Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Pet20Jan2023

CAA lani izdala za 14.600 evrov glob

Informacije
Borut Podgoršek

Organi, pristojni za izvajanje nadzora na predmetnem področju so Javna agencija za civilno letalstvo, Policija in občinska redarstva.

CAA je v letu 2022 s Policijo in občinskim redarstvom Mestne občine Ljubljana izvedla več skupnih nadzornih akciji na različnih območjih Slovenije, v katerih je bilo ugotovljenih več nepravilnosti. Pri skupnih nadzorih se uporablja DJI AeroScope, s pomočjo katerega se odkrivajo sistemi brezpilotnih letalnikov in njihovi piloti na daljavo na določenem področju. Skupni nadzori se načrtujejo tudi za leto 2023.

Prav tako je agencija v letu 2022 prejela večje število prijav v zvezi s kršitvami zakonodaje s področja brezpilotnikov. Prijavitelji so bili večinoma posamezniki, precej prijav je anonimnih. V primerjavi z letom 2021 se je povečalo tudi število predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov s strani pristojnih policijskih postaj.

Na podlagi navedenega je bilo pravnomočno zaključenih 28 prekrškovnih postopkov, v katerih je bilo izdanih 24 odločb o prekršku. Globe so bile izrečene v skupnem znesku 14.600 evrov. Opomini so bili izrečeni večinoma v primerih, ko operatorji brezpilotnih letalnikov v času storitve prekrška niso bili registrirani, pa so registracijo opravili še pred izdajo odločbe o prekršku.

CAA no flyzone LUka Koper

»Na splošno ugotavljamo, da še vedno veliko število uporabnikov brezpilotnih letalnikov ni registrirano oziroma ustrezno usposobljeno. Iz tega naslova je bilo izrečeno večje število sankcij. Poudarjamo, da so za izrekanje prekrškov, če operatorji brezpilotnih letalnikov niso registrirani ali piloti na daljavo niso usposobljeni, pristojni tudi Policija in občinska redarstva. Zato podatki o izrečenih ukrepih teh organov niso del tega poročila.« so sporočili iz CAA.

Vsi uporabniki brezpilotnikov, ki se še niso registrirali ali ustrezno usposobili lahko to storijo  brezplačno, pilot na daljavo pa bo pridobil vsa ustrezna znanja, ki mu bodo omogočila izvajanje operacij v skladu s predpisi. Registracijo in usposabljanje je možno opraviti na naslednji povezavi: https://uas.caa.si/sl/login/

Poleg zgoraj navedenega, so tudi v letu 2022, najpogostejše kršitve tiste, ki pomenijo kršitev geografskih območij, v katerih je letenje z brezpilotniki prepovedano ali omejeno. Več: https://uas-geo.caa.si. Za kršitev geografskega območja predpisana globa v znesku 2500 evrov.

Vse operatorje brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo seznanjamo, da na spletni strani agencije https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html najdejo vse potrebne informacije za varno in zakonito izvajanje operacij z brezpilotnimi zrakoplovi.

Vir: CAA

Foto: Janez Kotar

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.