. 25.12.2013 so zabeležili 263 operacij, kar je najmanj v letu 2013. Največ prometa pa je bilo 21.09.2013 med 15:00-16:00UTC uro, ko so zabeležili 99 operacij. Predlani so zabeležili 252414 operacij oz. deset odstotkov manj kot lani.

Enotno evropsko nebo
Cilj pobude Komisije - Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) (v nadaljevanju: SES 2+), je izboljšanje splošne učinkovitosti organizacije in upravljanja evropskega zračnega prostora. Izkušnje, pridobljene z izvajanjem svežnja SES I od leta 2004 in SES II od leta 2009, so pokazale, da so načela in smernice SES veljavne in da je nadaljevanje njihovega izvajanja upravičeno, pri izvajanju pobude pa prihaja do zamud. Sveženj SES 2+ naj bi izboljšal izvajanje svežnja SES II s poudarkom na nekaterih institucionalnih zadevah in nadaljnjem izboljšanju uspešnosti pri izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa.

Pobuda SES 2+ bo imela vpliv na večino izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, organov držav članic in uporabnikov zračnega prostora ter na Komisijo in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA).

kzps_img_2162.jpgCilji SES 2+
Splošni cilj paketa SES 2+ je izboljšati konkurenčnost evropskega sistema zračnega prometa v primerjavi z drugimi primerljivimi regijami in zlasti nadalje razviti pobudo o SES. Posebna cilja sta povečati uspešnost služb zračnega prometa v smislu učinkovitosti in izboljšati izkoriščenost zmogljivosti upravljanja zračnega prometa.

Operativni cilji SES 2+ so:
✈ zagotoviti, da je izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa pregledno, da temelji na tržnih načelih in uporabnosti;
✈ okrepiti vlogo nacionalnih nadzornih organov;
✈ okrepiti postopek določanja ciljev in izvajanja načrta izvedbe;
✈ začeti strateško preusmeritev funkcionalnih blokov zračnega prostora;
✈ okrepiti upravljanje in razširiti področja delovanja upravljavca omrežja.

»Republika Slovenija je na predlog uredbe podala vrsto vsebinskih pripomb in uveljavljala splošni, vsebinski, preučitveni in jezikovni pridržek.« so sporočili iz KZPS in dodali, da KZPS aktivno sodeluje pri pripravi stališč.

facebook.jpg Konec leta 2013 (oktobra in novembra) je poročevalec (Marian-Jean Marinescu) v EP predstavil skupno 326 amandmajev k predlogu uredbe. 11. marca 2014 bi naj bilo plenarno zasedanje EP, na katerem bo obravnavan predlog uredbe. Obravnava predloga uredbe pred Svetom pa se pričakuje šele pod italijanskim predsedstvom EU, torej v drugi polovici 2014 (Grčija obravnave predloga uredbe nima na agendi).

V KZPS je 218 zaposlenih.