Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Sob16Mar2024

Slovensko vojaško letalstvo je v največjem investicijskem ciklu do zdaj

Informacije
Borut Podgoršek

V spomin na prvi bojni let pilotov ljubljanske stotnije 12. januarja 1919 pripadniki slovenskega vojaškega letalstva tega dne praznujejo svoj dan. 15. polk vojaškega letalstva je v tej organizacijski obliki lani praznoval deseto obletnico. In prav na ta jubilej so se v polku razveselili največjega investicijskega cikla do zdaj, vrednega približno pol milijarde evrov. O ciljih in izzivih, ki so še pred njimi, smo se pogovarjali s poveljnikom 15. polka vojaškega letalstva polkovnikom Janezom Gaubetom.

LETO 2023 JE BILO ZA 15. POLK ZELO DINAMIČNO.

Drži. Naj začnem na koncu leta. Razveselili smo se prihoda spartana in naročila novih helikopterjev AW139M ter raketnega sistema IRIS-T. Oktobra in novembra smo prvič v zgodovini z letali PC-9M izvedli bojno streljanje na cilje v zraku, in sicer v eni izmed partnerskih držav. Tako so zdaj vsi piloti usposobljeni za streljanje na tarče v zraku. Dobili smo poveljniško gasilsko vozilo, gasilsko napadalno vozilo Panther 6 × 6 in gasilsko cisterno s kapaciteto 12.000 litrov. Redno smo se udeleževali različnih domačih in mednarodnih vaj, na katerih smo podpirali delovanje naše vojske ter zavezniških vojsk. Vrhunec je bila vaja Jadranski udar, na kateri je bilo poleg Slovenije udeleženih še rekordnih 30 držav. Ena izmed zaveznic je svojo letalsko podporo vaji zagotavljala iz letalske baze na Cipru. Gre za kompleksno mednarodno letalsko vajo. Sodelovali smo tudi na vaji Navidezni ščit, na kateri smo se skupaj s civilnimi strukturami usposabljali v elektronskem bojevanju. Dvakrat na leto organiziramo mednarodni tečaj za kontrolorje združenih ognjev. Naši pripadniki se redno usposabljajo doma in v tujini. Gostili smo tudi več zavezniških letal in helikopterjev. Naj izpostavim angleško akrobatsko skupino Red Arrows in Natovo letalo AWACS, ki je priletelo na naše letališče, ko smo gostili četrtletno načrtovalno konferenco predstavnikov Natovega zavezniškega operativnega poveljstva, ki načrtuje dejavnosti, povezane z nadzorom iz zraka. Ta dogodek je bil priznanje za 15. polk in tudi za Slovensko vojsko, da smo na pravi poti. Skupaj s predsednico države in vrhovno poveljnico obrambnih sil Republike Slovenije Natašo Pirc Musar smo odprli nove prostore 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Avgusta smo aktivno sodelovali pri reševanju ljudi in premoženja ter odpravljanju posledic poplav.

sv awacs

NALOŽBE BODO ZAHTEVALE TUDI KADROVSKO POPOLNITEV POLKA. KAKO SE BOSTE LOTILI TEGA?

Lani smo začeli intenzivno oglaševati vse poklice, ki jih potrebujemo na letališču v Cerkljah ob Krki in v Slovenski vojski. Rezultati so že opazni in zadovoljni smo s prilivom kadra v 15. polk vojaškega letalstva, saj smo recimo lani pridobili 56 novih sodelavk ter sodelavcev. Poleg tega imamo okoli 40 štipendistov za pilote, pridobili pa smo tudi približno 30 prostovoljnih rezervistov za 107. letalsko bazo. Ti se bodo pri nas usposabljali, delali in tudi sodelovali na vajah. Vseeno pa nam v nekaterih segmentih še vedno primanjkuje kadra, zato bomo oglaševanje še okrepili. Pridobiti moramo veliko kadra za vse naše enote. Še vedno trdim, da vstopni pogoji za nove pripadnike niso idealni oziroma se ne morejo primerjati z vstopnimi pogoji v civilnih podjetjih. Je pa na dolgi rok biti pripadnik Slovenske vojske oziroma 15. polka zagotovo prednost. Novi kader bo v prihodnosti opravljal naloge v zraku in na zemlji. Rad bi poudaril, da ima v 15. polku več kot 80 odstotkov kadra licence. Po končanem osnovnem usposabljanju v civilnih ustanovah oziroma po končani Šoli za častnike lahko funkcionalna usposabljanja za samostojno upravljanje letalnikov in strojev na zemlji trajajo od štiri do pet let. Naši štipendisti vsako poletje, ko nimajo izpitov, preživijo nekaj časa pri nas in se pripravljajo za svoje delo, za svoj bodoči poklic. Žal se primanjkovanje kadra pozna, saj med letoma 2009 in 2017 zaradi finančne krize skoraj nismo zaposlovali. Kar nekaj naših pripadnikov se je tudi upokojilo. Takrat se je naše število zelo zmanjšalo. Če bomo hoteli upravljati vse sisteme, ki prihajajo v 15. polk, bomo morali zagotoviti mlade in tehnološko izobražene ljudi.

