Natisni to stran

Slovensko vojaško letalstvo po letu 1991

Oceni ta prispevek
(3 glasov)
06 Dec 16
Napisal Borut Podgoršek, Aleš Zajc in Matjaž Ravbar Prebrano 5622 krat
Objavljeno v Novice

Letalstvo Slovenske vojske je začelo opravljati svoje poslanstvo z ustanovitvijo letalske enote Teritorialne obrambe (LETO), ki je delovala leta 1991 in 1992.

Našitek letalske enote TO
  Našitek letalske enote TO

V sestavi je imela tudi helikopter gazela SA-341 z oznako TO-001 Velenje, s katerim sta major Jože Kalan in praporščak Bogomir Šuštar prebegnila iz JLA, in nekaj letal utva 75, ki so od JLA ostala na letališču Brnik.

Prelomnega leta 1991 je bilo letališče Cerklje ob Krki, kjer je danes sedež 15. polka vojaškega letalstva (15. PVL), eno največjih v takratni Jugoslaviji. Na njem je delovala 82. letalska brigada, ki so jo sestavljale tri eskadrilje, in sicer 237. lovskobombniška eskadrilja z letali J-21 in NJ-21 jastreb, 238. lovskobombniška eskadrilja z letali J-22 in NJ-22 orel ter 351. izvidniška eskadrilja z letali IJ-21 in INJ-21 jastreb ter IJ-22 in IJN-22 orel. Na letališču je bilo kar 67 letal, 1400 oficirjev, podoficirjev, vojakov in civilistov ter od 150 do 200 pripadnikov specialne enote iz Niša. Poleg tega je tu gostovalo približno trideset helikopterjev iz Zagreba, Niša in Mostarja.

Gazelo SA-341 so popolnoma obnovili in je danes razstavljena v parku vojaške zgodovine v pivki. Slika je bila posneta leta 1991.
  Gazelo SA-341 so popolnoma obnovili in je danes razstavljena v parku vojaške zgodovine v pivki. Slika je bila posneta leta 1991.

Med osamosvojitveno vojno so pripadniki TO obkolili letališče in prekinili ter blokirali dostavo hrane, vode in elektrike. 27. junija 1991 so pripadniki 25. območnega štaba TO izvedli minometni napad na letališče. Napad se je začel ob 20.45, teritorialci pa so izstrelili deset min, ki so padle na vzletno-pristajalno stezo. Vsa letala in helikopterji so zaradi nevarnosti novega napada še isto noč ter naslednji dan zapustili letališče in odleteli večinoma v Bihać. Nato so v obdobju moratorija vojaki JLA z letališča odpeljali vsa tehnična sredstva in opremo, objekte pa uničili. Zadnji pripadniki JLA so letališče zapustili 26. oktobra 1991, prevzeli pa so ga pripadniki 25. območnega štaba TO iz Brežic. Po odhodu JLA je objekte obnavljalo podjetje Pionir s kooperanti, tako da so v zimskih mesecih leta 1991 in 1992 potekala intenzivna dela. Na letališču je bila 20. novembra 1991 prva slovesna prisega pripadnikov Teritorialne obrambe iz vse Slovenije.

Orli J-22 iz sestave 351. IAE. Letalo s številko 605 je orel IJN-22. Fotografija je bila posneta leta 1991 v Cerkljah ob Krki.
      Orli J-22 iz sestave 351. IAE. Letalo s številko 605 je orel IJN-22. Fotografija je bila posneta leta 1991 v Cerkljah ob Krki.

15. Brigada vojaškega letalstva

Med pomembnejšimi mejniki je leto 1992, ko je bila 9. junija ustanovljena 15. brigada vojaškega letalstva (15. BRVL). V njenem okviru je delovala helikopterska eskadrilja, ki je imela pet helikopterjev, in sicer po en SA-341 in A-109 ter tri bell 412. Poleg tega je imela brigada v svoji sestavi tudi transportno letalo turbolet L-410, od leta 1994 pa tudi šolska letala zlin 242L in tri letala pilatus PC-9, ki so prišla v Slovenijo leta 1995. V zadnjem desetletju 90. let prejšnjega stoletja je SV sodelovala pri nadgradnji letala PC-9 in do konca leta 1999 pridobila v svojo floto devet nadgrajenih letal PC-9M hudournik. Enota je imela sedež na Brniku.

