Posodobitev letališča Cerklje ob Krki

Na  letališču gradijo novi stolp kontrole zračnega prometa. Sedemnadstropni in  32 m visoki  stolp bo stal  400 m vzhodneje od starega stolpa.

Januarja je bila očiščena lokacija gradnje in pripravljeno gradbišče. Sredi februarja se je začel izkop gradbene jame. V marcu so postavili temelje. Gradnja se nadaljuje po fazah, v skladu z načrtom. Stolp gradi podjetje Granit iz Slovenske Bistrice s podizvajalci.

stolp_render_aktualno.jpg

Po načrtih bodo groba gradbena dela končana septembra 2009,  gradbeno obrtniška dela pa januarja naslednje leto. Hkrati z gradnjo stolpa se bo gradila komunalna infrastruktura in servisna cesta mimo stolpa.

stolp_render_foto.jpg

Gradnjo nadzornega stolpa in spreminjanje podobe zemeljskega dela letališča spremljamo s fotoaparatom  z dveh stalnih snemalnih mest. Vsak teden je na ogled aktualna fotografija.

foto_map.jpg


Vir: www.mors.si