Stanko Bloudek in njegova letala - Nova knjiga

Stanko Bloudek je poznan predvsem po njegovem udejstvovanju v športu, tako organizacijskem kot konstruktorskem. Manj znano pa je, da je bil eden svetovnih pionirjev na področju letalstva. Prav o tej njegovi nekoliko manj znani dejavnosti priča knjižica Stanko Bloudek in njegova letala, ki je izšla pri Tehniški založbi Slovenije.


Stanko Bloudek je bil, vsaj kar se tiče letalstva, nekako v senci bratov Rusjan, čeprav je njegovo prvo jadralno letalo poletelo že leta 1909, motorno pa novembra 1910. Res pa je tudi, da je takrat deloval na čŒeškem in se je v Slovenijo dokončno vrnil šele po koncu 1. svetovne vojne. Manj znano je tudi, da je bil pred in med vojno prvi pravi poklicni letalski konstruktor Slovenskega rodu, najprej pri Etrichu nato pa v tovarnah Oeffag in Ufag. Prav njegovo konstruktorsko delovanje v tem obdobju je v pričujoči publikaciji predstavljeno bolj natančno. Po 1. svetovni vojni je ustvaril dve športni motorni letali, srako in lojzeta. Prav lojze, z uradno oznako Bloudek XV, je bilo v tistem času, ko je bilo narejeno, eno najboljših tovrstnih letal v Evropi. Vseskozi pa se je Bloudek ukvarjal tudi z modelarstvom, ki je bila njegova prva ljubezen in mu je posvečal pozornost praktično vse svoje življenje. V publikaciji je predstavljeno tudi sodelovanje Stanka Bloudka z OF in ideja o izdelavi partizanskega letala.

bloudek_naslovnica.jpg

Publikacija obsega 88 strani in ima 77 fotografij, 10 tehničnih risb, 8 barvnih profilov in tri dokumente. Tekst je razdeljen na 13 poglavij. V publikaciji so še dodatki s tehničnimi podatki za vsa njegova letala,  terminološki pregled konstrukcij, sistem njegovega označevanja letal in bibliografija. Gre torej za publikacijo, kjer je na enem mestu zbran prikaz delovanja Stanka Bloudka izključno kot letalskega konstruktorja.O knjigi
Naslov: Stanko Bloudek in njegova letala
Marko Malec
88 strani
17 cm x 24 cm
ISBN: 978-961-251-175-3
Tehniška založba Slovenije (http://www.tzs.si/)
Cena: 17,99 EUR

Knjigo lahko naročite na naslovu: Tehniška založba Slovenije, d. d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, tel.: 01/479 02 11, 01/479 02 17 ali v spletni knjigarni http://www.tzs.si/


O avtorju
marko_malec.jpgMarko Malec, že več kot 35 let dejavno spremlja razvoj letalstva, še posebej pa njegovo zgodovino. Do sedaj je objavil več kot 200 člankov v različnih letalskih in nekaterih tehničnih revijah, tako doma kot v tujini.

Najprej se je ukvarjal z izdelavo plastičnih maket. Da bi videz makete čim natančneje odražal videz pravega letala, je začel z zbiranjem dokumentarnega gradiva o letalstvu. Prav zbiranje dokumentarnega gradiva ga je sčasoma privedlo do objave prvih člankov v revijah Krila, Naša obramba in Tim, sledile pa so objave v tujih letalskih revijah Aeroplane, Flugzeug Extra, Letectvy a kosmonautika, Avions, Air Forces Monthly.

Pri pripravi člankov in knjig je s posredovanjem gradiva iz svojega arhiva sodeloval tudi z eminentnima piscema o letalstvu, kot sta bila Zoran Jerin in France Primožič.

V zadnjih desetih letih zbira predvsem gradivo o slovenski letalski zgodovini s poudarkom na konstrukcijah v letih 1945-47. Prav o tej tematiki je v reviji Naša krila objavil serijo člankov o nekaterih letalih slovenskih konstruktorjev povojnega obdobja in tako predstavil bralcem del te bogate slovenske letalske zgodovine, ki ji neupravičeno posvečamo premalo pozornosti.

Pri zbiranju omenjenega gradiva je zbral tudi bogato arhivsko gradivo o inženirju Stanku Bloudku. Nekaj tega je našel v Sloveniji, večino pa na čŒeškem, kjer je Stanko Bloudek v začetku deloval.