VELIKO BOSTE TUDI GRADILI. KATERI OBJEKTI SO V NAČRTU GRADNJE?

15. polk je trenutno vključen v več kot 40 projektov. Z Direktoratom za logistiko Ministrstva za obrambo smo pregledali možnosti gradnje novih objektov na letališču v Cerkljah ob Krki. Gradili bomo tako na površinah, na katerih poteka letalski promet, kot tudi na drugih površinah znotraj vojašnice, ki niso namenjene prometu letal. Odločili smo se za gradnjo treh hangarjev in enega šotora za bodoče potrebe 15. polka. Šotor za spartan bomo postavili že letos. Zraven gasilskega objekta bomo zgradili hangar za oba spartana. Na mestu, kjer je stal stari kontrolni stolp, bomo postavili hangar za 12 novih helikopterjev. Zgradili bomo še drugo polovico tako imenovanega Natovega hangarja, ki bo namenjena našim potrebam. V bližini javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki bomo postavili novo ploščad, ki bo namenjena za hangariranje letališke tehnike. Zgradili bomo tudi objekte za enoto zračne obrambe in njihov sistem IRIS-T, za enoto zračne obrambe pa se bodo objekti gradili tudi v vojašnici na Vrhniki, saj IRIS-T sestavlja sedem velikih tovornjakov in spremljajoča logistika. Za vse te objekte imamo že urejen državni prostorski načrt, kar pomeni, da lahko začnemo delo. Kar nekaj izmed teh načrtov se že projektira. Načrtujemo, da bo hangar za spartan zgrajen v dveh letih, prav tako hangar za helikopterje, saj prvih šest izmed njih pričakujemo leta 2026. Poleg gradbenih del letos pričakujemo kar nekaj nove opreme na letališčih v Cerkljah ob Krki in na Brniku. Skrbimo namreč za obe naši letalski bazi in radarska položaja.

KATERA GRADBENA DELA ZDAJ POTEKAJO NA LETALIŠČU V CERKLJAH OB KRKI?

Rekonstrukcija vzletno-pristajalne steze se je začela 3. januarja in se bo predvidoma končala v drugi polovici maja. Potem morata stezo certificirati Javna agencija za civilno letalstvo in Vojaški letalski organ. Do 1. junija 2024 bi tako morala biti vzletno-pristajalna steza ponovno v uporabi. Do takrat bomo na ploščadi Papa postavili šotor, ki bo namenjen začasnemu hangariranju spartana. Ko bomo postavili novi hangar za spartan, bo tudi osebje iz transportnega oddelka dobilo svoje nove delovne prostore ter skladišča za rezervne dele in preostali material, ki ga potrebujemo pri takem letalu. Projektiranje hangarja še poteka. Šotor bomo pozneje prestavili in uporabljali za shranjevanje zemeljske opreme, ki jo bomo še dobili in jo moramo shraniti pod streho.

sv cerklje 2

KAJ PA SE DOGAJA NA LETALIŠČU EDVARDA RUSJANA V MARIBORU?

V našem interesu je, da uredimo prostore za dežurno posadko helikopterske nujne medicinske pomoči tudi na letališču v Mariboru, kjer potrebujemo tudi prostor za hangariranje in vzdrževanje helikopterjev. Zelo dobro sodelujemo z Družbo za razvoj infrastrukture in Ministrstvom za infrastrukturo. Če želimo dolgoročno rešiti našo prisotnost na mariborskem letališču, bomo morali tam odkupiti zemljišče. Nekaj v tej smeri že delamo, saj je mariborsko letališče za nas zanimivo tudi kot alternativno letališče za letala in helikopterje 15. polka.

DOBILI BOSTE TUDI NOVE HELIKOPTERJE. KAJ BOSTE NAREDILI S STARIMI?

