Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Vlada sprejela sklep o pripravi DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor

Oceni ta prispevek
(7 glasov)
20 Nov 17
Napisal Prebrano 3315 krat
Objavljeno v Novice

Vlada RS je na 156. redni seji (16.11.2017) sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor in imenovala delovno skupino za njegovo pripravo.

Delovno skupino sestavljajo predstavniki Ministrstvo za infrastrukturo, pobudnika in investitorja, ter Ministrstvo za okolje in prostor, koordinatorja DPN.

V okviru DPN je načrtovana širitev območja obstoječega letališča v skladu z razvojnimi dokumenti in usmeritvami države, lokalne skupnosti in nosilcev urejanja prostora v najširšem pomenu načrtovanja. V DPN so zajete prenove in rekonstrukcije obstoječih objektov ter načrtovane novogradnje. Predvideno je umeščanje dejavnosti, ki so posredno in neposredno vezane na razvoj letališča, hkrati pa služijo tudi za potrebe zaledja (lokalne skupnosti).

DPN predvideva kapacitete 1.000.000 potnikov in 50.000 ton letno
  DPN predvideva kapacitete 1.000.000 potnikov in 50.000 ton tovora letno

Na podlagi pridobljenih smernic in njihove analize, usklajevanj z nosilci urejanja prostora ter na osnovi spremenjenih investicijskih namer se na Letališču Edvarda Rusjana Maribor načrtujejo objekti, naprave in ureditve v manjšem obsegu od prvotne pobude, ki bodo omogočali zmogljivosti za razvoj potniškega in tovornega prometa v kapaciteti 1.000.000 potnikov in 50.000 ton letno, pogoje za razvoj drugih dejavnosti, ki so povezane z letalstvom in logistiko ter varne in visokokakovostne letališke storitve.

Načrtuje se:
• podaljšanje letališke steze za 800 m v smeri vzhod proti avtocesti, na skupno dolžino 3300 m,
• ureditve vozne steze in spojnic,
• ureditev razširjenega varnostnega območja letališča in pripadajočih objektov za potrebe posodobitve funkcioniranja letališča,
• razširitev letališke ploščadi,
• območje za razledenitev letal,
• območja za posodobitev in razvoj letališke infrastrukture: novi terminal, parkirne površine s parkirno hišo, objekti za zagotavljanje zemeljske oskrbe letal, nastanitvene kapacitete za potrebe letališča, tovorni terminal, simulator letenja, preureditev obstoječega terminala za potrebe splošne aviacije, hangarji za vzdrževanje letal ter območje za umestitev skladišča za goriva,
• preureditve in prilagoditve obstoječih objektov (splošna aviacija),
• preureditve in prilagoditve gospodarske javne infrastrukture,
• druge ureditve in naprave, namenjene varnemu zračnemu prometu in obratovanju letališča.

Razširili bodo tudi letališko ploščad
  Razširili bodo tudi letališko ploščad

Cilj državnega prostorskega načrta je zagotovitev prostora in določitev pogojev za nadaljnji celostni razvoj letališča v skladu s potrebami letališča in širše regije. Namen državnega prostorskega načrta je priprava ustreznega prostorskega akta, ki bo omogočal realizacijo posodobitve in nadaljnjega razvoja letališča do leta 2040 ter s tem njegovo konkurenčnost. Z razširitvijo in razvojem letališča bodo zagotovljene zmogljivosti za razvoj potniškega prometa do 1 mio potnikov letno in tovornega prometa do 50.000 ton letno, pogoji za razvoj z letalstvom povezanih dejavnosti, varne in visoko kakovostne letališke storitve ter pogoji za druge spremljajoče ureditve in dejavnosti.

V državnem proračunu je za pripravo Državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor predvidenih 3.297.033,00 EUR, in sicer v letu 2018 – 200.000,00 EUR, v letu 2019 – 200.000,00 EUR in v letu 2020 2.897.033 EUR.

Nazadnje urejano na Ponedeljek, 20 November 2017 10:56

Koledar objav

« September 2022 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30