Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Letališče Cerklje ob Krki in njegova Gasilsko reševalna služba

Oceni ta prispevek
(3 glasov)
03 Maj 17
Napisal Boštjan Triler Prebrano 5018 krat
Objavljeno v Novice

Letališče Cerklje, ustanovljeno okoli leta 1938 kot vojaško letališče kraljeve vojske, je med II. svetovno vojno uporabljalo nemško letalstvo, po vojni ga je obnovilo in uporabljalo vojno letalstvo JLA, od leta 1991 pa Slovenska vojska.

Dotrajani letališki objekti so bili potrebni obnove. S tehnološko prenovo in rekonstrukcijo postaja Letališče Cerklje ob Krki osrednje vojaško letališče v Sloveniji, obnovljeno in opremljeno predvsem za potrebe Slovenske vojske, pa tudi zavezništva Nata. Prenovljeno je v skladu z vojaškimi in civilnimi standardi, saj bo namenjeno tudi civilnemu zračnemu prometu. Popolnoma nov je tudi kontrolni stolp, zasnovan po najmodernejših standardih, opremljen z najmodernejšo tehnologijo. Bistveno je večji tudi od ostalih stolpov, kar pomeni, da bo lahko tudi v naslednjih 50 letih omogočal razvoj storitev na tem letališču. Skupna površina letališča znaša 375 ha, od tega je letališke površine 235 ha. Asfaltirana letališka steza je dimenzij 3000 x 45 m. Letališče se nahaja na nadmorski višini 153.31 m.

Gasilska enota
  Gasilska enota

Letališče Cerklje ob Krki se tehnološko obnavlja in opremlja predvsem za potrebe Slovenske vojske, saj je tudi letalska baza slovenske vojske. V Cerkljah je nastanjeno poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva ter večina njenih enot: 151 HEESK, 152 LEESK, 153 LETEHESK, Letalska šola, ter del 16. bataljona za nadzor zračnega prostora, 107. letalska baza.

Na njem je večina letalnikov Slovenske vojske in Slovenska vojska bo tudi skrbela za obratovanje letališča.

153. Letalsko tehnična eskadrilja
  153. Letalsko tehnična eskadrilja

Podpora vojaškim enotam članic NATA in OVSE je mednarodna obveznost Republike Slovenije in letališče se prenavlja tudi za to, da jo bodo lahko izpolnili. Med članicami je predvidena in dogovorjena pomoč, če bi prišlo do hudih naravnih nesreč ali vojaške ogroženosti. Podporo vojaškim enotam bo letališče nudilo s sprejemom in oskrbo eskadrilje taktičnih letal, sprejemom in oskrbo strateškega transporta ter sprejemom in oskrbo taktičnega transporta. Stalna nastanitev pripadnikov tujih oboroženih sil ni predvidena. Letališče bo imelo tudi zmogljivosti za sprejemanje in pošiljanje mednarodne pomoči ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter zmogljivosti za usposabljanje za zaščito in reševanje. Vse letališke službe se bodo na njem usposabljale za intervencije ob letalskih nesrečah, za uporabo helikopterjev pri reševanju pa različne reševalne službe (jamarji, kinologi in drugi).

Nov letališki stolp
  Nov letališki stolp

Letališče bo zgrajeno in opremljeno po merilih za instrumentalni in neinstrumentalni prilet CAT I. Na prenovljenem letališču bodo lahko pristajala in vzletala vojaška in civilna letala, tudi v pogojih omejene vidljivosti, podnevi in ponoči. Letališče bo zgrajeno po standardih za kategorizacijo 4 E po ICAO (International Civil Aviation Organization).

Kategorija letališča je določena glede na velikost letal, ki bodo na njem pristajala. Referenčne kode so objavljene v Pravilniku o letališčih, Uradni list RS, št. 42/2008, 30.4.2008 - Pravilnik o letališčih

Na letališču delujejo naslednje letališke službe:

- služba kontrole zračnega prometa,

- služba letalskih telekomunikacij,

- služba letalske meteorologije,

- služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari,

- služba za vzdrževanje in nadzor letaliških površin, objektov naprav, sredstev, ovir, vizualnih pripomočkov in oznak, sistemov električnega napajanja in osvetlitve,

- služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice,

- služba za upravljanje ploščadi,

- služba varovanja,

- služba nujne medicinske pomoči ali prve pomoči,

- služba za zagotavljanje oskrbe z letalskimi gorivi, mazivi, olji in fluidi,

- služba zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in tovora oziroma zemeljske oskrbe in

- gasilsko reševalna služba.

