Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Čet02Nov2023

[ZAPOSLITEV] AERO CENTER MARIBOR zaposli direktorja letalskega servisa

Informacije
Naročnik: Letalski center Maribor

Družba AERO CENTER MARIBOR d. o. o., Letališka cesta 30, Skoke (v lasti Športnega društva letalski center Maribor) objavlja razpis za delovno mesto

LCMDirektor letalskega servisa

Od vas poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, pričakujemo

✈ visoko afiniteto do letalstva
✈ visoko izobrazbo tehnične smeri oziroma srednjo izobrazbo z najmanj 10 let izkušenj v letalstvu
✈ odlično znanje angleškega jezika, aktivno znanje nemškega jezika predstavlja prednost
✈ vodstvene sposobnosti
✈ proaktivnost in zanesljivost
✈ integriteto in odgovornost
✈ osredotočenost na kupca
✈ obvladovanje sodobnih komunikacijskih sredstev
✈ izpit B kategorije
 

Prednost pri izbiri imajo kandidati z

✈ vsaj eno letalsko licenco
✈ izkušnjami oziroma licencami s področja vzdrževanja letal
 

K prijavi na razpis je potrebno priložiti kratek program poslovnega in programskega razvoja družbe.

Pogodba o zaposlitvi se sklene za nedoločen čas s poskusnim delom 6 mesecev. Z delom lahko pričnete takoj.

Prijave, ki morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev, sprejemamo do 15. 11. 2023 na naslov Športno društvo letalski center Maribor, Letališka 30, 2204 Miklavž na Dravskem polju s pripisom »Prijava na razpis«. O izboru boste obveščeni do 30. 11. 2023.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

 

 Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.