Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Čet18Jan2024

Varuhi slovenskega neba 20 let vpeti v Natovo strukturo

Informacije
vir: Slovenska vojska

Letos obeležujemo 20 let, odkar je Slovenija 29. marca 2004 postala polnopravna članica zavezništva in 10 let od sodelovanja madžarskih letalskih sil pri varovanju zračnega prostora Republike Slovenije.

Vse od vključitve v Nato pa je naša država vključena v integrirani sistem zračne in protiraketne obrambe Nata (NATINADS - Integrated Air and Missile Defence System – NATINAMDS), s čimer je zagotovljena neprestana izmenjava podatkov o dogajanju v zračnem prostoru z zavezništvom in varovanje zračnega prostora nad ozemljem Slovenije s pomočjo zavezniških in slovenskih vojaških prestrezniških letal. Nadzor in kontrolo zračnega prostora nad našo državo neprekinjeno 24 ur na dan 365 dni v letu izvaja 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora.

Slovenski zračni prostor je od vključitve Slovenije v zavezništvo leta 2004 tudi del Natovega zračnega prostora. Zavezništvo svoj zračni prostor varuje v okviru Natovega integriranega sistema zračne in protiraketne obrambe, katerega del je tudi varovanje slovenskega zračnega prostora (angl. Air Policing). Cilj varovanja je ohranjanje suverenosti zračnega prostora zavezništva s stalno prisotnostjo zavezniških prestrezniških letal  ter posadk, ki so se v najkrajšem času pripravljene odzvati na vsakršne incidente v zračnem prostoru.

Varovanje zračnega prostora Slovenije vključuje nadzor in kontrolo zračnega prostora, poveljevanje in kontrolo in zračno obrambo. Nadzor zračnega prostora je v pristojnosti  16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki za svoje delo uporabljajo sodoben in napreden sistem zračnega poveljevanja in kontrole (angl. Multi-Aegis Site Emulator/MASE Integrated Console Environment – MASE/MICE), ki je v celoti  povezljiv z Natom.  Za zagotavljanje boljših zmogljivosti ter pogojev za nemoteno delovanje nadzora in kontrole zračnega prostora se je del pripadnikov leta 2022 preselil v novo operativno dvorano podzemnega dela objekta na Brniku.

Podatke o dogajanju v slovenskem zračnem prostoru pa pridobivajo iz vojaških in civilnih radarjev. Poveljevanje in kontrola sta na ravni zavezništva v domeni Natovega združenega centra  za zračne operacije (Combined Air  Operations Centre – CAOC). Slovenija spada pod taktično kontrolo Natovega združenega  centra za zračne operacije v Torrejonu  v Španiji.

nadzora in kontrole ter varovanja zračnega  prostora
Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora

Poveljevanje in kontrola na nacionalni ravni pa sta v pristojnosti operativnega centra Poveljstva sil Slovenske vojske. Zračna obramba pa se izvaja z letali prestrezniki, ki so v pripravljenosti v Sloveniji, Italiji in na Madžarskem. Slovenija je po vstopu v zavezništvo leta 2004 začela izvajati nalogo varovanja zračnega prostora kot del Natovega integriranega sistema zračne in protiraketne obrambe s pomočjo Nato sredstev.

Ker ima naša država omejene zmogljivosti za prestrezanje letal v zraku, od leta 2007 za zaščito zračnega prostora nepretrgoma skrbijo italijanska prestrezniška letala Eurofighter F-2000 Typhoon, ki vzletajo iz matičnih baz v Italiji. Od podpisa sporazuma med slovenskim in madžarskim obrambni ministrom pred desetimi leti, 17. januarja 2014, zaščito zagotavljajo tudi madžarski prestrezniki SaaB JAS-39 Gripen iz letalske baze na Madžarskem.

Zavezniški prestrezniki letijo pod Natovim poveljstvom. Ti dve zavezniški državi pa Sloveniji zagotavljata tudi možnosti za kakovostno usposabljanje kadra za upravljanje letalnikov skladno z Natovimi standardi in postopki.

Od leta 2017 pa se v varovanje zračnega prostora vključujejo tudi Slovenska letala Pilatus PC-9M, ki letijo pod poveljstvom Slovenske vojske. Redno skupno usposabljanje iz postopkov nadzora in kontrole ter varovanja zračnega  prostora  se v zračnem prostoru Slovenije izvaja tedensko s pomočjo vaj prestrezanja v  slovenskem zračnem prostoru, pri čemer sodelujejo italijanska in madžarska letala. Skupna urjenja z zavezniki pa potekajo tudi v okviru različnih mednarodnih vaj.

Pripadniki 16. CNKZP so visoko usposobljeni na različnih področjih in so vpeti v strukturo poveljstev in enot Slovenske vojske od strateške do taktične ravni, kot specialisti za področje nadzora in kontrole zračnega prostora. Trenutno trije pripadniki 16. CNKZP opravljajo naloge v okviru strukture Nata. Dva pripadnika sta na mednarodni dolžnosti v Natovem združenem centru za zračne operacije Torrejon in eden v Natovem poveljstvu za zračne operacije (Air Command – AIRCOM) v Ramsteinu.

Foto: SLovenska vojska

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.