Vlada podprla noveliran investicijski program gradnje centra za vodenje zračnega prometa

Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi dopisni seji podala pozitivno mnenje k noveliranemu investicijskemu programu za gradnjo centra za vodenje zračnega prometa.

Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je zaradi suma, da je med izbiro izvajalca gradbenih del prišlo do nepravilnosti, sprejelo odločitev o izgradnji novega objekta za vodenje in kontrolo zračnega prometa na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana brez načrtovanega kontrolnega stolpa. Posledično je bilo potrebno izdelati nov investicijski program. stolp_img_9397.jpgNovelirani investicijski program za investicijo Gradnja Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa vključuje izgradnjo novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa s pripadajočimi sistemi in napravami za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Tudi za gradnjo novega letališkega kontrolnega stolpa bo izdelan nov investicijski program.
 
Novelacija investicijskega programa za investicijo gradnje centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa torej pomeni črtanje tistih delov programa, ki se nanašajo na izgradnjo letališkega kontrolnega stolpa. Zaradi tega so opravljene tudi manjše spremembe dela programa, ki se nanaša na območni center kontrole zračnega prometa in je bil v osnovi povezan s kontrolnim stolpom.