Par Pilatusov PC-9 med letom nad Gorenjsko
  Par Pilatusov PC-9 med letom nad Gorenjsko

Selitev z brnika v cerklje ob krki

Na letališču v Cerkljah ob Krki je bila 15. maja 1995 v okviru dneva Slovenske vojske velika slovesnost, na kateri je po mimohodu enot in tehničnih sredstev priseglo 1500 vojakov majske generacije, tri letala PC-9 pilatus pa so bila poimenovana po mestih Piran, Ptuj in Škofja Loka. Šolska letalska skupi na s helikopterji bell 206 in letali zlin 142L ter 242L, ki je bila del 15. BRVL in je bila nastanjena na Brniku, se je novembra 1995 za stalno preselila v Vojašnico Cerklje ob Krki. Ponedeljek, 3. april 2000, je bil za letalce 15. BRVL poseben dan. Tistega dne so po krajši slovesnosti z brniškega letališča vzletela letala pilatus PC-9 in PC-9M ter odletela proti letališču Cerklje ob Krki. Na Brniku so ostali le helikopterji bell 412 in transportno letalo turbolet L-410. Enota, nameščena v Cerkljah ob Krki, se je imenovala letalska skupi na Cerklje. Sestavljali sta jo šolsko-trenažna eskadrilja (ŠTRESK) in letalsko-bojna eskadrilja (LEBESK). V šolsko-trenažni eskadrilji sta bila helikopterski oddelek, ki je imel tri helikopterje bell 206, in letalski oddelek, opremljen z letali zlin 242L. V letalsko-bojni eskadrilji je bilo dvanajst letal pilatus PC-9 in PC-9M, slednja pa so opremljali z orožjem. Za hrambo letal in helikopterjev so uredili štiri zapuščene hangarje, obenem pa so obnovili tudi bivalne prostore za posadke letal ter tehnično osebje. Leta 2000 je bil v Vojašnico Cerklje ob Krki nameščen tudi 4. Lahki raketni topniški bataljon zračne obrambe v okviru 9. brigade zračne obrambe, ki je imela sedež v Kranju. Leta 2003 se je letalska baza, ki je delovala na Brniku, preselila v Vojašnico Cerklje ob Krki. S povečanjem letalskih aktivnosti se je Vojašnica Cerklje ob Krki spet začela funkcionalno približevati svojemu prvotnemu namenu, torej letališču. Konec leta 2007 se je takratnim enotam letalstva in protizračne obrambe v Cerkljah ob Krki pridružil še 15. helikopterski bataljon (15. HEB).

Postroj pripadnikov BRZOL leta 2010
    Postroj pripadnikov BRZOL leta 2010

Nakup novih letalnikov

Brigada se je kadrovsko in tehnično dopolnjevala tudi z nakupom helikopterjev bell 412, ki so bili uporabljeni za redne vojaške aktivnosti, poleg tega pa tudi za potrebe Civilne zaščite in reševanje. Leta 1998 so za šolanje novih pilotov dobili še letali pilatus PC-6 turboporter, helikopterje bell 206 in letali zlin. Leta 2003 in 2004 se je letalstvo okrepilo s transportnimi helikopterji AS 532 AL cougar. Kot zadnje je v današnji polk leta 2013 prišlo poslovno letalo falcon 2000EX, ki ga uporabljajo za prevoze pomembnih ljudi, organov za presaditev v okviru Slovenija-transplanta in v programu ATARES.

Vzdrževanje letalnikov je ena izmed temeljnih nalog.
  Vzdrževanje letalnikov je ena izmed temeljnih nalog.

Večina letalnikov Slovenske vojske je danes stacionirana na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, ki je v okviru projekta posodobitve letališča Cerklje ob Krki doživelo tehnološko prenovo, letalo falcon, transportno letalo turbolet, turboporterja in dežurne helikopterske posadke pa so na Brniku. Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki je bilo zgrajeno več hangarjev za letala in helikopterje ter njihovo vzdrževanje. Najpomembnejša naložba je bila gradnja novega stolpa kontrole zračnega prometa, v njem pa imajo sedež tudi letališke službe.

Oblikovanje brigade zračne obrambe in letalstva

Organizacijsko je letalstvo doživelo več preoblikovanj, med njimi iz že omenjene letalske enote TO in 15. brigade vojaškega letalstva v 1. operativno poveljstvo SV. Leta 2008 je bila ustanovljena brigada zračne obrambe in vojaškega letalstva (BRZOL), v njej pa so bile združene vse enote zračne obrambe in letalstva SV pod enim poveljstvom, in sicer 9. bataljon zračne obrambe (9. BZO), 15. helikopterski bataljon (15. HEB), 107. letalska baza (107. LEBA), 16. bataljon za nadzor zračnega prometa (16. BNZP), Letalska šola (LETŠ) in letalskotehnična enota (LETEHE).

