Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Sre30Avg2023

Slovenija in Črna gora skupaj v nabavo brezpilotnikov Belin

Informacije
vir: MORS

Državna sekretarja slovenskega in črnogorskega ministrstva za obrambo sta podpisala dogovor o sodelovanju na področju vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za potrebe Slovenske vojske načrtuje nabavo dodatnih brezpilotnih letalnih sistemov, prav tako tudi Ministrstvo za obrambo Črne gore načrtuje nakup brezpilotnih letalnih sistemov za potrebe črnogorske vojske. Ministrstvi sta se dogovorili za skupno nabavo brezpilotnih letalnih sistemov Belin, s pripadajočo opremo proizvajalca C-Astral ter nadaljnje sodelovanje na področju vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka z brezpilotnimi letalniki. 

»Gre za tretjo generacijo letalnikov, ki so preizkušeni v Slovenski vojski in so tudi plod prejšnjega sodelovanja ministrstva za obrambo s slovensko obrambno industrijo. Ta zmogljivost je operativno taktične ravni. Je izvidniška zmogljivost, ki je uporabna tako za klasične vojaške namene kot tudi za namene podpore drugim elementom nacionalne varnosti v Sloveniji." je povedal državni sekretar Damir Črnčec in sklenil, da je: »To tudi dokaz, da, ko na ministrstvu rečemo, da podpiramo slovensko obrambno industrijo, to tudi mislimo."

Gre za prvi primer sklenitve dogovora med Republiko Slovenijo in katero drugo državo za nakup vojaške oborožitve in opreme po modelu vlada-vladi, pri katerem bo naša država zagotovila naročeno opremo drugi državi. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je vse pravno-finančne podlage za sklepanje takšnih dogovorov uskladilo z Ministrstvom za finance Republike Slovenije.

Podpis pogodbe
Podpis pogodbe

Državni sekretar črnogorskega ministrstva Krsto Perović pa je povedal: »Veseli smo, da smo ta korak storili s prijatelji iz Slovenije, ki nas podpirajo od samega začetka. Najprej z integracijo v zvezo Nato, zdaj pa v Evropsko unijo. Tudi odnosi med ministrstvoma in vojskama so izjemno dobri.«

Namen dogovora je določitev načina izvedbe ter medsebojne pravice in obveznosti strank dogovora v zvezi s skupno nabavo brezpilotnih letalnih sistemov. Skladno z  dogovorom bo slovensko obrambno ministrstvo nabavilo brezpilotne letalne sisteme Belin podjetja C-Astral v imenu in za račun črnogorskega obrambnega ministrstva, vključno z dokumentacijo ter usposabljanjem, ki ga zagotovi dobavitelj. Javno naročilo bo vključevalo potrebe slovenskega in črnogorskega obrambnega ministrstva, v postopku skupnega javnega naročila na področju obrambe in varnosti ter pri sklenitvi pogodbe z industrijskim dobaviteljem pa Ministrstvo za obrambo Črne gore ne bo neposredni pravni udeleženec.

Podpis dogovora o skupni nabavi brezpilotnih letalnih sistemov je plod dolgoletnega dobrega sodelovanja med državama na obrambno-vojaškem področju na podlagi sklenjenih sporazumov med vladama in obrambnima ministrstvoma obeh držav.

Foto: MORS

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.