Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Tor10Jun2014

Zunajletališko pristajanje

Informacije
Borut Podgoršek

Prednosti helikopterjev pred letali so predvsem v njihovi uporabnosti takrat, ko je treba z njimi pristajati zunaj urejenih letaliških površin. Čeprav je tako pristajanje videti preprosto, je posadka v tistih trenutkih zelo obremenjena. Pilotu je pri tem v veliko pomoč dodaten par oči tehnika letalca.

cougar_img_0121.jpgTehniki letalci so pri srednjih in velikih helikopterjih nepogrešljivi člani posadke. Na bojni misiji in v nekaterih drugih primerih, na primer ko je veliko potnikov, med nočnim letenjem (NVG) in v skupini, sta na helikopterju tudi po dva tehnika letalca, ki skrbita za veliko nalog. Med najzahtevnejšimi nalogami je pristajanje v visokogorju, kjer so zmogljivosti helikopterja zaradi nadmorske višine slabše, hkrati pa so zelo spremenljive tudi vremenske razmere. Preden tehnik letalec lahko samostojno opravlja te naloge, mora opraviti več usposabljanj, ki so manj, toda še vedno zelo zahtevna. Pri tem mu pomaga inštruktor, ki ga usmerja, nadzira in spremlja njegovo delo.

V Slovenski vojski je med najbolj izkušenimi inštruktorji tehnik letalec štabni vodnik Zlatko Sardinšek, ki poleg znanja pri kandidatih spremlja tudi njihove psihofizične lastnosti. »Tehnik letalec mora biti zdrav, pogumen, bister, iznajdljiv, odločen, samostojen in prilagodljiv pri opravljanju svojega dela. Ne sme se bati težavnih razmer ali nerazsodno ravnati tehnik_letalec_img_0139.jpgob morebitnih večjih odpovedih. Med možnimi rešitvami mora vedno izbrati pravilno, saj so napake nedopustne, lahko pa tudi usodne. Mogoče je najpomembneje, da je spoštljiv do drugih in tehnike, ki mu je zaupana, predvsem pa mora imeti rad to delo,« je povedal štabni vodnik Sardinšek. Tehnik letalec pred letenjem pripravi helikopter in pregleda kabino ter specialno opremo, ki se bo uporabljala na nalogi, pred letenjem pa tudi sodeluje pri pripravi posadk, kar je skupno za vse člane posadke, saj se seznanijo z načrtom letenja, meteorološkimi razmerami in drugimi informacijami, ki jih potrebujejo. Med letenjem je vloga tehnika letalca odvisna od naloge, ki jo opravljajo.

facebook.jpg Tehnik letalec vodnik Aleš Šerbinek, ki se usposablja za samostojno delo v pristajanju v visokogorju, je povedal, da se značilna pot tehnika letalca začne z vajami v rednih in izrednih postopkih na simulatorju letenja. Temu sledita šolanje v pogojih VFR (visual flight rule) in IFR (instrumental flight rule) ter letenje na večjih višinah. Ko tehniki letalci ales_serbinek_img_0072.jpgosvojijo te spretnosti, nadaljujejo šolanje s prevozi potnikov in notranjega tovora, zunajletališkim pristajanjem, nočnim letenjem, skupinskim letenjem ter desantiranjem. Pri prevozu potnikov poskrbijo zavaren prihod potnikov do helikopterja, za pravilno namestitev v kabini in za pravilno uporabovarnostnih pasov ter jopičev. Pomagajo tudi, če je komu slabo in pri izvajanju predpisov med letenjem, pri čemer so prepovedani vstajanje in presedanje med manevriranjem helikopterja ter uporaba telefonov. Ob prisilnem pristanku tehnik letalec daje navodila potnikom, kako čim prej in čim varneje zapustiti helikopter, ob manjšem požaru pa ga poskuša pogasiti. Po pristanku helikopterja poskrbi za varen odhod potnikov iz in od helikopterja.

Posebnosti pristajanja v visokogorju

Posadki helikopterja cougar smo se pridružili na usposabljanju pri pristajanju v visokogorju. »Z višino se zmogljivosti helikopterjev zmanjšajo, zato se mora posadka kamnisko_savinjske_alpe_img_0110.jpgna pristanek v visokogorju pripraviti nekoliko bolj, kajti možnosti za odpravo napak so manjše. Kraji pristankov so omejeni, pojavljajo se strižni veter in sunki vetrov iz različnih smeri na različnih višinah, močne turbulence in hitro zmanjšanja vidljivosti zaradi megle in oblakov. Ob upoštevanju vseh dejavnikov je zelo pomembno izbrati pravo točko pristanka oziroma dotika helikopterja s tlemi,« je povedal pilot major Aleš Ogrinc in dodal, da je v visokogorju največkrat mogoč le stik kolesa ali sani ob kako skalo ali kamen. Pri tem se pogosto zgodi, da pilot sedi nad več sto metrov globokim prepadom, helikopter pa se opira na zelo majhno površino. Pri tem mora pilot lebdeti zelo natančno, čeprav nima okrog sebe nikakršnih orientirjev ali pa so zelo oddaljeni. Pri tem mu pomaga tehnik letalec z javljanjem podatkov o položaju helikopterja ali koles, tako da lahko popravi njihov položaj. Tehnik letalec torej postane dodaten par pilotovih oči. Pilot leti s pomočjo podatkov, ki mu jih zlatko_sardinsek_img_0134.jpgposreduje tehnik letalec. »Pri tem mora upoštevati, da teh podatkov ni premalo, nikakor pa jih tudi ne sme biti preveč, ker so lahko v nekem trenutku nepomembni in celo obremenjujoči. Mora torej s čim manj besedami povedati čim več v ravno pravem času,« je povedal štabni vodnik Zlatko Sardinšek. Ob tem je opozoril na podrobnosti, ki opazovalcu ostanejo skrite: »Že morebiten manjši zdrs kolesa, ki je naslonjeno na skalo ali kamen, lahko povzroči poškodbo helikopterja. Prav tako mora biti izbrana najboljša mikro lokacija za pristanek, da ne pride do morebitnega ukleščenja kolesa ali smučke na bellu, do pogrezanja pri pristanku na sneg in pri tem do poškodb na spodnjem delu trupa, da sta glavni in repni rotor dovolj daleč od morebitnih skal ali grmičevja, antene izpod trupa ali škarje za rezanje žic in morebiti kljuka za nošenje zunanjega tovora pa dovolj daleč od naslona na skalo.«

