Vlada potrdila osnutek predloga direktive ES o pristojbinah za varovanje v letalstvu

Vlada je potrdila osnutek Predloga direktive ES Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah za varovanje v letalstvu.

Z direktivo se ureja področje pristojbin za varovanje v letalstvu, saj so se na področju financiranja ukrepov varovanja v posameznih državah članicah oblikovali različni sistemi financiranja, ki letališčem in letalskim prevoznikom niso omogočali enakopravnega položaja. Zaradi razlik med nacionalnimi zakonodajami je Evropska komisija pripravila predlog, ki dopušča različno urejanje, vendar vpeljuje skupna načela.

Bistvene rešitve direktive so:
• obveznost posvetovanja med letališči in letalskimi prevozniki,
• prepoved diskriminacije med letalskimi prevozniki,
• transparentnost,
• neposredne povezave med stroški varovanja in denarjem, ki se iz tega naslova pobere,
• vzpostavljanje sistema neodvisnega nadzornega organa za nadzor nad izvajanjem direktive ter razreševanje morebitnih sporov med letališči in letalskimi prevozniki.

Predlagana rešitev bo pozitivno vplivala na gospodarstvo, saj bo letalskim prevoznikom omogočala enakopraven položaj nastopanja na trgu.

Foto: Borut Podgoršek
 
varnostni_pregled_img_9193.jpg