Naložbe v infrastrukturo

Prenova letališča se je začela z obnovo takratnih upravnih, bivalnih in skladiščnih zgradb ter se nadaljevala z gradnjo novih hangarjev na letališču. Prvi in drugi sta bila zgrajena leta 2004 in predana v uporabo leta 2005, tretji pa je bil zgrajen leta 2008. Večina prenove je bila povezana z zmogljivostmi letališča.

Postavitev novega radarja in obnova stolpa na Ledinekovem Koglu
  Postavitev novega radarja in obnova stolpa na Ledinekovem Koglu

Maja 2010 je bila v vojašnici slovesnost ob odprtju in uvedbi v uporabo novega stolpa kontrole zračnega prometa. S tem objektom sta vojašnica in Slovenska vojska pridobili sodoben objekt ter naprave za delo navigacijskih služb zračnega prometa, ki zagotavljajo letališko kontrolo zračnega prometa, letalske informacije in meteorološke podatke. V novem objektu so zagotovljene tudi razmere za delo služb, ki skrbijo za letališke površine ter sprejem in oskrbo letalnikov ter potnikov na letališču. V okviru tega projekta so bili zgrajeni še prostori za vodenje zračnega transporta in delo gostujoče letalske enote, bili pa so v celo ti ali delno financirani z Natovim denarjem.

Vojašnica Cerklje ob Krki se je 13. julija 2012 preimenovala v Vojašnico Jerneja Molana. Avgusta 2012 so se začela gradbena dela, s katerimi je bila rekonstruirana vzletno-pristajalna steza na letališču Cerklje ob Krki. Podaljšana je bila za 330 metrov proti zahodu in za 250 metrov proti vzhodu, tako da danes meri 3000 metrov. Posodobljena so bila tudi svetlobna in navigacijska sredstva. Poleg tega so zgradili ploščad za transportna letala, gradijo pa tudi rezervoarje za gorivo s pripadajočo infrastrukturo.

Osrednji objekt prenove letališča je bil stolp kontrole letenja.
  Osrednji objekt prenove letališča je bil stolp kontrole letenja.

Leta 2014 so bili zgrajeni in dani v uporabo ploščad za nevarni tovor »R«, ploščad za generične lovce »V«, skladišče Nata s ploščadjo, črpališče podtalnice, črpališče z 10 bari za požarno vodo, skladišče minskoeksplozivnih sredstev in ploščad za minskoeksplozivna sredstva. Prav tako sta bili kupljeni rabljeni glavni gasilski vozili, ki sta vključeni v gasilsko reševalno službo na letališču Cerklje ob Krki. Na svoj novi objekt čakajo še letališki gasilci. Naložbe, ki jih z 41 milijoni evrov sofinancira Nato, so vredne 70 milijonov evrov. Vsi objekti so zgrajeni dvonamensko, torej tudi po civilnih predpisih.

Vzpostavitev 15. Polka vojaškega letalstva

S transformacijo Slovenske vojske se je BRZOL 15. maja 2013 preoblikovala v 15. Polk vojaškega letalstva. V njem so bile oblikovane tudi nove enote, in sicer poveljstvo polka, 151. HEESK, 152. LEESK, 153. LETEHESK, 16. CNKZP, 107. LEBA in LETŠ. Iz strukture se je razformirala 9. BZO, ki se je razdelila na LRBATZO 1. brigade pod poveljstvo 1. brigade in LRBATZO 72. brigade pod poveljstvo 72. brigade. Enoti sta še vedno nastanjeni v Vojašnici Jerneja Molana.

Reševanje v gorah
  Reševanje v gorah

151. HEESK je namenjena zračni podpori delovanja enot Slovenske vojske, naloge pa opravlja s transportnimi helikopterji bell 412 in AS 532 AL cougar. Bataljon ima tudi omejene zmogljivosti za podporo bojnega delovanja enotam Slovenske vojske, kadar je nujno, predvsem z uporabo oborožitve, namenjene svoji zaščiti pri podpori delovanja s helikopterji. Skladno z opremljenostjo sodeluje pri iskanju in reševanju, vključno z zmogljivostjo za bojno iskanje ter reševanje s helikopterjem.

