Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Čet27Okt2022

Slovenija bo kupila štiri Airtractorje AT-802F Fire Boss

Informacije
vir: MORS

Trenutni trendi kažejo na to, da bo Slovenija zaradi podnebnih sprememb vsako leto bolj ogrožena s strani požarov v naravi. V luči tega splošnega problema in nedavnih dogodkov na Krasu, je potrebno zagotoviti gasilcem in vsem ostalim enotam, ki se spopadajo s požari primerno zmogljivost.

Program vzpostavitve namenske zmogljivosti za podporo gašenju iz zraka je predlagan na podlagi analize variant, ki opredeljuje možnost nakupa manjših letal za boj proti požarom iz zraka z zmogljivostjo odmeta vode 3000 litrov vode, možnost vzpostavitve kapacitet s pomočjo nakupa specializiranih amfibijskih letal oz. nakupa rabljenih letal.

Poleg tega je Republika Slovenija na poziv Evropske komisije izrazila interes, da prek mehanizma EU RescEU – AFFF (Areal Forest Firefighting) pristopi k nakupu srednje težkega helikopterja, ki bo za namen gašenja opremljen z vrečo za gašenje kapacitete 3000 litrov. Primarno bo sicer ta zmogljivost namenjena za gašenje gozdnih požarov iz zraka v okviru stalnih zmogljivosti rescEU AFFF, sočasno pa bo izven požarne sezone namenjena za izvajanje številnih nalog zaščite reševanja in pomoči na nacionalni ravni. Hkrati ob tem pozivu je Slovenija izrazila interes, da bi v požarni sezoni 2023 prek mehanizma RescEU AFFF gostila dve najeti amfibijski letali za gašenje Airtractor AT-802F Fire Boss. Najem bo izveden po sistemu wet lease skupaj s posadko. Ti opciji sta v večinskem deležu sofinancirani s strani Evropske komisije in primarno namenjeni za mednarodno pomoč, zato se v tem programu štejeta kot dodatna zmogljivost za primer večjih požarov v Sloveniji.

Airtractor IMG 1349

Za uspešno delovanje bo potrebno izgraditi zmogljivost in sicer enoto za gašenje požarov iz zraka, izvesti umestitev v sistem zaščite in reševanja, pridobiti in usposobiti ustrezen kader, zagotoviti vzdrževanje in ustrezno bazo za letala. Poleg tega bo potrebno izdelati vse načrte za delovanje, po potrebi zagotoviti dopolniti zakonske/podzakonske podlage za zajemanje vode iz vodnih virov v Sloveniji, ter vzletanje in pristajanje letal na ustreznih vodnih površinah v Sloveniji. Kot osnovna baza letal bi bilo določeno Letališče Cerklje ob Krki, kar bi omogočalo racionalizacije pri vzdrževanju letal, usposabljanju ipd., v času požarne sezone, pa bi bila letala premeščena na letališča bližje območjem z večjo požarno ogroženostjo (Divača, Ajdovščina).

Predlaga se, nakup štirih manjših letal za boj proti požarom in sicer z možnostjo nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko skupno do šest (6) letal.

Ocenjena vrednost investicije nakupa štirih letal v letih od 2023 do 2024 je 21.645.958 evrov z DDV. V primeru nakupa šestih letal (opcijsko) je ocenjena vrednost investicije nakupa v letih od 2023 do 2025 31.845.683 evrov z DDV.

Foto: Simon Jamnik

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.