Poleg skrbi za helikopter morajo tehniki letalci poskrbeti tudi za varnost potnikov in svojo varnost. Oprema tehnika letalca kokpit_cougar_img_0074.jpgmora biti takšna, da ga v vsakem trenutku zaščiti pred zunanjimi dejavniki in tudi ob morebitnem požaru v helikopterju. To pomeni, da morajo biti tehnikova oblačila, torej spodnje perilo, kombinezon, rokavice, podkapa, jakna in pilotska čelada, iz negorljivega materiala, in sicer nomexa. V čeladi ima vgrajen sistem za komuniciranje. Obvezno morajo imeti spuščen vizir, saj lahko pride do trka s ptičem, vedno pa so z varnostnim jopičem vpeti v varovalno točko vpetja. Slovenski piloti in tehniki letalci se urijo v pristajanju v visokogorju vse leto, to pa je odvisno tudi od opravljanja nalog v visokogorju, kar že predstavlja urjenje. Več kot imajo resničnih nalog, manj pogosto izvajajo urjenje. Program usposabljanja za tehnika letalca med drugim sestavlja tudi deset ur letenja z inštruktorjem in osem ur samostojnega letenja v visokogorju.

Tehnik letalec vodnik Aleš Šerbinek je opisal pristajanje v visokogorju kot eno izmed najbolj zahtevnih nalog za tehnika letalca in dodal: »Tehnik letalec med letenjem opazuje instrumente, potnike, če so v kabini, teren in kraj pristanka. Pri pristajanju helikopterja tehnik z dovoljenjem vodje posadke odpre vrata oziroma okno, opazuje kraj pristanka, poroča o morebitnih ovirah in sporoča višine ter oddaljenosti od ovir. Paziti mora na položaj glavnega in repnega rotorja ter sproti poročati o oddaljenosti od ovire. Pri pristajanju na skalnatih terenih nameni posebno pozornost podvozju, ki ga pilot ne sme nasloniti na oster rob ali kamen. Če teren ni primeren za pristajanje, izbere primernejšega. Javi tudi dotik podvozja. Pri obračanju helikopterja javlja, ali je vse okrog čisto in varno za obračanje ter vzletanje.«

tehnik_letalec_img_0098.jpgPosebne naloge

Pripadniki 151. HEESK opravljajo veliko nalog, ki zahtevajo dodatna usposabljanja tehnikov letalcev. Med temi nalogami so:

✈ gašenje požarov s tako imenovanimi bambi bucketi, pri čemer tehnik letalec pilotu pomaga z navajanjem helikopterja oziroma pilota na točko zajemanja vode, in sicer reko, jezero ali bazen, med letom pa mu poroča o morebitnem nihanju vreče z vodo. Nad požariščem pilotu da znak za odmet vode;

✈ streljanje z mitraljezom iz helikopterja bell 412. Na cougarju tega še ne izvajajo, je pa v načrtu;

✈ prevoz zunanjega tovora. Tehnik letalec sodeluje pri pripravi za prevoz, med letom poroča pilotu, kaj se dogaja s tovorom, pri odlaganju pa s podatki o položaju pomaga pilotu, da se tovor odloži čim bolj natančno na določeno točko. Pilot točke večinoma ne vidi, ker je točno nad njo;

✈ reševanje z vitlom. Tehnik letalec upravlja vitel, hkrati pa pilota z usmerjanjem drži na določenem položaju;

✈ helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP);

✈ zunajletališko pristajanje v visokogorju;

✈ nočno letenje idr.

Po letenju tehnik letalec sodeluje pri analizi opravljene naloge, pospravi in pregleda helikopter (after last flight check), če pa so tehnične napake na helikopterju, jih poskuša popraviti skladno s svojimi pooblastili in znanjem. Odpravljanje večjih napak ali pregledi potekajo na višji stopnji vzdrževanja. Helikopterji Slovenske vojske so nepogrešljivi pri reševanju v gorah in prav posadke, ki svojenaloge opravljajo na najvišji strokovni ravni, so že rešile veliko življenj.


Kako postati tehnik letalec

Kandidat za tehnika letalca mora imeti končano srednjo šolo tehnične smeri in uspešno končano podčastniško šolo Slovenske vojske. V Letalski šoli pridobi civilno licenco za vzdrževanje letalnikov, pri proizvajalcu letalnika in po določenem praktičnem šolanju na določenem tipu letalnika pa licenco A. Obvezno mora opraviti tudi zdravniški pregled, ki je nekoliko zahtevnejši kot za letalskega tehnika in mora biti za tako imenovani class B.

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.