Število potnikov v zračnem prometu narašča

Zračni promet je v porastu: lani se je glede na leto poprej povečalo število prepeljanih potnikov, povečalo se je število prevoženih kilometrov v zračnem prometu, prav tako pa se je povečal tudi blagovni letalski promet.

Foto: Tit Košir
   Zračni promet v Sloveniji se vedno bolj razvija.

Lani se je število prepeljanih potnikov v zračnem prevozu povečalo za 11,6 odstotka, potniški promet na letališčih pa se je povečal za 13,3 odstotka. Znatno, kar za 89,8 odstotka, se je lani povečal blagovni promet na letališčih, kar je predvsem posledica odprtja večjega števila novih tovornih linij.

V javnem cestnem prevozu je bilo lani prepeljanih za 1,5 odstotka več potnikov kot leto poprej, ob tem pa se je število opravljenih potniških kilometrov znižalo za 3,9 odstotka. Znižalo pa se je število prepeljanih potnikov v javnem mestnem prometu, in sicer za 3,5 odstotka. čŒez cestne mejne prehode je lani prispelo v državo za 5,3 odstotka več potnikov kot leta 2006.

Število potnikov v pristaniščih se je lani v primerjavi z letom poprej povečalo za 74 odstotkov, na povečanje pa je vplival predvsem večji promet turističnih potniških ladij v pristanišču Koper.

http://www.vecer.si/clanek2008021705295477