Prostor za nov gasilski objekt
  Prostor za nov gasilski objekt

Gasilsko reševalna služba letališča zagotavlja učinkovito, nemoteno, varno reševanje in gašenje na področju letališča ter v primeru letalske nesreče 4 km izven letališča, skladno z načrtom dela letališke službe reševanja in gašenja. Vsa dela opravlja v skladu s pravilnikom o reševalni in gasilski službi na javnem letališču, NATO standaradi, ter skladu s standardnimi operativnimi postopki v primeru nesreče na letališču Cerklje ob Krki. Trenutno so v 4. kategoriji gasilsko reševalne službe na letališču kar pomeni, da mora biti gasilska ekipa sestavljena iz najmanj 5. gasilcev. V primeru drugih intervencij izven letališča kjer so zaprošeni za posredovanje, morajo gasilci pridobiti odobritev upravljalca letališča in šele nato lahko zapustijo letališče. Še vedno pa mora na letališču ostati predpisana minimalna ekipa gasilcev.

Naloge službe so:

- zagotavlja varno, učinkovito in nemoteno reševanje in gašenje materialno tehničnih sredstev (MTS) in ljudi,

- ukrepa v primeru razlitja nevarnih snovi,

- ukrepa v primeru požara v nastanitvenem delu vojašnice,

- ukrepa v primeru nesreče ali požara zunaj letališča,

- vrši zavarovanja v primeru požara,

- zagotavlja stalno brezhibnost in zadostitev količin opreme in sredstev za gašenje,

- zagotavlja permanentno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,

- zagotavlja stalni nadzor nad aktivnimi protipožarnimi sredstvi na letališču (šprinkler, drenčer).

Začetki delovanja gasilske enote segajo v čas, ko so se na letališče Cerklje ob Krki prebazirali letalniki Slovenske vojske, ki so bili pred tem locirani na Brniku. Za zagotavljanje požarne varnosti na letališču, so se najprej usposabljali pripadniki na služenju vojaškega roka iz sestave 2. bataljona 22 brigade, ki je bil nastanjen v tej vojašnici. Leto 2002, pa nekako pomeni začetek sedanje sestave poklicne enote s prihodom prvih pripadnikov v sestavo letalske baze. V tem ter v naslednji letih se je prestavilo MTS iz Brnika na letališče v Cerkljah, kar je bila osnova za dvig kategorije letališča. V letu 2005, je bila napotena prva generacija vojaških pripadnikov na šolanje v ICZR Ig. Do letošnjega leta je šolanje uspešno zaključilo 17 pripadnikov enote, kar v osnovi zadostuje za pokrivanje sedanje kategorije letališča v okviru rednega osemurnega delovnega časa. Delavni čas gasilsko reševalne službe je pogojen z odprtostjo letališča. Gasilci so tako v stalni pripravljenosti v ponedeljek, torek, sredo in petek med 7:30 in 15:30, ob četrtkih pa od 12:00 do 23:00 h. Po potrebi, se delovni čas prilagaja aktivnostim.

Zadnja pridobitev
  Dve izmed gasilskih vozil

Pripadniki enote so opremljeni z najnovejšo osebno zaščitno opremo, ki ustreza standardom za osebno zaščitno opremo po pravilniku GZS, ter standardom NATA oziroma ICAO predpisom za omenjeno kategorijo letališča. Pripadniki enote redno spremljajo novitete in bodo poskušali opremo tudi nadgrajevati ter z njo oskrbovati gasilsko enoto. Na področju skupne zaščitne opreme je situacija manj rožnata predvsem iz vidika finančnih sredstev, ki jih je premalo na voljo.

