Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Aerodrom Maribor v odpoved najemne pogodbe za letališče

Oceni ta prispevek
(9 glasov)
18 Jan 19
Napisal Prebrano 1681 krat
Objavljeno v Novice

Aerodrom Maribor d.o.o. v odpoved najemne pogodbe za letališče, a z željo po iskanju skupnih rešitev za nadaljnji razvoj mariborskega letališča, na Ministrstvu za infrastrukturo začudeni.

Družba Aerodrom Maribor d.o.o. (v nadaljevanju: AM) je dne 15.01.2019 obvestila Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI) kot najemodajalca v imenu Republike Slovenije, da odpoveduje najemno pogodbo za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. V skladu s pogodbo bo slednja prenehala po poteku 6-mesečnega odpovednega roka, ko bo letališko infrastrukturo Letališča Edvarda Rusjana Maribor najemnik AM izročil najemodajalcu RS, MZI prosto stvari in oseb v posest in upravljanje. Do izteka odpovednega roka bo, v skladu s sklenjeno najemno pogodbo, AM izpolnjeval obveznosti, ki se nanašajo na obratovanje, delovanje in vzdrževanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor, po poteku odpovednega roka pa bo navedeno prepuščeno najemodajalcu.

Aurstrian Airlines z letalom Embraer 195 na trenažnem letenju v Mariboru
Austrian Airlines z letalom Embraer 195 na trenažnem letenju v Mariboru

V preteklih mesecih smo  večkrat izpostavili, da najemna pogodba za družbo AM in njene lastnike pomeni izrazito ekonomsko nevzdržen model. Kljub temu so do danes poravnane vse najemnine, ki presegajo več kot 2 milijona evrov, prav tako pa so bili redno kriti vsi vzdrževalni stroški in stroški upravljanja Letališča. Ključni motiv za sklenitev najemnega razmerja za obstoječo letališko infrastrukturo je bil razvoj letališča, ki bi omogočil medcelinske polete in druge gospodarske dejavnosti na tem območju. Ob sklenitvi predmetne najemne pogodbe je za takšen razvoj obstajal obojestranski interes in v takšnih okoliščinah so bili dogovorjeni tudi pogoji najema, s ciljem čimprej pričeti z nadgradnjo letališča. Te okoliščine so se pomembno spremenile. Postopki sprejema sprememb prostorskih pogojev ter postopki razpisa koncesijskega akta so podaljšali vse še sprejemljive časovne načrte, hkrati pa še vedno ni jasno, kdaj se bodo ti postopki zaključili.

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Na Ministrstvu za infrastrukturo so se na odpoved najemne pogodbe odzvali takoj in zapisali: ”Ministrstvo za infrastrukturo odločitev družbe Aerodrom Maribor sprejema z začudenjem. Pogodbo so na osnovi javnega poziva podpisali leta 2017, za obdobje 15 let, z jasno določenimi pogoji sodelovanja, pri čemer so napovedovali učinkovito in uspešno delovanje in s tem odlično perspektivo letališča. Manj kot dve leti po podpisu pogodbe so zahtevali državno pomoč, nekaj časa niti niso plačevali obveznosti iz najemne pogodbe, pogosto je bilo v javnosti slišati o njihovih finančnih težavah, kar je daleč od optimističnih napovedi in zavez, ki so jih dajali ob podpisu pogodbe. Sedanje vodstvo Ministrstva za infrastrukturo se je aktivno vključilo v iskanje dolgoročnih rešitev za uspešno rast in razvoj letališča Maribor, zato zavračamo očitke o nepripravljenosti. Glede morebitnih nerealnih obljub v preteklosti ne moremo sprejemati odgovornosti, prošnjo za dodelitev državne pomoči pa smo zavrnili, ker družba Aerodrom Maribor zanjo ni izpolnjevala zakonsko določenih pogojev. Ministrstvo je večkrat jasno izrazilo pripravljenost za iskanje ustreznih rešitev, vendar je potrebno poiskati takšne, ki bodo najbolj ustrezne za čim širši krog deležnikov, ne zgolj za eno stran. Ob tem opozarjamo, da je obstoječa najemna pogodba zavezujoča za obe strani in je ni mogoče spreminjati. Za kakršnekoli spremembe bo potrebno objaviti nov javni razpis, izbrati novega najemnika in z njim skleniti novo pogodbo, v kolikor bo Ministrstvo za Infrastrukturo tovrstno opcijo prepoznalo kot najustreznejšo obliko razvoja Letališča Edvarda Rusjana Maribor.

Osnutek DPN-ja za mariborsko letališče
Osnutek DPN-ja za mariborsko letališče

Družba Aerodrom Maribor brez jasnih časovnih okvirov ni pripravljena upravljati z obstoječo infrastrukturo, saj ta ne omogoča ekonomske učinkovitosti. V izogib odpovedi najemne pogodbe smo podali različne predloge za spremembo pogojev, vendar naši predlogi niso bili upoštevani. Ministrstvo je v svojem zadnjem januarskem dopisu opredelilo, da je sprememba obstoječe pogodbe možna le v primeru novega razpisa kar posledično pomeni odpoved obstoječe najemne pogodbe, za kar smo se  tudi odločili. 

Podpis najemne pogodbe med AM in MZI 2.marca 2017
Podpis najemne pogodbe med AM in MZI 2.marca 2017

Kljub navedenemu verjamemo, da še vedno obstaja izrazit potencial ter možnost za razvoj projekta širitve Letališča Edvarda Rusjana Maribor in s tem povezan izrazit pozitiven vpliv na SV regijo Republike Slovenije, zato se iz samega projekta, ki bi temeljil na vzdržnih pogojih ne umikamo. Pričakujemo, da bomo v prihajajočih mesecih skupaj uspeli vzpostaviti bolj sprejemljiv in dolgoročno vzdržen model upravljanja letališča. Navedeno pa ni in ne bo mogoče brez ustrezne podpore pristojnih ministrstev in pospešene aktivnosti le-teh pri zagotovitvi pogojev za razvoj.

”V Slovenijo smo vstopili s primarnim ciljem razvoja letališke infrastrukture v Mariboru in krepitve dolgoročnega sodelovanja med slovenskim in kitajskim gospodarstvom. Za to naložbo imamo zagotovljena ustrezna sredstva. Naše prihodnje odločitve bodo tako povezane z možnostjo uresničitve navedenih temeljnih izhodišč vstopa na slovenski trg”, so še dodali pri vodstvu AM.

MZI bo nadaljevalo z aktivnostmi pri iskanju najbolj ustreznega modela razvoja letališča. Postopek za izbor najboljše možnosti za razvoj letališča ter obravnava vloge o zainteresiranosti za vlaganje zasebnih sredstev v javno infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor je v teku, prav tako potekajo aktivnosti glede državnega prostorskega načrta za to območje.

Ministrstvo pričakuje, da bo družba Aerodrom Maribor v skladu z določili najemne pogodbe spoštovala 6 mesečni odpovedni rok in v tem času izpolnjevala vse pogodbene obveznosti.


Koledar objav

« Januar 2023 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31