V sistemu zaščite, reševanja in pomoči opravlja gašenje, reševanje v gorah ter nujne evakuacije državljanov z območij, prizadetih ob naravnih katastrofah.

152. LEESK je enota, ki opravlja zračni prevoz ljudi in materialnih sredstev za enote Slovenske vojske s poslovnim letalom falcon 2000EX in letalom turbolet L-410 ter manjšima transportnima letaloma pilatus PC-6 turboporter.

V 153. LETEHESK potekata načrtovanje in vzdrževanje letal, helikopterjev ter materialnih sredstev na prvi in drugi stopnji, s postopnim prehodom na zagotovitev vzdrževanja na drugi stopnji na zunanje izvajalce.

Vzdrževanje helikopterjev
  Vzdrževanje helikopterjev

16. CNKZP je specialistična enota Slovenske vojske, namenjena nenehnemu operativnemu nadzoru in kontroli zračnega prostora Republike Slovenije, prenosu podatkov uporabni kom o razmerah v zračnem prostoru ter vodenju opravljanja nalog v zračnem prostoru. V operativni uporabi ima radarska sistema dolgega dosega ground master 403 in mobilne radarske sisteme kratkega dosega z radarjem EL/M2106 NG, ki zagotavljajo popoln nadzor zračnega prostora RS. Prvi radar ground master 403 deluje na radarskem položaju na Ljubljanskem vrhu nad Vrhniko, drugi pa na radarskem položaju Ledinekov kogel na Pohorju. 16. CNKZP je kot prva enota Slovenske vojske od vstopa Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo polnopravni del Natovega sistema kolektivne zračne obrambe. Posredovanje zavezništva v slovenskem zračnem prostoru je mogoče tako z italijanske kot madžarske strani.

107. LEBA je enota, ki je namenjena zagotovitvi ter podpori delovanja enot zračne obrambe in letalstva, oskrbi ter vzdrževanju letališč in letalskih enot Slovenske vojske ter opravljanju nalog podpore države gostiteljice na letališču Cerklje ob Krki. Poleg tega upravlja vojaško letališče Cerklje ob Krki in vojaški del letališča Brnik. Temeljna naloga baze je zagotavljanje splošne logistične podpore ter podpore države gostiteljice, povezane z letalskimi aktivnostmi. Zagotavlja tudi delovanje komunikacijskih, informacijskih in navigacijskih sistemov na letališču ter varovanje in kontrolo vstopov na vojaško letališče Cerklje ob Krki in vojaški del letališča Brnik.

LETŠ je nosilec šolanja pilotov letal in helikopterjev ter drugega letalskega strokovnega osebja. Štipendistom in drugim slušateljem ponuja izhodiščne pogoje za pridobitev osnovnih licenc letalskih poklicev ter tudi posebnih letalskih pooblastil.

Poslanstvo letalskih enot Slovenske vojske se ne spreminja veliko in obsega nadzor ter zaščito zračnega prostora Republike Slovenije, opravljanje stabilizacijskih nalog v operacijah kriznega odzivanja, aktivno sodelovanje na mednarodnih vajah v domovini in tujini ter sodelovanje v aktivnostih sistema zaščite, reševanja in pomoči.

Medicinska evakuacija poteka s helikopterji cougar in bell 412.
  Medicinska evakuacija poteka s helikopterji cougar in bell 412.

Vizija razvoja letalskih enot

V srednjeročnem obrambnem programu RS 2016–2020 je zapisano, da bo sedanja struktura letalnikov optimizirana za opravljanje poslanstva in iz njega izhajajočih nalog letalstva Slovenske vojske. Nekatere letalnike naj bi prodali. Za taktični zračni transport bo poskrbljeno z zamenjavo letala L-410. Do leta 2018 bodo pripravljene vsebinske podlage za celovit nadaljnji razvoj helikopterskih zmogljivosti SV. V resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 je zapisano, da bo SV razvila zmogljivosti za taktični zračni transport s transportnimi helikopterji in taktičnimi transportnimi letali. Za izvajanje vertikalnega manevra bo v podpori delovanja kopenskih sil Slovenska vojska zagotovila zmogljivost za prevoz pehotne čete v enem naletu. V okviru helikopterskih zmogljivosti bo Slovenska vojska sposobna opravljati tudi iskanje in reševanje, zračno medicinsko evakuacijo ter nekatere naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Del helikopterskih in letalskih zmogljivosti bo lahko deloval v okviru zavezništev ter mednarodnih operacijah in na misijah.

