Usposabljanje gasilcev za delo s helikopterji

Junija je v Vojašnici Cerklje ob Krki potekalo dopolnilno usposabljanje za uporabo letalnikov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči – modul B.

gasilci1.jpgEnodnevnih  usposabljanj za uporabo helikopterjev za gašenje požarov v naravnem okolju se je udeležilo več kot 100 članov prostovoljnih gasilskih društev iz obalno-kraške in severnoprimorske regije. Tečajniki so po opravljenih teoretičnih pripravah ob podpori posadke helikopterja bell-412 opravili tudi praktični preizkus uporabe helikopterja pri zajemanju vode in gašenju.

Do deset usposabljanj gasilcev za delo s helikopterji na leto
Dopolnilno usposabljanje za uporabo letalnikov za naloge zaščite reševanja in pomoči – modul B poteka pod vodstvom Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje ter 15. helikopterskega bataljona SV. Program usposabljanja je enak za prostovoljne in poklicne gasilce. Pogoji za udeležbo na usposabljanju so opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca ter izpolnjeni vsi drugi pogoji za  prostovoljnega gasilca po Zakonu o gasilstvu. Napotitev na usposabljanje poteka glede na potrebe v društvih, pri čemer ni nujno, da bi vsak gasilec opravil to usposabljanje. »Po
tadej_devetak1.jpgTadej Devetak, PGD Šempeterpri Novi Gorici:
Zelo sem vesel, da sem se lahko udeležil tega usposabljanja. Prepričan sem, da sem pridobil tisto znanje, ki ga bom potreboval ob morebitnem gašenju požarov z uporabo helikopterja, saj prihajam z območja, na katerem imamo v sušnem obdobju veliko požarov v naravi. Vsaka intervencija je izziv, zato je pomembno, dasmo v nevarnih in stresnih okoliščinah dobro pripravljeni ter se nanje pravilno odzivamo
dročje delovanja gasilcev je zelo široko, zato se gasilci specializirajo po posameznih področjih delovanja,« je pojasnil Stanislav Lotrič iz Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje URSZR ter dodal, da pri kadrovanju upoštevajo ogroženost območja, s katerega tečajniki prihajajo, pred požari v naravi. Prijava na tečaj poteka prek spletne aplikacije Vulkan,ki je centralna podatkovna baza o članih in opremljenosti prostovoljnih gasilcev ter društev v Sloveniji. V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje prav tako izvajajo druge oblike dopolnilnih usposabljanj za gasilce, kot so tečaji specialnosti za uporabo dihalnih naprav, tehnično reševanje, nevarne snovi, reševanje iz vode, obnovitvene tečaje specialnosti, ter dopolnilna usposabljanja za delo z motorno žago, za gašenje notranjih požarov itn. Na leto v sodelovanju s 15. helikopterskim bataljonom SV izvedejo do deset dopolnilnih usposabljanj za uporabo letlanikov SV pri gašenju požarov v naravnem okolju za člane poklicnih in prostovoljnih gasilskih društev iz vse Slovenije. Poleg tega v 15. helikopterskem bataljonu sodelujejo tudi pri izvedbi dopolnilnih usposabljanj za uporabo letalnikov SV za naloge zaščite, reševanja in pomoči – modul A ter C, ki obsegata usposabljanja za pripadnike jamarske reševalne službe, gorske reševalne službe, podvodne reševalne službe in enote reševalnih psov.

Po teoriji praktični preizkus gašenja s helikopterjem SV
Dopolnilno usposabljanje za uporabo letalnikov SV pri gašenju požarov v naravi zagasilci21.jpg gasilce traja en dan in je razdeljeno na teoretični in praktični del. V prvem delu tečajnikom pred
kristijan_polanc.jpgKristijan Polanc, PGD Col:
Usposabljanje s helikopterji, za katerega sem se odločil prostovoljno, je zelo koristno, saj delujem na območju, na katerem obstaja velika požarna ogroženost. Delo s helikopterjem SV zame ni novo, saj prihajam iz Primorske in smo že vajeni takega gašenja, vendar sem tu izvedel veliko podrobnosti. Program tečaja je zanimiv, dobro pa bi bilo, če bi imeli še več praktičnih aktivnosti, saj se tako največ naučimo.
stavijo taktično-tehnične lastnosti helikopterjev SV ter dodatno opremo na letalnikih, kot so električni vitel, vreča za gašenje požarov, nosila za prevoz ponesrečencev itn. Tečajniki po teoretičnem delu pišejo krajši test, s katerim preverijo raven pridobljenega znanja. V drugem, praktičnem delu posadka helikopterja SV prikaže postopke vstopanja v letalnik in izstopanja iz njega ter tečajnike seznani z vsemi varnostnimi ukrepi pri delu s helikopterjem in ob morebitnem prisilnem pristanku. Prav tako se tečajniki seznanijo z nameščanjem in uporabo vreče za gašenje, s postavitvijo in polnjenjem bazena ter delom v okolici letalnika med zajemanjem vode. »Naloge gasilcev so, da pomagajo pri oskrbi bazena z vodo in posadki helikopterja usmerjati vrečo pri zajemanju vode iz bazena,« je pojasnil major Branko Rek iz 15. helikopterskega bataljona SV in ocenil, da so prostovoljni gasilci na tem usposabljanju pokazali visoko stopnjo motiviranosti za delo, saj si prizadevajo pridobiti čim več koristnega znanja in praktičnih izkušenj za posredovanje ob požarih v naravi z uporabo helikopterja v njihovem okolju. Junijskih usposabljanj za uporabo letalnikov SV pri gašenju požarov v naravi se je udeležilo več kot 100 prostovoljnih gasilcev iz obalno-kraške in severnoprimorske regije, ki sta v Sloveniji najbolj ogroženi glede
Firemen train with helicopters
On 2, 9, 16, and 23 June 2009, training in the use of aircraft during protection and rescue operations — module B — was carried out at Crklje ob Krki Barracks. More than 100 members of voluntary fire brigades from the coastal region and Northern Primorska attended these oneday courses on the use of helicopters to fight wildfires. The courses comprised theory and practice — after studying the theory, the firemen were trained, assisted by the SV Bell 412 helicopter crew, in liftingwater and dropping it on a wildfire.
požarov v naravi.

Video

Besedilo: Marko Pišlar
Fotografije: Bruno Toič
Vir: Slovenska vojska, Letnik XVII/10, 26. junij 2009