V gasilsko reševalni enoti trenutno razpolagajo z naslednjimi vozili:

Letališki gasilski vozili FLF 36.1000 KRONENBURG

Čeprav sta vozili starejšega letnika izdelave in sta že službovali na letališču v tujini, pa so gasilci z njima zadovoljni. Za gasilce je namreč pomembno, da so čim hitreje na katerem koli delu letališča. Letališki vozili poganja motor: MAN D2842 LXF, delovne prostornine 21.927 cm3. Največjo hitrost ki jo dosežeta je 147 km/h. Posadka vozila je sestavljena iz voznika in dveh gasilcev. Kapaciteta rezervoarja za vodo je 13.500 litrov, za penilo pa 2 x 8100 litrov. Glavni monitor ima pretok 6000 l/minuto in domet curka 80 metrov. Vozilo je opremljena še z dvema hitro napadalnima cevema dolžine 30 metrov.

 
FLF 36.1000 KRONENBURG
  FLF 36.1000 KRONENBURG

Težko gasilsko vozilo GVC 20/100 TAM 260 T26

Poganja motor V8 260KM. Posadka vozila je sestavljena iz voznika in dveh gasilcev. Vozilo ima rezervoar z 10.000 litri vode in 800 litri penila. V vozilu se nahaja tudi gasilni sistem z 250 kg gasilnega prahu. Na nadgradnji vozila je nameščen monitor, pretoka 2000 l/min, voden iz voznikove kabine. Vozilo je poleg klasične gasilske opreme opremljeno še z dvema hitro napadalnima cevema dolžine 30 metrov in cevjo za prah dolžine 15 metrov. Na vozilu je vgrajen sistem za samozaščito kabine in prednje osi.

Težko gasilsko vozilo GVC 20/100 TAM 260 T26
  Težko gasilsko vozilo GVC 20/100 TAM 260 T26

Težko gasilsko vozilo GVC 24/25 TAM 150

Poganja motor V6 150 KM. V vozilu je prostora za 5 gasilcev in voznika. Kapaciteta rezervoarja za vodo znaša 2500 litrov, za penilo pa 250 litrov. Na vozilu je nameščen ročno voden monitor pretoka 2400 l/min. Vozilo ima poleg klasične gasilske opreme vgrajen še sistem za zaščito kabine in prednje osi ter dve hitro napadilni cevi dolžine 20 metrov.

Težko gasilsko vozilo GVC 24/25 TAM 150
  Težko gasilsko vozilo GVC 24/25 TAM 150

Vozilo za tehnične posege in nevarne snovi GVV-1 MERCEDES SPRINTER

Vozilo v katerem je prostora za voznika in dva gasilca, poganja bencinski motor moči 105 kW. V vozilu je vgrajen rezervoar s 500 litri vode in 50 litri penila ter visokotlačna črpalka z lastnim bencinskim motorjem, pretoka 5 l/min pri tlaku 40 bar. Opremljeno je z navijakom dolžine 25m, kombiniranim ročnikom in ročnikom za peno. Poleg standardne gasilske opreme je v vozilu nameščena še prenosna hidravlična črpalka na bencinski pogon, kombinirano hidravlično orodje za tehnično reševanje in komplet ročnega reševalnega orodja. Vozilo se uporablja tudi kot poveljniško vozilo.

Avto-dvigalo za potrebe reševanja in dvigovanja bremen

Vsa dosedanja osnovna izobraževanja so povezana z ICZR Ig, kjer pripadniki enote opravijo šolanje za pridobitev poklica gasilec. Po opravljenem šolanju tri mesece nadaljujejo stažiranje v matični enoti ter se tem pripravljajo za opravljanje izpita za pridobitev licence letališkega gasilca. Ta izpit opravijo na šolanju na letališču Brnik. Po pridobitvi civilne licence, morajo opraviti še šolanje za pridobitev VED-a za letališko osebje, ki obsega trimesečno usposabljanje. Po opravljenem šolanju imajo pripadniki enote pridobljena vsa licenčna usposabljanja, ki jih potrebujejo za delo na letališču. Posameznik potrebuje približno leto in pol, da lahko postane gasilec na vojaškem letališču.

Avto-dvigalo za potrebe reševanja in dvigovanja bremen
  Avto-dvigalo za potrebe reševanja in dvigovanja bremen

Na letališču vsako leto opravijo naslednja usposabljanja in vaje, ki so urejena s pravilniki:

- vaja s tematiko letalske nesreče,

- delo z reševalnim orodjem,

- različna usposabljanja z vozili (izvozi po kodirni karti),

- delo s katapultnimi sedeži,

- varno delo z letalniki, ki so v sestavi letalskih enot (pristopi k letalnikom, ugašanje letalnikov...)