Kot je že povedal minister za obrambo Marjan Šarec, bomo skupaj s partnersko državo kupili 12 novih helikopterjev, ki nam bodo služili za podporo enotam Slovenske vojske in za specialno delovanje. Nadaljevali bomo tudi opravljanje helikopterske nujne medicinske pomoči in gorskega reševanja. Osnova helikopterskih enot bodo helikopterji AW139M. Razmišljamo tudi o nakupu dveh ali treh večjih helikopterjev AW149M ali H225M Caracal. Oba tipa helikopterjev smo lani lahko videli na predstavitvi v Cerkljah ob Krki. Vendar odločitev o nakupu določenega tipa še ni sprejeta. Prvo skupino pilotov in tehnikov za AW139M bomo poslali na izobraževanje konec leta 2025. Na helikopterjih Bell 412 bomo posodobili navigacijske in komunikacijske sisteme. Čeprav so stari 30 let, z njimi opravljamo veliko nalog. Kakšna bo njihova nadaljnja usoda, je vprašanje za odločevalce na obrambnem ministrstvu. Jet rangerje bomo uporabljali za osnovno šolanje, cougarji pa ostajajo v polku.

sv cerklje AW149

KAKŠNI BOSTA VLOGI TURBOLETA IN FALCONA PO PRIHODU SPARTANA?

Turbolet in falcon s prihodom spartana ne izgubljata svoje primarne funkcije. Potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in drugih resorjev se ne zmanjšujejo, temveč se povečujejo. Falcon je pravzaprav popolnoma obnovljen. Pred dvema ali tremi leti smo obnovili motorja in izvedli večji, tako imenovani pregled C. Letalo so razstavili in preverili celotno konstrukcijo. Lani smo mu dodali še novo avioniko Pro Line 21. Tako smo falconu podaljšali življenjsko dobo za vsaj deset let in ni razloga, da se ne bi uporabljal še naprej. Tudi turbolet je krasno letalo. Seveda ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Leta 2020, med epidemijo covida-19, ko je bil falcon osem mesecev na servisu, smo s turboletom opravili ogromno nalog. Zelo je primeren za nekatere naloge in zato ga bomo uporabljali še naprej. Danes je njegova največja prednost ta, da se na njem piloti pripravljajo na prehod na večji letali Falcon in Spartan. Naši poveljujoči so se odločili, da mu podaljšamo življenjsko dobo za približno pet let. Ta projekt bomo izvedli, ko nam proizvajalec odgovori, koliko časa bi za to potrebovali. Tehnologija in tehnika pa se razvijata, tako da se bo letalo po tem obdobju verjetno nehalo uporabljati. Če se bodo nadrejeni odločili za nakup dodatnega letala Spartan ali katerega drugega, smo v polku vedno pripravljeni v svoje vrste sprejeti novo letalo.

KAKO BO S SISTEMOM ZA ZRAČNO OBRAMBO IRIS-T?

Na Ministrstvu za obrambo so se lani odločili, da bo Slovenija kupila dva sistema zračne obrambe srednjega dosega IRIS-T. 15. polku se je konec lanskega leta tako priključila delovna skupina oziroma nekdanji pripadniki Rodovskega bataljona 1. in 72. brigade. To pomeni, da smo združili zračno obrambo iz obeh brigad pod poveljstvo 15. polka, kar nas zelo veseli. Letos bomo začeli te pripadnike aktivno izobraževati doma in v tujini, kar pomeni, da bodo pripravljeni za sprejem novega sistema zračne obrambe v prihodnjih dveh ali treh letih. Prvi sistem protizračne obrambe bo nameščen v Cerkljah ob Krki, drugi pa na Vrhniki.

NEDAVNO STE PREDSTAVILI VOJAŠKO RAZLIČICO LETALA VIRUS SW 121.

15. polk redno sodeluje pri testiranju izdelkov domače vojaške industrije. Rezultat takega sodelovanja je tudi vojaška različica Pipistrelovega letala Virus SW 121 s štirimi nosilci za rakete zrak–zemlja in z doletom 500 kilometrov. Podpiramo tudi to, da imamo v svoji sestavi izdelke slovenske proizvodnje. Letalo Virus v konfiguraciji z oborožitvijo je trenutno na testiranju. Veselim se, da ga bomo v prihodnosti uporabili na usposabljanjih, še posebej v Šoli kontrolorjev združenih ognjev. Hkrati pa bodo tudi pripadniki v drugih enotah Slovenske vojske lahko spoznali tehniko, ki jim bo omogočala prednost na bojišču.

