Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Super User

Super User

Nadzorni svet družbe se je na seji 18. novembra 2009 seznanil s poročilom o poslovanju Aerodroma Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2009.
star_alliance_logo_svg.pngZdruženje Star Alliance se je zaradi uvedbe nove strukture delovanja odločilo, da z januarjem 2010 odpravi kategorijo regionalnega članstva. To odločitev so sprejeli zaradi svojih trenutnih širitvenih načrtov – oktobra se mu je pridružil Continental Airlines, decembra 2009 se mu bo pridružil Brussels Airlines, prihodnje leto pa še Aegean Airlines (Grčija), Air India in TAM (Brazilija) – ter obenem zaradi spreminjajočih se potreb prevoznikov članov.
Petek, 13 November 2009 21:04

Nadzor iz zraka

nato_awacs.jpgLeta 1940 se je v bitki za Britanijo pojavil radar, ki je bil odločilnega pomena za obrambo Velike Britanije. Danes se veliko držav za svojo obrambo in obrambo svojih sil v drugih državah opira na sisteme, ki omogočajo nadzor zračnega prostora, morja in kopnega iz zraka. Letala za zgodnje odkrivanje in opozarjanje ter nadzor AEW&C (airborne early warning and control) so razvili za pokrivanje sivih lis v ozkih dolinah, kjer stacionarne radarske postaje niso zagotavljale radarske pokritosti. Danes sisteme AEW&C uporabljajo predvsem zaradi preproste uporabe in kratkega odzivnega časa, kjerkoli se pojavi potreba po njihovi navzočnosti.

Stanko Bloudek je poznan predvsem po njegovem udejstvovanju v športu, tako organizacijskem kot konstruktorskem. Manj znano pa je, da je bil eden svetovnih pionirjev na področju letalstva. Prav o tej njegovi nekoliko manj znani dejavnosti priča knjižica Stanko Bloudek in njegova letala, ki je izšla pri Tehniški založbi Slovenije.
Glavni načrt letališča Ljubljana vključno z železniško povezavo z Ljubljano in Kranjem ob upoštevanju zakonodaje Evropske Unije zlasti s področja varnosti«, ki mu je dodeljena finančno pomoč Skupnosti na področju vseevropskih omrežij (TEN-T) se aktivno odvija.
Oktobra je dežurna posadka helikopterja Slovenske vojske za potrebe reševanja izvedla štiri reševalne akcije ter pri tem naletela 6 ur in 40 minut ter prepeljala štiri ponesrečence.
Na podlagi 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09) Ministrstvo za promet objavlja namero o oddaji letališke infrastrukture Letališča Edvarda Rusjana Maribor v dolgoročni najem za obdobje 30 let, po postopku javnega zbiranja ponudb.
Predsedovanje Republike Slovenije Centralno evropski rotacijski skupini - CERG in vložitev kandidature Republike Slovenije za volitve v Svet Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) je bilo glede na pravilo o abecednem vrstnem redu predvideno za triletno obdobje 2013 – 2016.
Danes je bil tradicionalni pregled sredstev letališke zimske službe. Dve ekipi poskrbita, da letalski promet lahko tudi ob snežnih padavinah in zmrzali, nemoteno varno poteka. Letos bodo imeli še več dela, saj so na Brniku razširili glavno ploščad.
Četrtek, 29 Oktober 2009 21:41

Napake so nedopustne

Vsaka medalja ima dve strani. Tisto, ki se vidi, in tisto, ki se ne vidi. Letalskotehnična enota SV je vsekakor na tisti strani, ki se je ne vidi, to pa nikakor ne pomeni, da ni pomembna in da lahko shajamo brez nje. Prav nasprotno! Od nje je odvisno, ali bodo piloti in njihovi letalniki ostali na vidni strani medalje in tudi, kako žlahtna bo ta medalja.