Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Tor31Jan2023

Slovenija še korak bliže letalom za gašenje požarov

Informacije
Ministrstvo za obrambo

Vlada se je seznanila z Informacijo o aktivnostih izgradnje zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka in soglaša z aktivnostmi, ki bodo omogočile nakup letal za gašenje požarov iz zraka. Ob tem je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila novi projekt – Izgradnja zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka.

Naraščajoče število velikih požarov v naravi in njihov obseg, ki lahko tudi presega tradicionalno požarna ogrožena območja namreč kažejo na potrebo po zagotavljanju pravočasnega in primernega odziva nanje. Slednji je lahko dosežen le s primerno organiziranimi, usposobljenimi, številčnimi in ustrezno opremljenimi silami.

Požar na Krasu julija 2022 je pokazal na veliko vrzel pri zagotavljanju primerne opreme in podpore silam Zaščite, reševanja in pomoči pri gašenju na nedostopnem terenu in iz zraka. Trenutne zmogljivosti v obliki helikopterjev Bell 412, AS532AL cougar in AW169, s katerimi razpolaga Republika Slovenija (v nadaljevanju RS), ne pokrivajo potreb po namenski dejavnosti boja proti požarom iz zraka, saj so primarno namenjene za izvajanje nalog Policije in Slovenske vojske ter že dodatno obremenjene z drugimi civilnimi nalogami (reševanje v gorah, HNMP). Sočasno tudi načrtovana zmogljivost letalo C-27J Spartan s sistemom MAFFS II, ki bi lahko prispevala k zmogljivostim gašenja požarov iz zraka v RS, ne bo na razpolago pred letom 2025 in bo primarno namenjena za izvajanje osnovnih vojaških nalog.

Navedena dejstva in poročilo po požaru na Krasu kažejo na potrebo po vzpostavitvi namenske nacionalne primarne zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka znotraj meja in zračnega prostora RS. Način vzpostavitve tovrstne zmogljivosti pa je bil opredeljen v Programu za vzpostavitev zmogljivosti za gašenje iz zraka.

Za preučitev potrebe in priprave programa vzpostavitve zmogljivosti za gašenje iz zraka so bile izvedene analize različnih variant, ki so pokazale, da je najprimernejša rešitev za obvladovanje velikih požarov v naravi v RS nakup novih manjših letal za gašenje. Pristojni organ za ustrezno podporo gašenju iz zraka za obvladovanje večjih požarov v naravi je predlagal nakup štirih manjših letal, z možnostjo nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko skupno do šest letal.

Namen izgradnje zmogljivosti gašenja iz zraka je uspešno delovanje enot za gašenje iz zraka, izvesti umestitev v sistem zaščite in reševanja, pridobiti ustrezen kader, zagotoviti vzdrževanje in ustrezno bazo.

Vrednost izgradnje zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka znaša 21.645.959,00 EUR z DDV. Program za vzpostavitev zmogljivosti za gašenje iz zraka bo sofinanciran s podporo sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027. Ministrstvo za obrambo bo začasno za potrebe izvajanja nujnih aktivnosti nakupa letal za gašenje zagotovilo vir financiranja znotraj Uprave RS za zaščito in reševanje, dokler ne bodo vzpostavljene potrebne pravne podlage za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.