Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Ned23Apr2023

Na letalski akademiji zaključno usposabljanje za gašenje požara s peno brez fluorina

Informacije
Borut Podgoršek

Letalska akademija Fraporta Slovenija v partnerstvu z dunajskim letališčem z udeležbo v Erasmus+, programu Evropske unije, izvaja projekt EcoFoamFight.

Program usposabljanja, ki kombinira inovativne digitalne in okolju prijaznejše pristope izobraževanja in urjenja za letališke gasilce, je z izvedbo zadnje praktične vaje gašenja s peno brez fluorina prešel v zaključno fazo priprave.

V sredo, 19. aprila, je na ploščadi letalske akademije Fraporta Slovenija potekala zaključna vaja gašenja požara na maketi letala z okolju prijaznejšimi penilnimi sredstvi. V njej je sodelovalo 18 gasilcev in inštruktorjev ljubljanskega in dunajskega letališča. Prikazali so praktično izvedbo pilotskega usposabljanja za gašenje letalnikov z gasilno peno. Gre za zaključno dejanje enoletnega projekta v okviru Erasmus +, ki ga Fraport Slovenija izvaja skupaj z Letališčem Dunaj.

Milan Dubravac, strokovni sodelavec in inštruktor letalske akademije Fraporta Slovenija, je o taktiki gašenja, ki je uporabljena v razvitem programu usposabljanja dejal: »Na področju usposabljanj letaliških gasilcev prihaja do pomembnih sprememb in izzivov, s katerimi se bomo v prihodnosti soočili. Negativni vplivi na okolje in novi ekološki predpisi bodo v dobršni meri spremenili tudi načine njihovega usposabljanja. Cilj našega projekta je bila preučitev novih trendov in priprava smernic za usposabljanja v prihodnosti. Rezultat bodo tako smernice za usposabljanja letaliških gasilcev, skupaj s predlogom programa usposabljanja z uporabo simulatorja vožnje in ekološke gasilne pene. S tem predlogom sledimo trendom na področju digitalizacije in ekološkim standardom. Rezultati projekta bodo na voljo vsem letališkim gasilcem v EU.«

»Prehod na bolj učinkovite postopke gašenja, ki bodo tudi manj obremenjujoči za okolje, je nujen. Z dunajskim letališčem smo združili bogate izkušnje in znanje, da bi na izobraževalnem trgu ponudili kakovosten in inovativen program za usposabljanje letaliških gasilcev, ki sledi okoljskim smernicam,« je dejala vodja letalske akademije Fraporta Slovenija, Mateja Košak Maljevec.

lju gasilci 2

Letalska akademija Fraporta Slovenija ima vizijo postati eden od vodilnih centrov za usposabljanja na področju letališkega gasilstva v regiji. Skupaj z enoto dunajskega letališča za usposabljanje letaliških gasilcev je s svojim predlogom sodelovala na razpisu Erasmus+ za pripravo novih programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu v izobraževalnem prostoru. Predlagan program usposabljanja je začel nastajati pred letom dni in bo celovito izoblikovan do konca aprila 2023.

Poostrena evropska zakonodaja za gasilstvo v letalski industriji narekuje hitrejši in učinkovitejši prehod k zmanjševanju vpliva usposabljanj in gasilskih posredovanj na okolje in zdravje gasilcev. Naraščajoča okoljska ozaveščenost in z njo povezane zakonske zahteve predstavljajo poseben izziv za gasilstvo ter hkrati spodbujajo razvoj okolju neškodljivih tehnologij in proizvodov. V okviru projekta EcoFoamFight, h kateremu sta pristopila letalska akademija Fraporta Slovenija in dunajsko letališče, bo izoblikovan program za izboljšanje gasilskih veščin letaliških gasilcev s pomočjo uporabe digitaliziranega pristopa in uporabo okolju prijaznejših penil za gašenje. Partnerja bosta pripravila nove smernice za usposabljanja za gašenje z uporabo digitaliziranih rešitev, s čimer se bo delno razbremenilo potrebo po praktičnih vajah ter tako zmanjšalo vpliv na okolje in sočasno zagotovilo visok nivo praktičnega znanja gašenja z okolju prijaznimi penilnimi sredstvi.

Za potrebe priprave programa je vključenih 50 gasilcev – 25 z ljubljanskega letališča in 25 z dunajskega ter štirje inštruktorji. Partnerja sta skupnimi močmi zasnovala teoretični del izobraževanja, praktični del pa je bil izveden s strani Fraporta Slovenija kot vodilnega partnerja pri projektu, in sicer pod okriljem njegove letalske akademije. Pilotni projekt vključuje usposabljanje s pomočjo 3D tehnologije v simulatorju za upravljanje težkega gasilskega vozila, s katerim se ponaša moderen center za usposabljanje na ljubljanskem letališču.

Gašenje s penili brez fluorina

Letalska akademija Fraporta Slovenija ponuja program gašenja s penili brez fluorina v partnerstvu s podjetjem Dr. Stahmer, enim vodilnih raziskovalcev, razvijalcev in proizvajalcev penil za gašenje požarov. Trenutno najpogosteje uporabljena penila z vsebnostjo fluorina AFFF (Aqueous Film Forming Foam) skladno z novo evropsko zakonodajo postopno nadomeščajo penila brez fluorina. Fluorinska penila so visoko zmogljiva, saj temeljijo na fluoro organskih sestavinah s fluorinskimi vezivi in fluorpolimeri. Te kemikalije proizvajajo mehurčke penila, odporne na gorivo. Iz tega razloga so penila izredno učinkovita pri gašenju kemičnih in petrokemičnih požarov, vendar pa niso biorazgradljiva in kasneje predstavljajo nevarnost za zdravje gasilcev in okolje. Iz tega razloga postaja njihova uporaba vedno bolj omejena. Penila brez fluorina so na trgu že dlje časa, njihove lastnosti so se v zadnjih letih skokovito izboljšale in so sedaj že skoraj tako učinkovita kot fluorinska, če gasilci opravijo pravilen nanos. Nova generacija penil zahteva razvoj novih metod in taktik gašenja ter nanašanja. Samo na ta način lahko povečamo zmožnosti gašenja. Akademija in Dr. Stahmer sodelujeta pri razvoju teh taktik, povečujeta zavedanje o poostritvi ekoloških standardov in ustvarjata boljše zavedanje o novi generaciji penil brez fluora.

Foto: Fraport Slovenija

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.