Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Sre29Mar2023

MZI: Za Maribor ena prijava, razpis za subvencije morda že ta teden

Informacije
Davor Golec

V petek 24. 3. 2023 opoldan se je iztekel drugi podaljšan rok za prijavo za podelitev koncesije za upravljanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Iztekel se je tudi s strani Ministrstva za infrastrukturo (MZI) rok, ko bi naj soglasje Evropske komisije prejeli za razpis subvencij. Medtem zagrebško letališče objavilo novo spodbujevalno shemo za nove prevoznike.

Kot so nam iz MZI sporočili, so v skladu z razpisnimi pogoji, preko spletnega portala javnih naročil, prejeli eno ponudbo. Ker je ponudba v fazi pregledovanja, ime ponudnika še ne more biti razkrito.

Kakšen je nadaljnji postopek?

Komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa bo v imenu koncedenta (MZI) pregledala prejeto ponudbo, preverila dopustnost prijave in izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije ter s sklepom ugotovila, ali se  kandidatu sposobnost prizna.V kolikor bo kandidatu priznana sposobnost, bo povabljen, da se udeleži dialoga. Predmet dialoga bo uskladitev obsega in načina izvajanja koncesije, uskladitev vzorca koncesijske pogodbe in drugih elementov, potrebnih za oddajo končne pisne ponudbe.

Po zaključenem dialogu, ki se bo lahko izvedel v enem ali več krogih, bo koncedent oblikoval povabilo k oddaji končne ponudbe. Iz končne ponudbe morajo biti razvidne končne ponujene vrednosti glede na posamezna merila razpisne dokumentacije. Nato bo koncedent končno ponudbo ocenil skladno z merili. Postopek izbire se bo zaključil z izdajo akta izbire. Koncesijsko razmerje bo vzpostavljeno s podpisom koncesijske pogodbe in izpolnitvijo morebitnih odložnih pogojev.

Dopušča se, da v primeru, da koncedent v izvedenem postopku javnega razpisa ne bo pridobil nobene finančno sprejemljive ali vsebinsko ustrezne končne ponudbe, da prejeto končno ponudbo zavrne in postopek javnega razpisa zaključi brez izbora.

Kaj pa subvencije?

Ministrica za infrastrukturo, gospa Alenka Bratušek in minister pristojen za gospodarstvo in turizem, gospod Matjaž Han, sta 10. 3. 2023 najavila, da bi naj bilo soglasje Evropske komisije za te subvencije izdano najkasneje do konec preteklega tedna, so to ni zgodilo. Kot so za Sierra5 sporočili iz MZI, soglasje sedaj pričakujejo do konca tega tedna, takoj za tem pa bodo objavili razpis. Spomnimo, država bo v naslednjih letih s skoraj 17 milijoni evrov subvencionirala (verjetno samo) tujim prevoznikom, da bodo vzpostavili nove povezave in dodatne frekvence. Pred dnevi je spodbujevalno shemo za nove povezave objavilo tudi zagrebško letališče. Z visokimi popusti in izborom prestolnic iz območja držav ECAA, kamor še nimajo redne neposredne letalske povezave z dodanimi državami Gruzijo, Ukrajino, Armenijo in Moldavijo. Na spisku je 16 destinacij, zagrebško letališče pa prevoznikom daje med 60 in 90% popusta na potniško takso. S tem želijo privabiti nove prevoznike, kot v današnjem članku omenja naš prijatelj Alen Šćuric iz portala zamaaero, je to morda priprava na prihod madžarskega Wizzaira v Zagreb.

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.