O letaliških pristojbinah

Evropski parlament je v Strasbourgu v prvem branju ...

img_2057.jpg... postopka soodločanja obravnaval predlog Direktive za oblikovanje enotnega sistema obračunavanja letaliških prostojbin. Direktiva naj bi prispevala k uravnoteženemu razvoju v evropskem sektorju zračnega prometa ter preprečila, da bi posamezna letališča zlorabljala prevladujoči položaj na trgu. Sistem obračunavanja pristojbin naj ne bi razlikoval med prevozniki in potniki, za letališča pa naj bi veljala nova skupna pravila o zagotavljanju boljše obveščenosti, preglednosti in o načinu pobiranja pristojbin.


Vir: Pravna praksa, št. 3, 24.1.2008, stran 37
http://www.gvzalozba.si/magazine.php?page=text&id_mag=4&mag=pp