Gradnja stolpa končana predvidoma do 2010

»Naša zamisel je, da vso potrebno opremo pridobimo neposredno od proizvajalca, ki bo tudi  odgovoren za vgradnjo opreme, torej bo to gradnja na ključ. Tako se želimo izogniti zapletom pri vgradnji in zagonu opreme ter tudi zmanjšati skupne stroške. «  Intervju s Smiljanom Babičem

smiljan_babic.jpgPodaljšanje steze, novi kontrolni stolp in oprema za instrumentalno letenje so bistveni projekti prenove letališča. Kako poteka njihovo uresničevanje?
Projekti so v različnih fazah. Za kontrolni stolp so končani postopki projektiranja in izbire izvajalca gradnje, tako da se bo gradnja začela februarja. Za podaljšanje steze pridobivamo gradbeno dovoljenje, za nakup navigacijske opreme in opreme za osvetlitev letališča pa pripravljamo investicijsko dokumentacijo.

Kdo bo gradil kontrolni stolp in kdo je izbral izvajalca?
Kontrolni stolp bo gradilo podjetje Granit iz Slovenske Bistrice s podizvajalci. Izvajalca je izbrala strokovna komisija Ministrstva za obrambo, izbrano pa je bilo kot naročilo zaupne narave skladno z Zakonom o javnih naročilih ter z Uredbo o obrambnih in zaupnih naročilih.

Ali je izvajalec izbran tudi za podaljšanje steze?
Za njeno podaljšanje in rekonstrukcijo izvajalec še ni izbran.

Kaj se dogaja z razpisi za nakup opreme?
Trenutno poteka izbor dobavitelja govornih povezav in radijske opreme, razpis za dobavitelja navigacijske opreme in opreme za osvetlitev letališča pa bi moral biti končan aprila.

Ali bodo za opremo pripravljeni mednarodni razpisi?
V Sloveniji ni proizvajalcev tovrstne opreme, zato bodo razpisi za njihov nakup mednarodni. Naša zamisel je, da vso potrebno opremo pridobimo neposredno od proizvajalca, ki bo tudi odgovoren za vgradnjo opreme, torej bo to gradnja na ključ. Tako se želimo izogniti zapletom pri vgradnji in zagonu opreme ter tudi zmanjšati skupne stroške.

Kdaj naj bi bil zgrajen novi letališki stolp in podaljšana vzletnopristajalna steza?
Projekta naj bi bila končana do konca leta 2009 oziroma najpozneje v začetku leta 2010.

priprava_lokacije_za_gradnjo_stolpa_copy.jpgKdaj potem načrtujete poskusno obratovanje?
Poskusno obratovanje se lahko začne šele po koncu gradnje objektov, vgradnji opreme, testiranjih in umerjanju vgrajene opreme. Trajanje poskusnega obratovanja za vsak posamezni objekt ali napravo se določi na podlagi določil Zakona o letalstvu. O tem odloči Ministrstvo za promet oziroma Direktorat za letalstvo na podlagi naše vloge. Poskusno obratovanje traja različno dolgo, in sicer od treh mesecev do enega leta. Konča se s pridobitvijo obratovalnega dovoljenja. Treba je poudariti, da tudi med poskusnim obratovanjem aktivnosti na letališču potekajo nemoteno.

Kdaj bo novo letališče v Cerkljah ob Krki redno obratovalo?
Redno obratovanje se lahko začne potem, ko letališče pridobi obratovalna dovoljenja za objekte in naprave na letališču. čŒe bodo vsi postopki gradnje objektov, nakupa opreme in vgradnje opreme pravočasno končani, bi lahko začeli redno obratovati v sredini leta 2010. Tako upamo, toda to naše upanje je zelo optimistično, saj nismo odvisni le od sebe. Bolj realno je, da bomo začeli redno obratovati konec leta 2010.Sistem osvetlitve
Vzletno-pristajalna steza bo na obeh koncih osvetljena s priletnimi lučmi, in sicer na zahodni strani s sistemom luči za instrumentalni prilet, v dolžini 900 metrov, na vzhodni strani pa s sistemom za vizualni prilet, v dolžini 420 metrov. Steza bo osvetljena s kazalniki natančne priletne poti (lučmi PAPI), nameščenimi približno 360 metrov od vzhodnega in zahodnega praga steze, in z lučmi ob  začetku ter koncu steze. Ob celotni stezi bodo robne luči. Zgrajeno bo vzletišče za helikopterje, ki bo na vzhodni in zahodni strani opremljeno s priletnimi lučmi, robnimi lučmi ter kazalniki natančne priletne poti (lučmi virtualna_podoba_novega_stolpa.jpgHAPI) na obeh straneh vzletišča. Vse vozne steze in ploščadi bodo osvetljene z robnimi lučmi, transportna ploščad in ploščad za posebne tovore pa bosta opremljeni tudi z lučmi za delo ponoči. Celotna osvetlitev bo podprta z računalniškim sistemom za krmiljenje luči.

Navigacijska oprema
Navigacijska oprema bo omogočala natančni instrumentalni prilet ICAO CAT 1 in nenatančni prilet po določilih ICAO ter Nata. Za natančni prilet bodo nameščeni oddajnik drsnosti (Glide Path – GP),  oddajnik smeri prileta (Localizer – LLZ), vmesni označevalnik (Middle Marker – MM) in zunanji označevalnik (Outer marker – OM), za nenatančni prilet po določilih ICAO pa visokofrekvenčni vsesmerni radijski oddajnik (Very High Frequency Omni/directional Radio Beacon – VOR) z napravo za merjenje razdalje (DME) in neusmerjena radijska oddajnika (NDB). Po Natovih standardih bo za nenatančni prilet nameščeno ultra visokofrekvenčno taktično navigacijsko sredstvo (TACAN).

Meteorološke naprave
Meteorološka postaja bo opremljena z merilno tehniko, ki bo zagotavljala vremenske informacije za zračni promet na letališču in za letenje sploh. Stolp z merilci hitrosti in smeri vetra bo prestavljen v bližino cone dotika (TDZ), sedanji merilci vetra pa bodo zamenjani z ogrevanimi. Merilci horizontalne vidljivosti bodo prestavljeni vzdolž začetka in konca steze. Na obeh koncih steze bodo nameščeni tudi novi merilci baze oblakov. Za vizualni nadzor bo ob začetku steze nameščena daljinsko vodena video kamera, povezana z monitorjem v meteorološki službi. V stezo bodo vgrajeni trije pari senzorjev za merjenje temperature vzletno- pristajalne steze za potrebe letališke zimske službe, dolgoročno pa je za merjenje vertikalnega profila vetra in temperature predvidena sodar oprema.


Priloga revije Slovenska vojska 1/2009
Urednik:
Marko Pišlar
Avtorji besedil: člani projekte skupine za izvedbo programa naložbe na letališču Cerklje ob Krki
Fotografije: Bruno Toič in Aleš Pušavec