Vlada podprla osnutek Uredbe o dopolnitvi standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu

Vlada je sprejela pozitivno stališče do osnutka Uredbe Komisije o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi št. 300/2008, s katero bodo določeni skupni osnovni standardi, ki točno določajo, katera oprema in postopki se lahko uporabljajo pri varnostnih pregledih, kot so npr. rentgenski aparati in detektorji kovin.

Na podlagi zahteve Evropskega parlamenta je Evropska komisija iz navedene uredbe umaknila možnost varnostnega pregledovanja potnikov z uporabo telesnih skenerjev (ang. »body scanner«), dokler se ne razreši vprašanje posegov v pravico zasebnosti in morebitnih vplivov na zdravje potnikov.

Sprejetje predlagane uredbe je bistvenega pomena za urejanje področja varovanja civilnega letalstva, ker pomeni začetek implementacije novih pravil na področju varovanja, ki so bila na podlagi izkušenj, pridobljenih od leta 2002, spremenjena in dopolnjena predvsem v smislu olajšav za letalsko industrijo, kot so sistem reguliranih agentov za prevoz tovora, izjeme za manjša letališča in podobno.

vir: http://www.mzp.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/771/5980/5af6ff08f4/