Natisni to stran

Stališča do pripomb in predlogov na Državni prostorski načrt za Letališče Cerklje ob Krki

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
06 Mar 08
Napisal ww.mors.si Prebrano 3191 krat
Objavljeno v Novice
Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor so objavljena stališča do pripomb in predlogov na Državni prostorski načrt za  Letališče Cerklje ob Krki.

 

Vseh pobud, predlogov in vprašanj na dopolnjeni osnutek Državnega prostorskega načrta -  tistih, ki so jih v knjige zapisali krajani v krajevnih skupnostih občin Brežice in Krško ter tistih, ki so jih na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili posamezniki in civilna združenja v času javne razgrnitve (od 22. 11. 2007 do 21. 12. 2007), je bilo 223.  Ti predlogi, pobude in vprašanja so se večinoma nanašali na hrup in druge vplive na okolje, prometno in gospodarsko infrastrukturo, odkupe zemljišč, nadomestila in odškodnine. Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s pobudniki, izdelovalci strokovnih podlag in izdelovalcem prostorskega načrta  preučilo pripombe in predloge javnosti in občin, se do njih opredelilo in jih; nekatere zavrnilo, druge vključilo v predlog Državnega prostorskega načrta.

Glavne spremembe Državnega prostorskega načrta so:

- t.i. deviacija  ceste Drnovo – čŒrešnjice je zaradi racionalnejše rabe prostora  speljana vzhodneje  kot v osnutku  in je podaljšana do regionalne ceste;

-  v predlog Državnega prostorskega načrta je vključen zaselek  Zasap;

-  t.i. monitoring hrupa je razširjen  s 4-5 stalnih mest na dodatna 1-2 mobilna merilna terminala, da bi se lahko izmeril hrup v vseh okoliških vaseh.

Stališča do vseh pripomb in predlogov, danih ob javni razgrnitvi, so objavljena na spletnem naslovu Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/si/drzavni_prostorski_nacrti/obvestila_za_javnost/

Nazadnje urejano na Ponedeljek, 03 November 2008 11:46