Natisni to stran

Slovenija zagotovila izjemo o zagotavljanju navigacijskih služb za potrebe preletov letal članic zveze NATO

Oceni ta prispevek
(3 glasov)
10 Mar 22
Napisal
Objavljeno v Novice

Vlada je izdala Odlok o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa za potrebe preletov zračnega prostora Republike Slovenije zrakoplovov zavezniških držav za čas izvajanja ukrepov kriznega upravljanja Nata zaradi razmer v Ukrajini.

Za izvajanje ukrepov kriznega odzivanja Nata ob trenutnih razmerah je treba zagotoviti zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa za prelete zrakoplovov zavezniških držav. Ti zrakoplovi pa zaradi specifičnih nalog ne morejo vedno leteti v skladu s pravili za splošni zračni promet (ang. General Air Traffic - GAT). 

Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa sicer določa, da vlada na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet, in ministra, pristojnega za obrambo, določi način in pogoje izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa za potrebe operativnega zračnega prometa, vendar ta predpis še ni izdan, zato je treba zagotoviti zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa tudi za zrakoplove, ki ne letijo po pravilih GAT (za katere pa je izvajanje storitev v Republiki Sloveniji urejeno).

Ob nastopu trenutnih razmer je vlada sprejela sklep, s čimer se je zagotovilo operativno izvajanje preletov zrakoplovov zavezniških držav v slovenskem zračnem prostoru. Od začetka izvajanja sklepa vlade se je izkazalo, da vzpostavljena operativna rešitev ni primerna. Zato se predlaga izdajo tega odloka, s katerim se vzpostavi regularno zagotavljanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa za lete zrakoplovov zavezniških držav, vendar le za dosego namena tega predloga – da se zagotovi prelet zračnega prostora Republike Slovenije za zrakoplove zavezniških držav za lete, ki ne letijo po pravilih za GAT, za čas, ko se naslavlja izvajanje ukrepov kriznega odzivanja Nata ob trenutnih razmerah. 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo