Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Usposabljanje gasilcev na maketi helikopterja

Oceni ta prispevek
(3 glasov)
27 Jun 18
Napisal Prebrano 2603 krat
Objavljeno v Novice

Letališki gasilci se za razliko od poklicnih kolegov srečujejo z letali in helikopterji, oborožitvenimi sistemi in drugimi nevarnimi snovmi, ki še dodatno ogrožajo njihovo življenje. Pri usposabljanjih prav zato poudarjajo obvladovanje teh nevarnosti.

Evropska agencija za letalsko varnost (EASA) predvideva vsako leto teoretična in praktična usposabljanja za poklicne gasilce. Letališki gasilci morajo opraviti več usposabljanj, ki so povezana z gašenjem požarov na različnih tipih letalnikov, z upravljanjem sredstev, ravnanjem z nevarnimi snovmi itn. Gasilci opravijo usposabljanja za obnovitev licence na vsaka tri leta.

Inštruktor požarne varnosti na letališču Cerklje ob Krki poročnik Slavko Zupančič je povedal, da skrbi za požarno varnost v 107. letalski bazi 15. polka vojaškega letalstva 17 licenciranih gasilcev reševalcev, ki imajo na razpolago pet vozil. Izmed teh so štiri vozila namenjena gašenju in reševanju neposredno ob nevarnosti izbruha požara oziroma nesreči letalnika (2 x Kronenburg, TAM 260 in TAM 150), medtem ko je namenjen MB Sprinter hitremu posredovanju in tehnični pomoči. Poročnik Zupančič nadaljuje: »Trenutno zagotavljamo stalno peto kategorijo letališča za potrebe SV, po potrebi pa lahko z omejenim časom zagotavljamo vse kategorije do devete. Kategorija letališča kot tudi gasilska kategorija sta odvisni od dolžine in širine letal, ki pristajajo na letališču, pri vojaških letalnikih in standardih pa tudi od njihovih sredstev, na primer oborožitve, katapultnih sedežev itn.« Med trajanjem osrednje vaje Slovenske vojske Jadranski udar 2018 so za nekaj časa zvišali reševalno gasilsko kategorijo s pete na deveto (od desetih). To pomeni, da je bilo na letališču v pripravljenosti namesto petih enajst gasilcev. Pri njih so namreč pristala transportna, šolska in lovska letala C-130, C-17, L-159, F-16 ter druga.

Po reševanju ponesrečenca je izbruhnil požar.
  Po reševanju ponesrečenca je izbruhnil požar.

Simulator
Simulator, ki je po velikosti enak helikopterju tipa Bell 412, omogoča realističen prikaz različnih postopkov gašenja in reševanja. Usposabljanje na tovrstnem simulatorju je zelo varno. Maketa omogoča takojšnjo prekinitev dotoka plina in tako pogasitev ognja ob katerem koli času. Delovanje helikopterskega simulatorja je povezano z ročnimi ukazi inštruktorja, ki se prenašajo čez glavno komandno ploščo ali z daljincem, ki je prav tako povezanim s komandno ploščo. Inštruktor simulacijo ves čas nadzira in lahko ob zapletih takoj prekine dotok plina ter pogasi ogenj. Izvajanje vaj torej ne predstavlja večjega tveganja. Slavko Zupančič ugotavlja: »Takšna usposabljanja so za gasilca reševalca dobrodošla in nujna, predvsem ker smo se tako približali realnosti. Vsak gasilec je tako lahko pridobil dragocene izkušnje. Usposabljanja je treba izvajati čim pogosteje, predvsem zaradi stika z ognjem in realnega scenarija.« Temeljnega gasilskega usposabljanja na maketi helikopterja Bell 412, ki omogoča prikaz in simulacijo različnih vrst požarov, se je udeležilo sedem letaliških gasilcev. Maketa je v lasti Fraportove letalske akademije z Brnika, katere inštruktorji so usposabljanje tudi pripravili in izvedli. Inštruktor s Fraportove letalske akademije Dejan Gantar je povedal, da lahko na maketi helikopterja trenutno izvajajo usposabljanja, ki se izvedejo ob požaru v pilotski kabini, požaru v transportnem delu helikopterja in požaru ob razlitju goriva. V prihodnosti nameravajo simulator izpopolniti z dodatnimi gorilnimi mehanizmi, ki bodo omogočili usposabljanja za gašenje požarov na motorju in raketometih. Tokratne vaje so bile usmerjene v postopke gašenja in ohlajanja helikopterja ter reševanje ponesrečencev.

Gašenje požara v notranjosti helikopterja
  Gašenje požara v notranjosti helikopterja

Izvedli štiri različne vaje
V Cerkljah ob Krki so izvedli gašenje v primeru razlitega goriva, reševanje ponesrečenca in pogasitev požara, reševanje ponesrečenca ob helikopterju in pogasitev požara ter gašenje helikopterja s težkim gasilskim vozilom z uporabo vodnega topa. Ob koncu usposabljanja je potekala zaključna vaja, v kateri so prikazali gasilci Slovenske vojske medsebojno sodelovanje in znanje, ki so ga pridobili med usposabljanjem. Dejan Gantar je povedal, da morajo gasilci poznati strukturo vseh vrst letalnikov, ki imajo dovoljenje za pristanek na letališču, in dodal: »Pomembno je, da so gasilci obveščeni o vseh reševalnih kartah proizvajalcev letalnikov. Znanje o posameznih tipih letal in helikopterjev omogoča gasilcu, da v kriznih razmerah pravilno ravna in ne ogroža svojega življenja ter lažje pomaga ponesrečencem. Gasilcem predstavljajo največje tveganje rotorji, radarsko sevanje, gorivo in hidravlični sistem. Kadar gre za vojaške helikopterje, predstavljajo največje tveganje vsi oborožitveni sistemi, ki so nameščeni na helikopterju.«

Gasilci SV so se usposabljanja v taki obliki prvič udeležili, saj simulatorja v Sloveniji do zdaj ni bilo. Usposabljanja z »živim ognjem« zaradi tehničnih omejitev praktično niso mogli izvajati. Zupančič je še izpostavil: »Praktično usposabljanje na helikopterjih z vidika gašenja ognja smo zdaj izvedli prvič, medtem ko smo vaje reševanja oseb na naših helikopterjih že izvajali. Čeprav smo licencirani kot letališki gasilci, nam praktično delo in vsako tovrstno usposabljanje veliko pomeni, predvsem z vidika pravilnega pristopa ob novih tehnikah ter opremi. Vaje reševanja oseb iz helikopterjev redno izvajamo.«

Gašenje požara in oprema
Pri letalskih nesrečah navadno govorimo o katastrofi. Nesreča je opredeljena odvisno od tega, kakšen tip letalnika se je ponesrečil in kolikšno je število ponesrečencev. Seveda so pri vojaških letalnikih pogoste tudi vrste nevarnosti, ki se ne dogajajo pri drugih letalnikih. Pozorni moramo biti predvsem na eksploziv, ki je recimo v katapultnem sedežu in je zelo nevaren za posredovalce, kot tudi na drugo orožje ter oborožitev na letalnikih. To lahko predstavlja drugačen način pristopa in reševanja različnih položajev.

Med obvezno opremo gasilca spada izolirni dihalni aparat.
  Med obvezno opremo gasilca spada izolirni dihalni aparat.

Požari na helikopterjih so precej redki. Največ možnosti za nastanek požara se zgodi ob vžigu motorja ali zaradi človeške napake ob vročem točenju goriva. Prav z vročim točenjem goriva imajo največ izkušenj gasilci SV, ki so s kolegi s Fraportove letalske akademije izmenjali dragocene izkušnje.

Ko gasilci prispejo na intervencijo, lahko ogenj gasijo na dva načina. V prvem primeru začnejo z vozilom oziroma na vozilu nameščenim vodnim topom gasiti ogenj neposredno iz vozila. V drugem primeru pa gre za klasični pristop ročnega načina gašenja z nameščanjem potrebnega števila cevi in ročnika. Gantar je poudaril, da gasilci vedno gasijo v paru, saj si lahko med gašenjem ali reševanjem pomagajo. Med gašenjem upravlja prvi gasilec ročnik, drugi pa mu pri tem pomaga z vlečenjem cevi proti požaru. K nalogam drugega gasilca spadata tudi odpiranje vrat in izvlek ponesrečenca, medtem ko ga prvi gasilec ščiti. Smer pristopa gasilcev je odvisna od okoliščin, in sicer od vrste helikopterja, smeri vetra in drugih dejavnikov, ki se vselej spreminjajo. Smer umika je enaka smeri pristopa. Ob vzvratnem umiku so gasilci na preži oziroma spremljajo razmere, saj ne morejo biti popolnoma prepričani, da ne bo požar ponovno vzniknil ali se ne bo zgodil kateri izmed drugih nepričakovanih scenarijev.