Pred kratkim so v gasilski enoti začeli z obnovitvenimi programi usposabljanja, ki jih izvajajo v ICZR Ig. Na letališču namreč nimajo možnosti izvajanja določenih programov, predvsem zaradi infrastrukturnih težav s katerimi se srečujejo. Poudarek dajejo predvsem naslednjim usposabljanjem:

- obnovitveni tečaj za delo z IDA,

- gašenje notranjih požarov A+B modul,

- usposabljanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

V letošnjem in prihodnjem letu načrtujejo specialistično usposabljanje na letalnikih v Reimstainu ( Nemčija), kjer se bodo usposabljali v realni situaciji gašenja in reševanja iz letalnikov. V različnih situacijah pripadniki enote sodelujejo predvsem z Poklicno gasilsko brigado Krško, ter z zunanjimi PGD, ki se nahajajo v sklopu območja letališča. Trenutno se v tem sklopu nahaja 10 društev. Njih vključujejo tudi v scenarij vsakoletne vaje na tematiko letalske nesreče.

Gasilski vozili
  Gasilski vozili KRONENBURG in TAM 150

V letih obstoja gasilske enote kot celota, so posredovali na naslednjih intervencijah oziroma bili v pripravljenosti:

- alarmi na začetku vzletno – pristajalne steze zaradi javljanja okvar na plovilih SV,

- alarmi s čakanjem v garaži zaradi javljanja okvar na plovilih SV,

- požar kontejnerjev z odpadki (pri LETEHE ter v avto-parku),

- razlitje manjših količin goriva na ploščadih,

- razlitje goriva iz tovornega vozila na prijavnici,

- razlitje v skladiščih goriv, pri ločevanju morebitne vode od goriva v cisterni,

- požar trave na strelišču,

- požar v reciklažnem centru na Borštu,

- požar v jami SZ od letališča zaradi vžiga večje količine odpadnega materiala in avtomobilskih gum,

- sanacija in čiščenje zaradi razlitja odpadnih olj v avto parku ter za prostori delavnice.

Zaradi finančnih težav s katerimi se srečujejo, se že načrtovane aktivnosti v zvezi z nabavo nove skupne opreme ter izgradnjo prostorov letališke gasilske enote premikajo v čas, ko bi naj bilo na voljo dovolj sredstev za nabavo te opreme. Predvidoma naj bi bilo to čez 5 let. V dokumentih za izgradnjo in posodobitev letališča je gasilskemu delu sicer namenjena precejšnja pozornost, predvsem iz vidika, da so služba, ki je nujno potrebna za nemoteno delovanje letališča. Prihodnost edine poklicne gasilske enote v Slovenski vojski, pa se povečuje tudi z možnostjo izgradnje civilnega dela na severnemu delu letališča.

Gasilci potrebujejo sodoben objekt
  Gasilci potrebujejo sodoben objekt

- V skladu s pravilnikom morajo gasilci na letališču v Cerkljah praviloma izvozijo v 15 sekundah od alarma. V treh minutah morajo pričeti z gašenjem in reševanjem, ne glede na to, kje je prišlo do nesreče, kar je najosnovnejša zahteva pravilnika.

- Poleg vseh gasilskih del letališki gasilci opravljajo še stražarske dolžnosti varnostno nadzorne službe vojašnice Cerklje ob Krki, vršijo požarne straže v sklopu prireditev SV, zagotavljajo požarno varstvo pri polnjenju helikopterjev z gorivom po celotnem teritoriju RS.

- Gasilci si poleg novih prostorov želijo tudi izgradnjo vadbenega poligona, ter nabavo sredstev, ki omogoča nemoteno in pa predvsem varno posredovanje v primeru nesreč.

 

Besedilo: Boštjan Triler, revija Gasilec

Fotografije: Boštjan Triler in arhiv sierra5.net

 

Viri in literatura:

- pogovor s poročnikom Slavkom Zupančičem, strokovnim vodjem letališko gasilske reševalne službe in inštruktorjem za protipožarno zaščito na letališču.

- spletna stran MORS

 

Nazadnje urejano na Četrtek, 04 Maj 2017 11:08

Koledar objav

« September 2022 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30