KATERI SO LETOŠNJI CILJI V 15. POLKU VOJAŠKEGA LETALSTVA?

Polk ima nalogo vzpostavljati svoje cilje zmogljivosti. Pričakujem, da bomo letos usposobili in certificirali helikopterski posadki za specialno delovanje in za reševanje izoliranega osebja. Povečevali bomo zmogljivosti letališča, ki jih bomo v prihodnosti koristili mi in naši zavezniki. 21. januarja smo začeli uvajati spartan v operativno uporabo. Usposabljanje z italijanskimi inštruktorji bo trajalo 11 tednov. Program usposabljanja je že odobren, tako da natančno vemo, kako in kaj bomo delali naslednjih 11 tednov s posadkami ter tehniki. Spartan ostaja v Mariboru tako dolgo, dokler ne bo vzletno-pristajalna steza v Cerkljah operativna. Takrat se bodo osebje in letalo preselili v Cerklje ob Krki, kjer bodo nadaljevali vzpostavljanje začetnih operativnih zmogljivosti. Pričakujem, da bo spartan dosegel začetne operativne zmogljivosti do konca avgusta. Zelo se veselimo, da bomo konec leta 2024 dobili tudi drugo letalo Spartan. Z obema letaloma bomo zagotavljali 80-odstotno plovnost. Za 100-odstotno plovnost pa bi potrebovali tri taka letala, kar je bilo načrtovano že v začetku. Sistemi na teh letalih so kompleksni in posledično tudi njihovo vzdrževanje, ki je lahko dolgotrajno. Podlaga za sprejem drugega letala bodo posadke, ki so zdaj na šolanju. Nadaljevali bomo promocijo poklicev na osnovnih in srednjih šolah ter organizirali dan odprtih vrat. Na leto izvedemo od 80 do 110 promocijskih dogodkov in prva predstavitev bo ob koncu del na vzletno-pristajalni stezi, predvidoma junija. Drugi dan odprtih vrat bo za srednje šole in fakultete potekal jeseni. Zaradi rekonstrukcije vzletno-pristajalne steze smo se odločili, da vaje Jadranski udar letos ne bomo izvedli, kar pa ne pomeni, da bodo enote Slovenske vojske in 15. polk ostali brez usposabljanj. S to vajo je povezanih precej drugih vaj, ki jih bomo izvedli. Pri tem naj omenim le ponovno certifikacijo Šole kontrolorjev združenih ognjev in pa doseganje končnih zmogljivosti reševanja izoliranega osebja. Zelo me veseli, da se projekti izvajajo, so odobreni in finančno podprti. Zdaj samo čakamo, da bodo sredstva proizvedena in k nam tudi dostavljena.

15. POLK JE DOBIL RED SLOVENSKE VOJSKE Z ZVEZDO. ZA KAJ STE SI GA PRISLUŽILI?

Odlikovanje so si naši pripadniki zaslužili s svojim delom na predlanskih požarih na Krasu in po lanskoletnih katastrofalnih poplavah. Po Sloveniji smo organizirali več operativnih centrov in tako preverili delovanje helikopterskih zmogljivosti 15. polka na terenu. Glavni operativni center smo organizirali na letališču v Slovenj Gradcu, kjer smo izvajali priprave za vse pilote, skrbeli za pripadnike tujih vojsk ter vodili in nadzirali letalske operacije nad poplavljenimi območji. Na Krasu pa smo poleg gašenja s helikopterji imeli svoje pripadnike tudi v štabu Civilne zaščite, od koder so usmerjali in nadzirali letala ter helikopterje nad območjem požara. Ne nazadnje smo na prizadetih območjih reševali ljudi in njihovo premoženje. Brez tako predanih in odgovornih posameznikov ter štaba, kakršnega imamo v našem polku, ne bi mogli dosegati takih rezultatov in opraviti toliko nalog, kot smo jih. Ob nedavnih poplavah in požarih so se naši pripadniki vračali z dopustov in nesebično pomagali ter pokazali pripadnost enoti in domovini. Vsi so se vedno odzvali, ko so državljani Slovenije potrebovali njihovo pomoč. Uspešni bomo samo, če nas bodo še naprej vodila medsebojno spoštovanje, prijateljstvo in zavedanje, da smo pripadniki Slovenske vojske.

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.