Poleg popolne osebne zaščite gasilca na letališču, torej primernih intervencijskih oblačil, obutve, zaščite za glavo, mora imeti vsak posameznik v izmeni tudi zagotovljen izolirni dihalni aparat (IDA) z nujnimi rezervnimi posodami. Istočasno mora biti pripravljena skupna oprema, ki pripomore k izboljšanemu izkoristku opreme. Zupančič je ob tem izpostavil, da njihova gasilska služba trenutno deluje v neustreznih prostorih, tako z bivanjskega kot s tehničnega vidika. Neustrezni so skladišča opreme, prostori za čiščenje opreme, garderobe, gasilski dispečer. Prostori so stari in dotrajani. Z novogradnjo bi pridobili sodoben objekt, ki bi ustrezal normativom za izvajanje gasilske službe na letališču. Po zadnjih podatkih naj bi gasilski objekt začeli graditi proti koncu letošnjega leta, gradnjo pa naj bi končali leta 2019. Poleg tega si želijo, da bi pridobili stolp za razsvetljavo in več opreme za primere nesreč z nevarnimi snovmi.

Gašenje požara iz gasilskega avtomobila z vodnim topom
  Gašenje požara iz gasilskega avtomobila z vodnim topom

Ocena usposabljanja
Med najpogostejše vzroke za požare na helikopterjih spadajo pregretje motorja, pregretje menjalnika, razlitje goriva, počena cev na hidravličnem sistemu in človeška napaka ob vročem točenju goriva. Vsi sodelujoči na usposabljanju so bili enotni, da so takšne vaje nujne.

Gasilec reševalec Ivan Moškon je povedal, da je po končani poklicni gasilski šoli na Igu leta 2005 začel delati v letališki gasilski enoti kot gasilec reševalec. Vsa usposabljanja, predvsem taka, ki predstavljajo praktično urjenje, so za letališke gasilce dobrodošla in nujna.« Gasilec reševalec Miha Božič je pri tem dodal: »Delo gasilca je zelo naporno in odgovorno. Usposabljanje, ki smo ga opravljali z gasilci z Brnika, je vsekakor dobrodošlo, pravzaprav bi ga bilo treba večkrat izvesti.« Gasilec na letališču lahko svojo kariero preživi tudi brez ene same večje intervencije. Zato je treba izkoristiti vsako priložnost za realno usposabljanje. Poročnik Slavko Zupančič je jasen: »Iz tega primera lahko sklepamo, da vsak, ki opravi takšna usposabljanja, pridobi določene izkušnje, predvsem iz vidika pravilnega posredovanja ob nuji. Zaradi tovrstnih usposabljanj ostajamo v stiku z resničnostjo, pripadniki pa nenehno obnavljajo in ohranjajo svoje znanje, kar je iz vidika gasilca na letališču neprecenljivo. Dobili smo vpogled v izvedbo načina gašenja v notranjosti helikopterja ter pridobili izkušnje pri posredovanju ob gorečem modelu helikopterja.« Inštruktor Dejan Gantar je vajo ovrednotil kot zelo uspešno in sklenil: »Udeleženci so zelo motivirani in ves čas usposabljanja natančno sledijo navodilom inštruktorjev. To smo lahko še posebej opazili med analizami in pogovori, ki so potekali po posameznem delu usposabljanja. Udeleženci so opravili vsako vajo bolje in z manj napakami.«

Youtube sierra5: Posnetki gašenja na simulatorju Bell 412

 


Poslanstvo letaliških gasilcev 107. LEBA
Poleg temeljne naloge gasilske službe na letališču, torej reševanja in gašenja, je treba opraviti še veliko drugih nalog. Te naloge obsegajo na primer požarno varstvo pri zagonu letalnikov, pri prečrpavanju goriva, pri oboroževanju letalnikov in pri usposabljanju pripadnikov Slovenske vojske iz pirofobije, torej strahu pred ognjem. Letališki gasilci opravljajo poleg teh nalog še nadzore stalnih samodejnih sistemov za gašenje (Sprinkler/Drencher) in temeljne vojaške naloge, kot so varovanje vojašnice ter strelišč Poček in Bač. Po potrebi posredujejo tudi zunaj vojašnice ob podpori letanja helikopterjev in polnjenja z gorivom na terenu ter ob morebitni letalski nesreči ali ujmah in požarih.

 

 

Nazadnje urejano na Sreda, 27 Junij 2018 08:14

Koledar objav

« Januar 2023 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31