Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Tor19Sep2023

Slovenija kupila še eno letalo C-27J spartan

Informacije
vir: MORS

Z nakupom drugega taktičnega transportnega letala bo imela Slovenska vojska zagotovljeno stalno operativnost letalskega taktičnega transporta pripadnikov Slovenske vojske in tovora za svoje potrebe, potrebe države pri prevozu ljudi in tovora ob naravnih in drugih nesrečah ter za pomoč pri gašenju požarov v naravi. Letali bosta tako omogočali razpoložljivost zmogljivosti in zapolnitev vrzeli v primerih, ko eno letalo zaradi tehničnega vzdrževanja ne bo na voljo.

Letali bosta omogočali:

  • zagotavljanje nacionalne zmogljivosti vertikalnega premika s primarnim poudarkom na samostojnosti, samovzdržnosti in samozadostnosti Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah;
  • premikanje na območje delovanja Slovenske vojske in z njega, zagotavljanje vzdržljivosti na območju delovanja Slovenske vojske in evakuacijo pripadnikov SV;
  • stalna razpoložljivost vsaj enega letala glede na 80-odstotno razpoložljivost ob nakupu samo enega letala;
  • podpora drugim državnim organom v Republiki Sloveniji;
  • podpora v okviru Nata in Evropske unije;
  • podpora Civilni zaščiti ob naravnih in drugih nesrečah;
  • podpora drugim državnim organom;
  • podpora partnerskim državam, ki nimajo tovrstnih zmogljivosti;
  • aktivno sodelovanje v mednarodnih programih zračnega transporta, kot je na primer ATARES.

»Kljub dveletnemu razmiku od podpisa izvedbenega sporazuma, po katerem smo kupili prvo taktično transportno letalo C-27J Spartan, nam je v postopku pogajanj uspelo, da smo za enako konfiguracijo drugega letala dosegli nižjo ceno za skoraj 3,5 milijona evrov. Že kupljena modula za gašenje požarov in prevoz potnikov bosta lahko izmenično uporabljali obe letali.« so zapisaln na Ministrstvuza obrambo.

S podpisano spremembo k izvedbenemu dogovoru je opravljen nakup drugega letala C-27J z enako konfiguracijo kot prvo letalo in vključeno dveletno garancijo v vrednosti 45.408.679,04 evra brez DDV. Vrednost prvega letala C-27J vključno s certifikacijo, MEDEVAC standardnim in specialnim modulom, modulom za biološko dekontaminacijo, balističnim modulom in z vključeno dveletno garancijo znaša 48.854.759,25 evra brez DDV.

c27 spartan 1

K navedenima stroškoma za nakup prvega in drugega letala je potrebno prišteti še stroške opreme za podporo na tleh, integralne logistične podpore, usposabljanja, dobave rezervnih delov in dodatnega materiala za transport ter stroške nakupa sistema za gašenje požara in modula za prevoz potnikov. Del stroškov za nakup obeh letal so tudi stroški italijanskega vojaškega letalskega organa in administrativni stroške Ministrstva za obrambo Italijanske republike za čas veljavnosti izvedbenega dogovora.

Skupaj stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J vključno z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški znašajo 128.911.575,43 evra brez DDV.

c27 spartan 4

Prvo taktično transportno letalo C-27J Spartan je že izdelano, trenutno je v procesu certificiranja in bo v Slovenijo predvidoma prispelo v decembru 2023, drugo pa predvidoma v decembru 2024.

c27 spartan 6

Vlada Republike Slovenije je na osnovi dopolnitev in sprememb Načrta razvojnih programov 2023–2026, ki jih je sprejela 20. julija letos, ustvarila podlago za investicije Slovenske vojske, kot jih predvideva Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. S tem nadaljuje razvoj in modernizacijo Slovenske vojske v luči sodobnih varnostnih izzivov.

c27 spartan 5

Vir: MORS

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.