S štipendijo laže do vojaškega poklica - tudi pilota

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
01 Jul 08
Napisal Saša Toš Prebrano 4715 krat
Objavljeno v Novice

Na podlagi javnega natečaja bo Ministrstvo za obrambo prvič podelilo štipendije za dijake in študente, ki jih zanima poklicno delo v Slovenski vojski ali pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske. V članku vam podrobneje predstavljamo pogoje, ki jih mora izpolnjevati prosilec za štipendijo, izbirni postopek, višino štipendij in obveznosti štipendista.

Zakaj lastno štipendiranje v SV
stipendija_1_foto_bruno_toic.jpgV 50. členu Zakona o službi v Slovenski vojski (Ur. list RS, št. 68/07) je opredeljeno, da minister podrobneje uredi štipendiranje za delo v Slovenski vojski oziroma službo v rezervni sestavi Slovenske vojske. V ta namen je bila s sklepom ministra za obrambo imenovana delovna skupina za pripravo predloga Pravilnika o štipendiranju za delo v Slovenski vojski oziroma za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske. Delovna skupina je nalogo opravila, Pravilnik o štipendiranju v Slovenski vojski pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/08 z dne 22. 5. 2008. Vsebino pravilnika si lahko ogledate na spletnih straneh www.mors.si in www.slovenskavojska.si, na katerih je objavljen tudi javni natečaj. Število štipendij je odvisno od potreb Slovenske vojske.

Pogoji štipendiranja in prijava
Prosilec za štipendijo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– po štipendijskem razmerju bo sklenil delovno razmerje s Slovensko vojsko in ga opravljal najmanj dvakratni čas štipendiranja ali bo v skladu z Uredbo o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske opravljal vojaško službo v rezervni sestavi najmanj 10 let;
– s štipendijo se obveže, da bo med štipendiranjem opravil usposabljanja v skladu s programom usposabljanja štipendistov, ki ga predpiše minister;
– ob vpisu v prvi letnik srednje šole ni starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja ni starejši od 22 let;
– je telesno in duševno sposoben za poklicno delo v Slovenski vojski;
– je varnostno preverjen in zanj ne obstaja varnostni zadržek v skladu z Zakonom o obrambi za delo v Slovenski vojski;
– je državljan Republike Slovenije in nima dvojnega državljanstva;
– ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev.

stipendija_2_foto_bruno_toic.jpgŠtipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki ga Ministrstvo za obrambo objavi na svoji spletni strani, lahko pa tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter v drugih sredstvih javnega obveščanja in informiranja najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta. Javni natečaj vsebuje navedbo izobraževalnih programov in smeri, za katere se razpisujejo štipendije, pogoje in merila za dodelitev štipendije, predvideno število prejemnikov štipendij, čas štipendiranja, zahtevano dokumentacijo, rok za oddajo prijave in druge podatke za prijavo na javni natečaj.

Prijava prosilca v pisni obliki na javni natečaj obsega:
– prijavnico za pridobitev štipendije;
– izjavo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
– izjavo o učnem oziroma študijskem uspehu;
– življenjepis in morebitna priporočila;
– izjavo, da nima dvojnega državljanstva;
– soglasje za varnostno preverjanje;
– izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
– izjavo, da je seznanjen, da z dnem zaposlitve v Slovenski vojski ne bo smel biti član nobene politične stranke.

Izbirni postopek
Pri izboru prosilcev za podelitev štipendije komisija, ki jo imenuje minister, upošteva naslednja merila:
stipendija_3_foto_bruno_toic.jpg– rezultate preverjanja gibalnih sposobnosti;
– učni oziroma študijski uspeh v preteklem šolskem letu;
– predvidena leta do konca izobraževanja;
– predlog enot Slovenske vojske.

Na podlagi opravljene izbire komisija pripravi prednostno listo prosilcev. Prosilce s te liste napoti na zdravniški pregled in zagotovi varnostno preverjanje v skladu s predpisi.

Z izbranimi prosilci, ki so telesno in duševno sposobni za delo v Slovenski vojski oziroma za službo v rezervni sestavi Slovenske vojske in za njih ne obstaja varnostni zadržek v skladu z Zakonom o obrambi, ministrstvo sklene pogodbo o štipendiranju. Prosilcem, s katerim ministrstvo ni sklenilo pogodbe o štipendiranju, pristojna organizacijska enota ministrstva izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.

Višina štipendij
Štipendije se obračunavajo z začetkom šolskega leta za vse štipendiste in se izplačujejo do 15. Dne v mesecu za pretekli mesec za celotno šolsko oziroma študijsko leto. Višina štipendije je vezana na minimalno plačo v Republiki Sloveniji in glede na izračun na dan 22. 5. 2008 znaša:
– za dijaka od 113 do 187 evrov,
– za študenta od 153 do 295 evrov.

Obveznosti
Obveznosti štipendista so, da:
stipendija_4_foto_bruno_toic.jpg– najpozneje v 15 dneh od nastanka okoliščine sporoči ministrstvu vsako okoliščino, ki vpliva na štipendijsko razmerje;
– štipendist se mora odzvati vabilu ministrstva na opravljanje usposabljanj v skladu s programom usposabljanja štipendistov, ki ga predpiše minister;
– štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če mu ministrstvo najpozneje v roku treh mesecev po prejemu pisnega obvestila o koncu izobraževanja v skladu s pogodbo o štipendiranju ne zagotovi sklenitve pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

Štipendije so namenjene vsem mladim, ki želijo služiti domovini, reševati življenja in pomagati ljudem v stiski v domovini, mogoče pa tudi na misijah v tujini, hkrati pa se seznanjati ter se naučiti ravnati z orožjem in vojaško tehniko, pri tem pa spoznavati nove kraje in ljudi ter graditi ugled in kolektivni duh v Slovenski vojski. V Slovenski vojski lahko opravljajo veliko raznovrstnih poklicev z različno stopnjo izobrazbe. S štipendijo bo pot do zanimivega poklica lažja.

Javni natečaj za podelitev štipendij
Pravilnik o štipendiranju v Slovenski vojski

Besedilo: Saša Toš
Fotografije: Bruno Toič
Vir: Revija Slovenska vojska Letnik XVI/11 27. junij 2008
Nazadnje urejano na Torek, 01 Julij 2008 16:40

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.


Koledar objav

« Avgust 2020 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31