Slovenska vojska bo v okviru zmogljivosti za zračno obrambo razvila sodobne mobilne (prevozne oziroma prenosne) raketne zmogljivosti kratkega dosega, zagotavljale pa bodo neposredno zračno obrambo bistvene infrastrukture in elementov razporeditve sil Slovenske vojske. Z oblikovanjem premestljivih modulov zračne obrambe v bataljonski bojni skupini bo zagotovljena zračna obramba sil tudi ob delovanju zunaj države. Sistem zračne obrambe ter nadzora in kontrole slovenskega zračnega prostora bo popolnoma integriran v Natov integrirani sistem zračne obrambe. Republika Slovenija ne bo vzpostavila svojih letalskih zmogljivosti za nadzor in kontrolo slovenskega zračnega prostora, temveč bo rešitev nadzora zračnega prostora še naprej iskala v okviru Nata.

Premestljivost sil Slovenske vojske bo tudi v prihodnje temeljila na strateškem zračnem in pomorskem transportu, ki se bo zagotavljal v okviru različnih pobud Nata in Evropske unije ter z nacionalnimi oziroma drugimi pogodbenimi izvajalci. Letališče Cerklje ob Krki bo zagotavljalo zmogljivost osrednje ga vojaškega letališča Slovenske vojske, če pa bo treba, bo ponudilo del zmogljivosti podpore države gostiteljice v okviru Severnoatlantskega zavezništva.

 

Od leta 1991 se je zgodila ena letalska nesreča s smrtjo. V letalskih nesrečah sta bila uničena gazela leta 1994 in PC-9 leta 2004. Zgodilo se je tudi nekaj resnih incidentov, med njimi uničen motor na helikopterju bell 412, katapultiranje iz PC-9M, trd pristanek pilatusa PC-6, poškodba krila PC-9 ob trku s hruško in ptico, »sekanje« žic s helikopterjem bell 412 in L-410 ter drugo.

Raketna baterija Roland v sestavi 9. Bataljona zračne obrambe na vaji na Kreti leta 2008
  Raketna baterija Roland v sestavi 9. Bataljona zračne obrambe na vaji na Kreti leta 2008

V polku je zaposlenih 583 pripadnikov, od tega je 67 pilotov.

 

LETALA IN HELIKOPTERJI

PC-9M Zlin 242L Zlin 143L Turbolet L-410 Falcon 2000EX PC-6 Bell 206 Bell 412 Cougar as532al
9 8 2 1 1 2 4 8 4

 

Dan slovenskega vojaškega letalstva praznujemo v spomin na prvi bojni let pilotov ljubljanske letalske stotnije 12. januarja 1919, ko sta pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič poletela na izvidniški polet na Koroško ter mitraljirala avstrijske enote. Mariborska letalska stotnija je prve vojaške lete opravila v okviru proslave ob osvoboditvi Maribora 15. decembra 1918.

PC-9M hudournik
     PC-9M hudournik

Oborožitev PC-9M

Bojni tovor 1050 kilogramov
dodatna oprema in oborožitev rezervoar za gorivo za 154 litrov
zabojnik za tovor  100 kilogramov
nosilec 6170 za bombe Mk-81 in Mk-82
nosilec T-65 šolskih bomb BDU in IBDU
zabojnik HMP z mitraljezom 12,7mm 250 nabojev
lanser LAU 7A 70 mm sedem raket
lanser LAU 19A 70 mm 19 raket
zabojnik za samozaščito CFP 60 vab
zabojnik z laserjem LRF do 20 kilometrov
zabojnik ATMS s simulatorjem rakete  
zrak–zrak in toplotnim oddajnikom do sedem kilometrov

               

OBOROŽITEV BELL 412 IN COUGAR

mitraljez MAG 7,62 mm                        1380 nabojev

*lanser LAU-7H 70 mm                         sedem raket

*le bell 412

 

RADARJI IN OPREMA

radar kratkega dosega EL/M2106 NG 5
radarski sistem dolgega dosega ground master 403 2
sistem za nadzor zračnega prostora (ASOC/MASE) 1
Komunikacijski sistem frequentis 1

                              

 Fotografije: Borut Podgoršek, Marko Malec, Vojaški muzej, Cveto Daničič, Tone Polenec

Nazadnje urejano na Ponedeljek, 05 December 2016 23:17