EU z današnjim parlamentarnim »da« storila odločilni korak k uresničenju projekta Galileo

Slovensko predsedstvo Sveta EU pozdravlja današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki je na plenarnem zasedanju EP v Strasbourgu izglasoval besedilo t. i. izvedbene uredbe Galileo.

Ta daje pravno podlago izvedbi obeh evropskih globalnih satelitskih in navigacijskih sistemov, določa vsoto, ki je potrebna za financiranje programov EGNOS in Galileo, in opredeljuje upravljavsko sestavo programa. S tem je EU naredila ključni korak pri vzpostavljanju lastnega satelitsko-navigacijskega sistema.

»Evropi in svetu pošiljamo jasno znamenje, da je Evropa še naprej zavezana do leta 2013 vsem svojim državljanom in podjetjem ponuditi kakovostno satelitsko-navigacijsko storitev. Ustvarila se bodo nova delovna mesta, Evropa pa se bo trdno postavila na stran visokotehnološko razvitih svetovnih sil,« je ob končnem sprejetju uredbe izjavil predsednik Sveta EU za promet in slovenski prometni minister Radovan Žerjav.

Soglasna in večkrat izražena volja, da mora Evropa še naprej razvijati program Galileo, ker je to največji tehnološki izziv za Evropsko unijo pri zagotovitvi lastnega sistema in pospeševanju njene industrije na področju satelitske navigacije, je z današnjim sprejetjem uredbe v EP prejela zaključno potrditev.

Proračun za izvedbo celotnega evropskega globalnega satelitsko-navigacijskega sistema (tj. programa GNSS) znaša 3,4 milijarde evrov za obdobje 2007–2013, sestavljen pa je iz programov EGNOS in Galileo. Za zdaj je predvideno, da se bo program Galileo med vzpostavitvijo financiral samo iz javnih sredstev EU, čeprav prispevki iz držav članic in tretjih držav niso izključeni.

Za vzpostavitev in delovanje projekta je odgovorna Evropska komisija, pri izvajanju pa ji pomagata agencija GSA in Evropska vesoljska agencija. Politični nadzor projekta, ki bo v stoodstotni lasti EU, bosta opravljala Svet EU in Evropski parlament neposredno ter s pomočjo neformalnega telesa GIP (Galileo Medinstitucionalni Panel).

Slovensko predsedstvo Sveta EU se zahvaljuje za izjemen trud, ki ga je v dosego dogovora in današnjo odločitev vložil Evropski parlament. Pri tem poudarja konstruktivno sodelovanje vseh treh institucij EU pri usklajevanju besedila. Gre za pomemben in celovit predlog, današnja odločitev EP pa je vnovični dokaz, kako pomembno je dobro in usklajeno delovanje omenjenih treh institucij za dosego ciljev Skupnosti.