Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Tor26Dec2023

DRI bo še naprej zagotavljal obratovanje letališča v Mariboru

Informacije
Borut Podgoršek

Letališče Edvarda Rusjana Maribor je eno izmed treh javnih letališč za mednarodni zračni promet v Sloveniji, ki je na podlagi Sklepa o opredelitvi sistema javnih letališč opredeljeno kot infrastrukturni objekt državnega pomena. Ministrstvo za infrastrukturo je upravljalec premoženja države na tem letališču, in sicer od leta 2011.

Storitev obratovanja LJMB izvaja družba DRI upravljanje investicij (v nadaljevanju: DRI, d.o.o.) na podlagi Pogodbe o izvedbi naročila za izvajanje storitev obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor do izvedbe trajne rešitve glede obratovanja LJMB oziroma najpozneje do 31. 12. 2023. Glede na to, da se pogodbeni rok izteka in da je izvedba trajne rešitve glede obratovanja LJMB odvisna od zaključka številnih dolgotrajnih postopkov, ki so v teku, je edina možnost podaljšanje pogodbe o izvedbi naročila za izvajanje storitev obratovanja LJMB z DRI, d.o.o.. Vse ostale možnosti so časovno bolj zamudne, verjetno stroškovno bolj negativne, zaprtje letališča pa tudi ni rešitev v danem času.

Zagotvo tako kratkoročne rešitve niso voda na mlin razvoju letališča, ki tako ne more srednje in dolgoročno načrtovat svojih komercialnih, kadrovskih in investicijskih aktivnosti, medtem ko je stanje na ostalih slovenskih mednarodnih letališčih povsem drugačno ter so tudi omenjene aktivnosti lažje načrtovane in realizirane.

Odprtost LJMB je pomembna tudi z vidika, da Slovenska vojska zaradi rekonstrukcije in preplastitve vzletno-pristajalne steze na letališču Cerklje ob Krki v letu 2024 potrebuje začasne nadomestne površine za delovanje in hangariranje letal in helikopterjev, predvidoma na LJMB.

LJMB je v okviru Načrta zagotavljanja podpore države gostiteljice v Republiki Sloveniji do leta 2025, ki temelji na določbah Zakona o obrambi in Uredbe o obrambnem vključeno tudi v podporo države gostiteljice (angl. Host Nation Support – HNS). Podpora države gostiteljice je vojaška in civilna pomoč, ki jo zagotavlja Republika Slovenija silam in organizacijam, ki se zadržujejo na njenem ozemlju ali se gibljejo prek njega, so v njenih teritorialnih vodah ali zračnemu prostoru in tam delujejo ali se usposabljajo.

Na LJMB se v letu 2024 in naprej še vedno predvideva izvajanje dejavnosti helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Foto: sierra5.net

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.