Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Ned11Dec2022

Zelena luč vlade za nakup letal za gašenje iz zraka

Informacije
Borut Podgoršek

Vlada je na četrtkovi seji sprejela sklep, da se prične z izvajanjem postopkov za vzpostavitev zmogljivosti za gašenje iz zraka.

Potreba po vzpostavitvi namenskih zmogljivosti za podporo gašenja iz zraka izhaja iz Poročila o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Krasa od 17. julija  do 1. avgusta 2022. Za vzpostavitev potrebnih zmogljivosti je potrebna čim hitrejša izvedba aktivnosti za zagotovitev prvega dela materialno tehničnih sredstev že v letu 2023.

Kot izhaja iz vsebin na Vladi Republike Slovenije potrjenega programa koriščenja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, je dovoljena umestitev teh vsebin v naložbe, ki se lahko sofinancirajo iz evropskih sredstev, hkrati pa je potrjevanje programskega dokumenta v zaključni fazi pri Evropski komisiji.

Zaradi nujnosti zagotavljanja navedenih namenskih zmogljivosti za gašenje iz zraka že v letu 2023 Vlada Republike Slovenije nalaga pristojnemu resorju, da v najkrajšem možnem času začne z izvedbo postopkov izdelava investicijske in razpisne dokumentacije, vključno z objavo javnega naročila, drugim vključenim resorjem za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021-2027 pa zagotavljanje in izvajanje potrebnih postopkov podpore pri izvedbi v okviru njihovih pristojnosti še pred potrditvijo programa s strani Evropske komisije.

AirTractor 2 fotoSimonJamnik

Za preučitev potrebe in priprave programa vzpostavitve zmogljivosti za gašenje iz zraka so bile izvedene analize različnih variant, ki so pokazale, da je najprimernejša rešitev za obvladovanje velikih požarov v naravi v Republiki Sloveniji nakup novih manjših letal za gašenje. Pristojni organ za ustrezno podporo iz zraka za obvladovanje večjih požarov v naravi predlaga nakup štirih manjših letal, z možnostjo nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko skupno do šest letal. Izvedeni postopki bodo vodili do izvedbe javnega naročila za nakup zmogljivosti za gašenje iz zraka (skladno z investicijsko dokumentacijo), kateri bo po preliminarnih ocenah in preučitvi tržnih cen imel finančne posledice v višini 21.645.958,00 evrov. Sredstva se bodo predvidoma zagotovila iz Kohezijskega sklada, pri čemer delež sofinanciranja EU predstavlja 85-odstotkov, iz nacionalnega proračuna pa se krije 15-odstotna slovenska udeležba in DDV.

Tip letala še ni določen. Bodo pa vsi štirje (šest) istega proizvajalca. Najprimernejši kandidat se zdi Airtractor AT802F.

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.