Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Pon21Avg2023

Slovensko podjetje Flycom Technologies izvedlo zračno snemanje po poplavah

Informacije
Davor Golec

Gorenjsko podjetje je takoj po poplavah, ki so našo državo in ko so vremenske razmere v zraku to dopuščale, izvedlo posebno snemanje poplavljenih območij z njihovim letalom Daimond DA-42 MPP Geostar registrskih oznak OE-FFC.

Ob nedavnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, so v podjetju izvedli zračno lasersko in fotogrametrično snemanje večine prizadetih območij po vsej državi. Z omenjeno tehnologijo so zajeli prostorske podatke, ki bodo omogočili hitrejšo in natančno oceno škode ter vzpostavitev projektantskih podlag za obnovo prizadetih področij. V družbi so še povedali: ¨Intenzivno se usklajujemo z več deležniki glede izdelave, dostopa in distribucije podatkov, ko bodo prvi produkti na voljo za uporabo. V podjetju si želimo čim hitrejše distribucije podatkov za čim večji krog uporabnikov, zato bodo t.i. »vmesni produkti« za nekomercialno rabo preko povezave objavljeni brezplačno, in to v najkrajšem možnem času. Glede končnih tehničnih produktov pa smo trenutno v dogovorih z državnimi organi ter z ostalimi deležniki.¨

NDWI index kompizit
NDWI index kompOzit

V ponedeljek, 7. avgusta, so začeli z zračnimi snemanjem poplavljenih območji ob Muri in v Poljanski Dolini (področje osrednje Slovenije), v torek, 8. avgusta 2023, pa so posneli še območje Savinje, Mislinje in Meže. To skupaj predstavlja kar 1.700 km2. Ker želijo zagotoviti široko uporabnost podatkov, se povezujejo z več različnimi deležniki, kot so projektanti, občine in Direkcija za vode, da bi določili skupne cilje in časovno optimizirali zračno snemanje.

RGB DOF
RGB DOF

Preliminarni podatki, pridobljeni med preleti prizadetih območij, kažejo, da bo za natančnejšo oceno škode ter namene projektiranja in rekonstrukcij potrebno počakati na umiritev vodotokov ter izvesti še eno zračno snemanje v višji resoluciji. V trenutnih razmerah so namreč stoječe vode ovirale natančno določitev razsežnosti škode, ki jo je povzročila ujma. Poleg tega se na območjih plazenja še vedno dogajajo premiki zemeljskih mas.

Digitalni model terena iz Poljanske doline, kjer se je sprožil plaz
Digitalni model terena iz Poljanske doline, kjer se je sprožil plaz

Trenutni podatki bodo zato primarno uporabljeni za določanje obsega razlitij vode, hitro identifikacijo signifikantnih kritičnih dogodkov ter oceno vmesne situacije, saj je bilo veliko dela opravljenega s čiščenjem naplavin in odvozi materiala, kar pa na posnetkih še ni vidno.

Široka uporabnost zajetih prostorskih podatkov

Iz posnetkov RGB in NIR kamer z ločljivostjo med 5 in 10 cm bodo lahko ustvarili klasične RGB ortofoto ter kompozitne ortofoto produkte z bližnje-rdečim spektrom za boljšo identifikacijo vodnih območij in razlitij. Laserski podatki (10-20 točk/m2) pa omogočajo izdelavo digitalnega modela terena, s katerim bo mogoče določiti spremembe strug vodotokov, območja plazenja zemlje in podobne spremembe terena. Primerjava s predhodno obliko območja (na primer s pomočjo LiDAR podatkov iz leta 2013) bo dodatno pripomogla k razumevanju sprememb oblikovanosti površja.

Vir: Flycom Technologies

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.